UZ MEĐUNARODNI DAN MLADIH – 12. KOLOVOZA

336 0

NOVA GRADIŠKA, 11. kolovoza 2014. – Međunarodni dan mladih – 12. kolovoza usvojila je 1999. g. Generalna skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom 54/120 i od 2000.g. svake se godine obilježava na drugu temu,

u skladu s globalnim potrebama i problemima mlade populacije. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih je „Mladi i mentalno zdravlje“, a slogan je „Mentalno zdravlje je važno“.

 

Uz čestitku mladima povodom Međunarodnog dana mladih, Grad Nova Gradiška zahvaljuje ustanovama, udrugama i pojedincima koji svojim idejama i aktivnostima pridonose kvaliteti života mladih u našem gradu te kreiranju lokalne politike za mlade.

Kroz programe Odsjeka za društvene djelatnosti Grad Nova Gradiška osigurava potporu mladima u vidu stipendiranja srednjoškolaca i studenata, subvencioniranja kamata za studentske kredite, pomoći mladima slabijeg imovnog stanja, pomoći za školovanje srednjoškolske djece obiteljima sa šestero i više djece, nagrađivanja učenika za postignuća na državnim natjecanjima, financijske potpore programima prevencije kriminaliteta i ovisnosti te financijske potpore programima udruga mladih i udruga koje se bave mladima u području kulture, sporta, tehničke kulture te zdravstvene i socijalne skrbi.

Organizacije civilnog društva prilikom prijava projekata za mlade na nacionalne i europske natječaje imaju potporu gradonačelnika Grada Nova Gradiška ing. Željka Bigovića u vidu iskazivanja partnerstva Grada u provedbi projektnih aktivnosti, a Grad Nova Gradiška je i aktivni dionik u Strategiji razvoja Društvenog centra za mlade nastale u sklopu projekta Udruge za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „Prevencija“. S ciljem afirmacije mladih u lokalnoj zajednici zamjenica gradonačelnika za društvene djelatnosti mr. Ljiljana Lukačević održava radne sastanke i druženja s članovima Savjeta mladih Grada Nova Gradiška te udrugama mladih i udrugama koje se bave mladima, organizirala je i prijeme mladih iz desetak europskih zemalja u sklopu međunarodnih projekata Udruge gluhih i nagluhih, a u suradnji s novogradiškim srednjim školama, Udrugom za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“ i Koordinacijskim tijelom za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška realizirano je i niz edukativnih predavanja i tribina iz područja mentalnog zdravlja mladih.

Grad Nova Gradiška osigurao je i financijsku potporu glazbenim manifestacijama „IN YOUR FACE“ i „FRESH AIR PARTY“, koje će se ovaj i idući tjedan održati na Ljetnoj pozornici u organizaciji Udruge mladeži za promicanje alternativne scene i kulture Nova Gradiška.

Related Post