DI „STJEPAN SEKULIĆ“ U STEČAJU

2096 0

NOVA GRADIŠKA, 21. lipnja 2016. – Novi vlasnik Pilane u vlasništvu DI „Stjepan Sekulić“ u stečaju postala je Slatinska banka, koja je kao vjerovnik svoja razlučna prava pretvorila u vlasništvo nad nekretninama i pokretninama

koje u naravi predstavljaju pogon Pilana. Ukupna kupoprodajna cijena za pokretnine i nekretnine je 6.833.198,00 kuna.

 

Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu oslobodio je kupca Slatinsku banku d.d., Slatina plaćanja cijene za vrijednost svog razlučnog prava na nekretnina te je izvršen prijeboj potraživanja. .

Related Post

KLAS D.D. U STEČAJU

Autor - 21/06/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 21. lipnja 2016. – Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu, u stečajnom postupku nad dužnikom…

PREDSTEČAJNA NAGODBA

Autor - 21/07/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 19. srpanj 2013. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu odgodio je ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe nad dužnikom…