„Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“ – završetak provedbe aktivnosti

231 0

Udruga Studio B završila je provedbu aktivnosti još jednog projekta unutar Erasmus+ Programa – stručnog osposobljavanja pod nazivom „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“. Sam projekt traje do listopada 2021.

Projekt je razvijen u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera, kako sljedi: Youth for exchange and Understanding s Cipra, EO Sharp Mindsiz Grčke, EUROSUD iz Italije, Zavod Burja iz Slovenije,  Ticket2Europeiz Španjolske, Udruženje Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije.

Projektne aktivnosti započele su 1. lipnja, a sudionici_e su do 9. lipnja radili na temama rodne teorije i rodno uvjetovanog nasilja kroz neformalne metode učenja; istraživanje dobrih praksi rodnih javnih politika i ispitivanje i dijeljenje situacija vezanih uz rodno uvjetovano nasilje i rodnu ravnopravnost u zemljama iz kojih dolaze.

Treningom smo osnažili osobe aktivne u radu s mladima i pružili im niz kompetencija potrebnih za razumijevanje rodne teorije, te adresiranje problema rodno uvjetovanog nasilja. Sudionici_e uključeni_e u projekt stekli su znanja o različitim temama, s naglaskom na rodnu teoriju, rodno uvjetovano nasilje, rodnu diskriminaciju, ljudska prava, interkulturalno učenje i inkluziju, te znanja, vještine i stavove koji proizlaze iz društvene i građanske kompetencije koji ćeih učiniti ambasadorima za promicanje rodne ravnopravnosti i uključivosti u svojim zajednicama.Znanja i vještine stečene ovim projektom sudionici_e će koristiti kako bi dosegli mlade u riziku od marginalizacije, te mladekoji se suočavaju s društvenim (i drugim) preprekama, te provodili s njima visokokvalitetne aktivnosti rada s mladima na teme obuhvaćene ovim projektom.Projekt ih je osnažio kako bi na kompetentan način mogli raditi s nebinarnim i LGBTQA+ mladima, pružiti im siguran prostor za izražavanje i podršku. Također im je omogućio stjecanje vještina potrebnih za podizanje svijesti u njihovim zajednicama o ovim pitanjima.

U sklopu treninga provedena je istoimena društvena kampanja koju su kreirali_e sami sudionici_e pod mentorstvom trenerskog tima. Kampanja je započela 07. lipnja javnim performansom na temu rodne jednakosti u centru Nove Gradiške, te dijeljenjem letaka s ciljem podizanja svijesti o ovim pitanjima, a nastavit će se objavljivanje kratkog videa i brošure na jezicima svih zemalja uključenih u projekt o procesu izrade kampanje i temama kojima se ista bavi.

Također, u diseminacijskoj će fazi projekta sve partnerske organizacije provesti aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici – od radionica, fokus grupa, istraživanja do društvenih kampanja; kako bi stečena znanja primijenili u praksi.

Tijekom treninga provedena su dva vrednovanja koja su pokazala kako je aktivnost iznimno dobro osmišljena, te kako smo pružili sudionicima_icama siguran prostor za razmjenu mišljenja, stavova i ideja, te priliku za osobni i profesionalni rast, kao i prostor za slamanje stereotipa, rodno uvjetovanih normi i dogmi.

Ovim putem se želimo zahvaliti svom osoblju Pansiona „As“ na pruženom gostoprimstvu, te Udruzi „Starci 2001“, u čijim smo prostorima organizirali dio aktivnosti, te svim medijima koji prate naš rad. Također, zahvaljujemo Općini Vrbje, DVD-ima Bodovaljci i Vrbje na pruženoj logističkoj podršci i suradnji.

Dugotrajni utjecaj projekta vidimo upravo u osnaživanju sudionika sa znanjima, vještinama i stavovima koji proizlaze iz društvene i građanske kompetencije koji će ih učiniti ambasadorima za promicanje stava o neprihvatljivosti nasilja nad ženama u bilo kojem obliku, među cjelokupnom lokalnom zajednicom, a naročito među ženama koje pripadaju ranjivim skupinama.

 

Nikolina Jureković Voditeljica projekta

Related Post

POMOĆ STRADALIMA U POPLAVI

Autor - 05/06/2014 0
Nismo osramotili svoj grad već smo ga prikazali u jako lijepom svjetlu – kaže Stjepan Pintartić NOVA GRADIŠKA, 5. lipnja…