GRADSKA KNJIŽNICA NOVA GRADIŠKA

3896 0

Obilježavajući Svjetski dan knjige i autorskih prava Gradska knjižnica Nova Gradiška dodijelila je priznanja i zahvalnice najčitateljima, sponzorima i suradnicima

 

NOVA GRADIŠKA, 2. svibnja 2014. – Najčitatelji odjela za odrasle Gradske knjižnice Nova Gradiška u 2013. godini su: ADŽIĆ Josipa i ADŽIĆ Matea ( učenice), BADANJAK Natalija (službenica), BAKOVIĆ Dragana (radnica), BLONKALO Anka (radnica), BOKULIĆ Suzana (domaćica), BRKAN Krešo (umirovljenik), BRLIĆ Lidija (frizerka), CINDRIĆ Alojzije (umjetnik), ĆEPIĆ Nedeljko (umirovljenik), DAUTOVIĆ Anamarija (učenica), DEVČIĆ Veronika (nastavnica), DRAGOSAVAC Senka (službenica), DUMIČIĆ Radomir (umirovlj. liječnik), ĐURIĆ Iris (učenica), FERIĆ Elizabeta (umirovljenica), HORVATIN Tomislav (student), JEFTOSKI Zdravko (ugostitelj), JUŠIĆ Matea (učenica), KLARIĆ Mirna (farmaceutkinja), KOCIĆ Dragoljub (umirovlj. Liječnik), KOLIĆ Jasminka (odgajateljica), KOVAČEVIĆ Danijel (službenik), KRSTANAC Stjepan (učenik), KVOČIĆ Ljiljana (ing. laborat. dijagnostike), LUCIĆ Larisa (umirovljenica), LUKAČEVIĆ Ivan (umirovljenik), MATIJAŠEVIĆ Nenad (mr. znanosti), METIKOŠ Biljana (ekonomistica), MIKIĆ Karlo (student), MIKOLČEVIĆ Lidija (trgovac), PAUŠIĆ Dragica (umirovljenica), PELIVANOVIĆ Božidar (umirovljenik), PILIPOVIĆ Aleksandra (profesorica), POSAVČEVIĆ Ana (učenica), SABOLIĆ Sanja (prodavačica), ŠAGOVAC Katica (umirovljenica), STAZIĆ Luka (student), TOPČIĆ Rudolf (umirovljenik), TRUPINIĆ Mirjana (kem. tehničar), ZEMBA Mladen (liječnik), ŽAGAR Martina (farmaceutski tehničar), ŽIROVČIĆ Julijana (umirovljenica).

Priznanja i zahvalnice organizatorima i suradnicima u akciji „CIJELI GRAD ČITA“ održane 23. X.2013.:

Željku BIGOVIĆU, ing. i gradonačelniku Grada NG i mr. spec. Ljiljani LUKAČEVIĆ, zamjenici gradonačelnika Grada NG (svečano otvorenje ) Ljiljani PTAČNIK , prof. savj.; koordinatorici akcije, školskim knjižničarima, nastavnicima i prof. i njihovim školama : Kristini DUJMOVIĆ, OŠ „M.Gubec“ Cernik , Snježani JUREKOVIĆ i Mariji MIKANOVIĆ , OŠ „I.G.Kovačić“ S.P.Selo; Vedranu ŠPERANDI ; OŠ „M.Lovrak“ NG, Martini PRPIĆ ; Lj. Gaja NG ; Suzani TVOREK OŠ Vrbova ; Sandri HRUBAN ; Gimnazija NG , Silviji PEČNJAK, Nadi ŠERIĆ ; Industrijsko-obrtnička škola NG, Kristini IVOŠEVIĆ, Elektrotehničko-ekonomska škola NG; umirovljenoj prof. i dipl, knjižn. Gordani SLOBODNJAK te posthumno, prof. Višnji BENIĆ,

Dječjem vrtiću NOVA GRADIŠKA, ravnat.Veri TROBIĆ (čitale odgojiteljice: Jasminka Klikić, Ružica Kovačević, Marijana Matijašević, Sonja Medvedović, Maja Senić, Željka Šebalj)

Ljepši RAKAS-VUJČIĆ, spec. fizij., ( tada Opća bolnica Nova Gradiška) sa suradnicima-čitateljima, zaposlenicima bolnice)

Udruzi stvaratelja u kulturi grada NG ; Literarnoj sekciji „V.Nikolić“Zdravki DŽIMBEG (čitateljice: Katarina Čanić, Veronika Devčić, Vesna Dumičić, Evica Kraljić, Ljubica Sedlaček)

KLD-u Rešetari ; Književnoj sekciji „292“ – Snježani KELLY JOSIPOVIĆ (čitateljica Marija Radošić)

Sponzorima-suradnicima: Knjižari NOVELA ( Mariji GRESS ), Pivnici i noćnom baru VON BECKU (Mariji Kraljević), Caffe-baru THE CORNER PUB ( Vesni Goreta), Caffe baru TOXIC ( Antunu Kolinskom) ; fotografima: Željku GRGANIĆU, Borisu ŽIVKOVIĆU, Momiru DIVJAKU….

Suradnicima u NOĆI KNJIGE 2013., MHK-e i uz Dan Grada :

MATICI HRVATSKOJ-OGRANKU NOVA GRADIŠKA (Josipu Ostiću), KLD-u REŠETARI ( Ivanu De Villi), UDRUZI VOLONTERA NG (Vesni Oršulić), UDRUZI SLIJEPIH I SLABOVIDNIH NG (Manueli Kumić, Neni Valešić i Dinki Koričić), UDRUZI GLUHIH I NAGLUHIH NG (Alenu Kohajdi i Josipu Bošnjaku), UDRUZI MATICE HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NG ( Nadi Potočki); prof. savjetnicama: Nadi Peleh-Serenčeš, Vjekoslavi BAGARIĆ, Ljiljani Ptačnik ; prof. mentor. Nadi Šerić i prof. Sanji Šimić , prof. Ivi i Igoru SAMAC, Zoranu VIDAKOVIĆU i Sanji Flajs-Vidaković, Draženu VARGI, dr.sc., Ivanu SLIŠURIĆU, književniku i mr.sc. književnosti, književniku Titu BILOPAVLOVIĆU i umjetn. Fotografu Božidaru BILOPAVLOVIĆU-BILLYIJU.

Za zapažen glazbeni nastup: HRVATSKOJ PJEVAČKOJ SKUPINI „ SLAVČA“ NG (Mari Kičić), Željku BRČIĆU-Duši i Milenku DIVJAKU-Majku

Izložba „Kistom i objektivom po novogradiškom kraju“ : Željku SUBIĆU, akad. slikaru, Dominiku Polettu , Željku Grganiću i Foto Klubu „F4“ NG

OSNOVNOJ ŠKOLI „MATO LOVRAK“ NG, OSNOVNOJ ŠKOLI LJUDEVITA GAJA NG, OSNOVNOJ ŠKOLI VRBOVA, OSNOVNOJ ŠKOLI „M.GUBEC“ CERNIK, OSNOVNOJ ŠKOLI „I.G.KOVAČIĆ“ S.P.SELO, GIMNAZIJI NOVA GRADIŠKA, GIMNAZIJI NG, INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKOJ ŠKOLI NG, ELEKTROTEHNIČKO-EKONOMSKOJ ŠKOLI NG ;

Zaposlenicima i učenicima OGŠ Učilišta Relković NG za glazbene nastupe tijekom brojnih programa GKNG u 2013.:

Mariji SUBIĆ- KARLOVČAN , prof. i ravnateljici POU M.A.R. NG, Ani TURKALJ, voditeljici OGŠ Učilišta Relković NG, nastavnicima: Marini KAREŠIN, Borisu RUŽOJČIĆU, Vanji MARKESINA, Anamariji ORŠULIĆ te sadašnjim i bivšim učenicima: Matei Pauković, Idi Ferković, Erin Keleuva, Roberti Pintarić, Nini Makovičić, Aryanu Ghiassiu. Davidu Lanusoviću, Vinki Logožar, Luki Bušiću, Karlu Szabi, Karmen Szabo, Anji Jug, Sari Straga-Šašić i Luki Cindriću

Kati Rosić, Vladimiru Vukoviću, Katici Vladedit, Marini Jakobović

Suradnicima: Leu Sokiću, mr. informatol., Damiru Gajskom, Lovorki Kovačević-Poletto

Sponzorima: Turističkoj zajednici grada NG (Dinki Matijević), Tiskari ARCA d.o.o. NG, Knjižari NOVELLA (Mariji Gress), Đorđu Cvijiću

Darivatelji knjiga: KLD Rešetari NG, Feliks VALENTIĆ, Mario Tomić, Josip KLOBUČAR, Branko KOLIĆ, Stevo KOMLJENOVIĆ, Larisa LUCIĆ


Autor Biljana Dakić prof.

 

Related Post

LJETO U KNJIŽNICI 2013.

Autor - 04/07/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 4. srpanj 2013. – Tradicionalna manifestacija „Ljeto u knjižnici“ ove se godine održava dvanaesti oputa na radost novogradiške…