GRADSKO VIJEĆE NIJE DO KRAJA KONSTITUIRANO

900 0

NOVA GRADIŠKA, 1. lipnja 2016. – Iako je za predsjednika Gradskog vijeća izabran dr. Zoran Jukić Gradsko vijeće nije do kraja konstituirano jer na jučerašnjoj sjednici nisu izabrana dva zamjenika predsjednika.

 

Odredbom članka 46. Statuta Grada NG, određeno je da Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz redova članova, većinom glasova svih članova vijeća. Potpredsjednici Gradskoga vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan bira iz redova predstavničke većine, a drugi iz redova predstavničke manjine na njihov prijedlog.

 

Sukladno odredbi članka 4. stavak 1 i članka 13. Poslovnika Gradskog vijeća predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se na konstituirajućoj sjednici na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Franjo Kikić istaknuo je kako je Odbor održao sjednicu neposredno prije konstituirajuće sjednice te za predsjednika Gradskog vijeća predlaže Zorana Jukića. Za zamjenike predsjednike, kako je rekao, nisu donijeli prijedlog i predložio Gradskom vijeću da se oni naknadno izaberu na slijedećim sjednicama.

 

Jednog zamjenika trebaju predložiti HDZ, HSP AS i Lista grupe birača, a drugog SDP sa Hrvatskim laburistima – strankom rada, HDSSB i HSS.

Related Post

MJESEC DARIVANJA

Autor - 27/11/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 27. studeni 2012. – Forum žena SDP-a četvrtu godinu organizira blagdansko prikupljanje dobrovoljnih novčanih priloga. U mjesecu darivanja…