HRVATSKE VODE PRITISLE GRAD I SLAVČU ZBOG DUGOVA

746 0

Odluka je donesena na pritisak projektanta kojemu nisu izmirene obveze. Povjerenstvo nema tu nadležnost, niti može, niti postoji varijanta da bilo tko zaustavi projekt koji je od interesa za grad i za dvije općine Cernik i

Rešetari. Idući tjedan imamo sastanak s Hrvatskim vodama i ministrom Jakovinom u Novoj Gradiški da taj problem razriješimo – kaže gradonačelnik Josip Vuković.

 

NOVA GRADIŠKA, 30. lipanj 2012. – Na aktualnom satu Gradskog vijeća jedno od nekoliko veoma značajnih pitanja za funkcioniranje vlasti u gradu i život građana, bilo je privremeno obustavljanje EU projekta vrijednog 79,4 milijuna kuna namijenjenih za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacije u Kovačevcu, u kome EU sudjeluje sa 71 posto sredstava.

 

Odgovarajući na pitanje Dinke Matijević (HDSSB), Andrea Lazić, koja je bila i sudionik sastanka u Hrvatskim vodama, a potom, i gradonačelnik Josip Vuković, problem su minimalizirali na način da su rekli kako povjerenstvo, koje je donijelo odluku o privremenom obustavljanju projekta, nema tu nadležnost i da se radi o zahtjevu projektanata nezadovoljnih zbog kašnjenja plaćanja njihovih usluga. Dug Slavče od 308.000 kuna gradonačelnik smatra da ne može biti razlog zaustavljanja projekta.

Da problem nije toliko bezazlen svjedoči brza intervencija gradonačelnika koji je odmah zatražio intervenciju ministra Tihomira Jakovine. Ministar bi narednog tjedna s predstavnicima Hrvatskih voda trebao, kako je najavio gradonačelnik Josip Vuković, doći u Novu Gradišku i razriješiti problem.

Citiramo dio zapisniku sa sastanka održanog 14. svibnja u Hrvatskim vodama i prenosimo izjave sa sjednice Gradskog vijeća.

 

Slavča dužna – Grad na potezu

 

-Projektni tim, uz veliko žaljenje, suglasan je da se privremeno zaustavlja EU Projekt Nova Gradiška zbog nepoštivanja zakonskih odredbi Slavče d.o.o.

Ugovor o financiranju studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja, odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška (EU PROJEKT) između Hrvatskih voda i Slavče d.o.o. za 2012. godinu je sukladno Planu upravljanja vodama u 2012. godini sačinjen, parafiran od službi i svih sektora te potpisan od strane generalnog direktora Hrvatskih voda, ali neće biti poslan na supotpis drugoj ugovornoj strani, komunalnom poduzeću Slavča d.o.o.., Nova Gradiška. Sukladno tome niti ugovor s izvoditeljem studijske i projektne dokumentacije (Vodeći član zajednice izvoditelja Doppold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica) neće biti poslan na supotpis. Razlozi su višestruki, a njihova tolerancija nije više moguća. Prvi je svakako višegodišnje kontinuirano neplaćanje PDV-a izvoditeljima, odnosno PDV –a koji izvoditelji plate kad ispostave fakturu, a koji se kroz povrat poreza vrati Slavči d.o.o.. Slavča d.o.o. ne proslijedi na račun izvoditelja kako je dužna sukladno zakonu i ugovornim obvezama, već ga zadrži za sebe. Tako je izvoditeljima trajno narušena financijska stabilnost, te nisu u mogućnosti raditi na ovakav način. Također je tu i nepodmirena obveza prema Hrvatskim vodama s naslova fakturiranih, od građana naplaćenih iznosa u cijeni vode, a zakonom utvrđenih naknada za zaštitu i korištenje voda koje je Slavča d.o.o. dužna proslijediti Hrvatskim vodama. Unatoč odobrenom reprogramu u 2011. godini dug nije podmiren, a u 2012. godini se povećava.

Uvažavajući činjenicu da je izvoditelj na opisani način u nemogućnosti izvršiti svoje obveze, a uz sugestiju nadležnog Sektora Hrvatskih voda, zaustavljen je rad na EU Projektu Nova Gradiška. Također su zamoljeni predstavnici Grada Nova Gradiška, koji je u konačnici i najveći vlasnik Slavče d.o.o., da o svim problemima izvijeste svoje nadležne osobe – navodi se uz ostalo u zapisniku sa sastanka u Hrvatskim vodama.

 

Dug 308.000 kuna

 

-Na posljednjem sastanku projektnog tima koji se održao u svibnju na pozivu je bilo navedeno da će se dati samo redovno izvješće o napretku projekta, što su izrađivači projektne dokumentacije to i učinili.

Nakon toga su predstavnici Hrvatskih voda dali prijedlog da se zbog dugovanja Slavče prema izvoditelju i prema naknadama za zaštitu i korištenje voda projekt privremeno zaustavi. Bili smo neugodno iznenađeni jer mislim da projektni tim nema takvih nadležnosti već da prati i nadzire rokove i dinamiku pripreme projekta za EU.

 

Informirala sam gradonačelnika što se dogodilo i nije se potom sjedilo skrštenih ruku. Gradonačelnik je odmah uputio dopis ministru Tihomiru Jakovini. Naveli smo da smatramo neprihvatljivim da se projekt, koji je u tako visokom stupnju realizacije, u koji se uložilo preko 5 milijuna kuna zaustavlja zbog dugovanja Slavče od 308.000 kuna. Tražili smo da se projekt nastavi i obavijestili da je Grad spreman preuzeti obvezu Slavče – kazala je Andrea Lazić.

 

Grad stoji iza Slavče i riješiti će problem

 

-O obvezi Slavče od 308.000 kuna nitko nije izvijestio Grad i zatražio da se uključi. Razgovarao sam s ministrom Jakovinom, u čijem je to resoru. Na pritisak projektanta kojemu nisu izmirene obveze povjerenstvo je donijelo takvu odluku, a ono nema tu nadležnost, niti može, niti postoji varijanta da bilo tko zaustavi projekt koji je od interesa za grad i za dvije općine Cernik i Rešetari. Uslijedit će idući tjedan sastanak s Hrvatskim vodama i ministrom u Novoj Gradiški da taj problem razriješimo. U pismu koje sam uputio ministru i Hrvatskim vodama, navedeno je Grad stoji iza svoje ustanove i javnog poduzeća Slavča. Ako je u pitanju 300 ili 3 milijuna kuna Grad će probleme riješiti da se taj projekt ne zaustavi. Ostavite raspravu o povjerenstvu. Ono nema nikakve ingerencije da donese takvu odluku. Ona je donijeta isključivo na zahtjev projektanta koji nije bio zadovoljan s rješavanjem financijskih obveza prema njemu – kazao je gradonačelnik Josip Vuković

 

Dinka Matijević nije bila zadovoljna odgovornima, reagirala je i zatražila da direktor Slavče u pisanom obliku dostavi odgovor Vijeću i obrazloži zašto je projekt privremeno obustavljen

 

Legalni pritisak da se izmiri dug

 

Za mišljenje i ovom problemu upitali smo i Davora Rukavinu, direktora Slavče, koji je ukazao na još jedan problem, a to je povezivanje Regionalnog vodovoda Davor sa distributivnim područjem koji pokriva Slavča.

 

-Cijela priča oko kanalizacije i pročistača otpadnih voda malo je prenapuhana. Ona ide svojim tijekom koji je spor, a kojem je razlog najvećim dijelom u proceduralnim stavkama cijelog posla. To je vrlo složen projekt i nažalost on je složen i u nekim dijelovima posla gdje se dotiče lokalne sredine i lokalnog stanovništva. Konkretno vezano za kanalizaciju u Kovačevcu moramo sklapati ugovor o pravu služnosti sa svakim vlasnikom parcela preko kojih prelazi kanalizacija. Iz Hrvatskih voda su postavili vrlo jasne kriterije kako ti ugovori moraju izgledat i što moraju sadržavat tako da smo se morali malo zaustavit i odradit geodetski elaborat, raditi iskolčenje trase, definirat konkretnu trasu u ugovoru i pravo služnosti sa svakim vlasnikom parcele, što sve usporava.

 

Istovremeno projektanti, odnosno konzultanti cijele studije imaju objektivno još jedan problem, a on je vezan uz pitanje što je uopće aglomeracija, odnosno koji je uopće temelj koji pokriva, budući je on taj koji će otplaćivat dio cijele investicije. To nije zanemariv dio, reda je veličine 30 posto, a na 80 milijuna nije baš tako mala cifra. To se mora vraćati iz cijene vode, odnosno odvodnje. Aglomeracija koja je predviđena u ovom projektu sada zahvaća i neka područja koja su dio projekta Regionalnog vodovoda. Ovdje se cijelo vrijeme proteže još jedan problem povezivanja Regionalnog vodovoda Davor – Nova Gradiška sa distributivnim područjem koje pokriva Slavča. To je važno, između ostalog i zbog toga što nije isto da li mi imamo deset tisuća ili pet tisuća korisnika, da li mi imamo količinu vode pa i odvodnje na nivou 500 ili 600 tisuća kubika, milijun ili milijun i pol kubika. Normalno da vraćanje duga nije isto.

 

To su sve problemi s kojima se susrećemo. Redovito održavamo sastanke u Hrvatskim vodama o tom projektu. I ovaj je bio jedan redovni sastanak tehničke naravi na kome svaka od strana u projektu treba izvijestiti što se radi.

Sastanak je od strane projektanata malo iskorišten kao pritisak na Grad Novu Gradišku i na Slavču da izvrši onaj dio svojih obveza koje je preuzela. Imali smo oko 650.000 kuna i do sada smo podmirili oko 350.000 kuna i ostao je još dug od oko 300.000 kuna, koji Slavča polako izmiruje jer ne može više zbog hrpe problema koje mi imamo i nažalost koje ima većina poslovnih subjekata u Novoj Gradiški. Slavča nije izuzetak, pogotovo među komunalnim subjektima. Ovdje se radi o tome da je ovaj zapisnik bio jedan lagani pritisak da se u to uključi i Grad kao većinski vlasnik Slavče, a ne da se samo proziva Slavča da se izmiri dug.

 

Projekt nije zaustavljen. Razgovarao sam s projektantima koji kažu da se ne radi o tome jer su napravili ne samo 75 posto posla, već ga skoro završili. Projekt ide svojim tempom i on neće stat. Ovo je jedan malo jači pritisak da se izmire obveze koje u ovom poslu postoje – kazao je Davor Rukavina.

Related Post