IZBORNA SKUPŠTINA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE – S malo novca entuzijazmom ostvareni zavidni rezultati

979 0

NOVA GRADIŠKA, 21. travanj 2011. – Slavko Podgornjak ponovo je na Izbornoj skupštini Zajednice tehničke kulture grada Nove Gradiške jednoglasno izabran za predsjednika. Skupština je konstituirana u novom sastavu sa predstavnicima svih udruga tehničke kulture. Izabrani su i novi Izvršni i Nadzorni odbor, Sud časti i zastupnici u zajednicama tehničke

 kulture Hrvatske i Brodsko-posavske županije.

Skupština, na kojoj su nazočni bili zamjenik gradobnačlenika Milan Mateša, Ante Nikolaš i Mladen Damjanović, predsjednik i tajnik županijske Zajednice tehničke kulture, je usvojila godišnja izvješća o radu, koja je podnio i obrazložio dosadašnji predsjednik Slavko Podgornjak.

– Radostan sam što se već nekoliko puta nalazim na Skupštini jedne od najboljih gradskih organizacija tehničke kultutre u Hrvatskoj koja sa malo sredstava realizira velike programe. Odraz je to entuzijazma koji zaslužuje prznanja i nagrade na nivou Hrvatske – kazao je Anter Nikolaš.

Nikolaš je govorio i o problemu koji tehnička kultura ima sa jedinicama lokalne samouoprave koje unatoč ustavnoj obvezi ne izdvajaju novac za tehničku kuturu. Posebno ga zabrinjava što nije ništa učinjeno da se osposobe ljudi za izradu programa s kojima bi se organizacije tehničke kulture kandidirale za sredstava iz fondova EU.

Zajednica tehničke kulture Grada Nove Gradiške dobila je od Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije Priznanje za 2010. godinu, a predsjednik Slavko Podgornjak Grb grada Nove Gradiške. Nagrada Zajednice tehničke kulture grada Nove Gradiške za 2010. godinu dodijeljena je udruzi TENG za dugogodišnji rad s mladima na području informatike, elektrotehnike i elektronike. ZTK Nova Gradiška dobila je Zahvalnicu i pehar od Oldtimer kluba  „Classic’99“ u povodu njegove desete obljetnice postojanja.

Related Post