KONTAKT POLICAJCI PRIJATELJI U KOJE SE MOŽE POUZDATI

783 0

NOVA GRADIŠKA, 12. kolovoza 2010. – Glasoviti projekt MUP-a Policija u zajednici i njime inaugurirani hrvatski bobiji u lokalnoj sredini u Novoj Gradiški su primljeni s neskrivenim simpatijama, posebno kod najmlađih Novogradiščana. Sama ideja uvođenja kontakt policajaca u gradskim kvartovima pustila je korijenje. Zlatko Cindrić, Tomislav Marković i Ivan Dakić postali su nezaobilazan

 dio brojnih događanja, posebno onih koje organizira Društvo „Naša djeca“, rado se s njima druže djeca u vrtićima, a sve više građana doživljava ih kao prijatelje na koje se može pouzdati u svakodnevnim životnim situacijama. Kontakt policajci su angažirani da vrše ophodnje na svom području, štite građane i imovinu i da u suradnji s građanima i tijelima lokalne uprave rješavaju tekuću problematiku, te da provode akcije planirane projektom. Možemo reći da su novogradiški kontakt policajci pokazali ljudsko lice policije i postali naši znanci i prijatelji.

I. kontaktno područje obuhvaća područje uži centar grada na istoku omeđenog ulicama M. Benkovića i J. Haulika, na zapadu ulicom K. Dieneša obuhvaća i Trg Kralja Tomislava i Cvjetni trg, na sjeveru ulicom J. Ljubibratića i jugu ulicom Ivana Gundulića , a u istome živi oko 990 stanovnika. Među važnijim objektima tu je zgrada gradskog poglavarstva, Centra za socijalnu skrb, Prekršajnog suda sa uredima Općinskog državnog odvjetništva i dr.. Na području dominiraju ulice Slavonskih Graničara i Trg Kralja Tomislava u kojima se nalazi 20-tak ugostiteljskih objekata i 30-tak trgovačih radnji, te se u ulici I. Gundulića nalazi ”Tržni Centar” sa gradskom tzv. ”Zelenom tržnicom”. Kontakt policajac:

ZLATKO CINDRIĆ tel.: 035/211 639, 211 613, fax: 035/211 650

 

II. kontaktno područje obuhvaća zapadni dio grada, na istoku omeđen ulicama M. A. Relkovića i Karla Dieneša, na zapadu Potočnom i Vinogradskom ulicom te ulicom D. Lobe, na sjeveru Psunjskom ulicom i jugu Kolodvorska i Zrinska ulica, a u istome živi 2 105 stanovnika. Među važnijim objektima ističe se zgrada Općinskog suda, gradskog muzeja, Crkva BDM, dječji vrtić “Radost”, zgrada Gimnazije, zgrada Doma kulture sa uredima radio postaje Nova Gradiška i gradskom knjižnicom, OŠ “Ljudevit Gaj”, Srednje škole industrijsko-obrtnička i Elektrotrehnička sa športskom dvoranom, Željeznički i autobusni kolodvor i dr. Kontakt policajac:

TOMISLAV MARAKOVIĆ tel. 035/211 639, 211 623; fax: 035/211 650  

 

III. kontaktno područje obuhvaća istočni dio grada, na istoku omeđeno ulicama Lj. Posavskog, A. Mihanovića i dio ulice M. Gupca, na zapadu ulicama M. A. Relkovića, M. Benkovića i Mala, na sjeveru dijelom ulice M. Gupca i jugu ulicama K. Petra Svačića i J. J.Štrosmajera, a u istome živi 3 724 stanovnika. Među važnijim objektima nalazi se bolnica sa odjelom HMP Doma zdravlja, OŠ “Mato Lovrak”, dječji vrtić “Maslačak”, zgrada policijske postaje I dr. Kontakt policajac:

IVAN DAKIĆ tel.: 035/211 639, 211 683: fax: 035/211 650

 

 

Related Post

Autor - 22/06/2013 0
Dan antifašističke borbe je državni blagdan u Republici Hrvatskoj koji se slavi 22. lipnja.