LOKALNO PARTNERSTVO ZA ZAPOŠLJAVANJE

1083 0

SLAVONSKI BROD, 3. prosinac, 2010. – Održana je

konstituirajućia sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije. Temeljem Operativnog programa – Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. u području zapošljavanja i socijalne uključenosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje putem Odjela za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije pokrenuo je projekt Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3. Od 2000. godine lokalna dimenzija politike zapošljavanja čini sastavni dio Europskih smjernica zapošljavanja unutar okvira Europske strategije zapošljavanja, te je stoga partnerski pristup na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini postao horizontalni prioritet Europskog socijalnog fonda. To znači da se zemljama članicama prepušta samostalno kreiranje i provedba regionalne i lokalne komponente unutar vlastitih operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala. U procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, ključna postaje važnost partnerskog okvira za pristup fondovima Europske unije. Poštujući principe partnerstva prilikom izrade Regionalnog operativnog plana Brodsko-posavske županije 2005.-2012. u lipnju 2006. godine osnovan je Regionalni partnerski odbor Brodsko-posavske županije, a kasnije i Tematska radna skupina za razvoj ljudskih potencijala (TRS). Slijedom dosadašnje provedbe projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 predviđeno je da Brodsko-posavska županija, kao primatelj tehničke pomoći, formira lokalno partnerstvo. Budući je TRS za razvoj ljudskih potencijala (koja je do sada sudjelovala u procesu primanja tehničke pomoći) identificirana kao temelj za osnivanje partnerstva, na sjednici su nazočili postojeći i potencijalni novi članovi, sudionici javnog, poslovnog i privatnog sektora Brodsko-posavske županije . Svrha partnerstva je izgradnja lokalnog socijalnog kapitala za budući razvoj Županije uključujući stvaranje pretpostavki za prijavu projekata Europskim strukturnim fondovima.

Related Post