NATJEČAJ ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH ZA ZANIMANJE POLICAJAC/POLICAJKA

1666 0

Dana 01. ožujka 2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske je objavilo natječaj za upis polaznika/polaznica u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini.

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 600 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini.

Rok za podnošenje prijava je od 01. ožujka do 06. srpnja 2018. godine.

UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

– imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,

– nemaju navršenih 28 godina na dan 10. rujna 2018. godine,

– imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,

– imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,

– su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,

– nisu članovi političke stranke.

NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

– popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama,

– presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole,

– preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,

– dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je od 01. ožujka do 06. srpnja 2018. godine.

Detaljnije informacije o natječaju potražite na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Related Post