NOVOGRADIŠKI RATNI SPOMENAR (7) – Neprijatelj napada, Novogradiščani u skloništima bez telefonske veze i televizijskog programa

1027 0

21. rujan 2011. – Nakon što se ratno područje proširilo na istočni dio Posavine, istočno od magistralne ceste Stara Gradiška – Okučani, nove izbjeglice iz Savskog Boka, Visoke Grede, Pivara, Gorica, Donjih Bogićevaca i Dragalića, krenule su prema Novoj Gradiški. U gradu i selima u istočnom dijelu općine sada je već više od tri tisuće

prognanika. Uz pomoć Općinskog centra za socijalnu skrb smješteni su u kućanstvima.

Nakon iseljavanja pučanstva iz ratom zahvaćenog područja, nezbrinuta sitna i krupna stoka o kojoj nema tko brinuti velika je teškoća. Kako ne bi dopustili da stoka i dalje gladuje i ugiba, Štab Civilne zaštite pozvao je sve stanovnike iz istočnog dijela općine, koji mogu prihvatiti i prehraniti napuštenu stoku, da se što prije jave u veterinarske ambulante u Starom Petrovom Selu, Novoj Kapeli i Orubici.

 

Miroslav Čupić predsjednik Kriznog štaba

 

Dana 13. rujna 1991. godine dolazi do promjene u općinskom Kriznom štabu. Na temelju uredbe Predsjednika Republike Hrvatske, na čelo općinskog Kriznog štaba dolazi po funkciji inž. Miroslav Čupić, predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine općine Nova Gradiška. Članovi Kriznog štaba su čelni ljudi policije i zdravstva, po funkciji predsjednik Skupštine općine Zdravko Sokić, dosadašnji njegov čelni čovjek. Borbenim djelovanjem 15. rujna neprijatelj je najavio ofenzivu na zapadnoslavonskom bojištu. Nakon što tijekom noći tenkovskim granatama gađali položaje naših snaga u Kosovcu, Gornjim Bogićevcima i Dubovcu, rano ujutro počeo je žestok napad na sve položaje hrvatskih branitelja.

Borbeni zrakoplovi okupatorske vojske nadlijetali su položaje gardista u Čovcu i nemilice ih zasipali rafalima iz strojnica. Iz tenkova Banjalučkog korpusa granatama 128 i 155 mm puca se po Novom Varošu i Visokoj Gredi, nadvožnjaku opreko autoceste i šumi Prašnik. Iz dva helikoptera strojnicama se puca po središtu Gorica, a na meti dalekometnog topništva su i Gornji Bogićevci.

Naši branitelji bili su se primorani povući iz Kosovca i Gornjih Bogićevaca. Jedan pripadnik Zbora narodne garde je poginuo, a 15 je ranjeno. Naši borci su neprijatelju u Kosovcu uništili jedan tenk, a kod kanala Strug, gdje je također s neprijateljem bilo bliskih susreta, još tri.

Petnaestog. rujna 1991. godine bilježi se još jedan napad na Novu Gradišku. U 10,10 sati raketnim bacačima 128 mm iz Mašičke Šagovine gađan je južni dio grada. Pogođene su dvije obiteljske kuće, a sedam osoba je ranjeno, od kojih jedna teže. Općinski krizni štab savjetuje građanima da ne napuštaju svoje domove i da budu blizu skloništa jer je neprijatelj zaprijetio još žešćim napadima na grad. Šesnaestog rujna krizni štab je proveo djelomičnu mobilizaciju. Svi dragovoljci, a bilo ih je nekoliko tisuća, upućeni su na bojište kako bi se suprotstavili daleko moćnijem neprijatelju. Djelomična mobilizacija znak je da obrambene snage, koje branu Novu Gradišku, postaju sve brojnije te da je u Novu Gradišku došlo i naoružanje.

 

Hotel “Slaven”

 

Naši se branitelji povukli na novu crtu obrane

 

Toga dana neprijatelj napada na svim dijelovima bojišnice. Prethodnica pješačkom napadu na položaje Zbora narodne garde i MUP-a bila je snažna topnička vatra koju je neprijatelj otvorio iz haubica, višecjevnih raketnih bacača, tenkovskih topova i minobacača. Napad je uslijedio iz smjera kanala Strug i šuma Prašnik i Ljeskovača.

Postrojbe Zbora narodne garde i MUP-a nisu uspjele odbiti žestok napad, pa su se morale povući iz Novog Varoša, Gređana, Čovca, s nadvožnjaka preko autoceste kod Okučana i Dubovca. Dan ranije naši s se branitelji povukli iz Kosovca i Gornjih Bogićevaca. Formirana je nova crta obrane na potezu Smrtić- Medar i- Dragalić – Gorice – Savski Bok.

U napadu na naše postrojbe sudjelovale su mehanizirane postrojbe Banjalučkog korpusa, rezervisti iz Bosne, srpski dobrovoljci, četnici i tzv. okučanski teritorijalci. Napad je izveden uz pomoć borbenog zrakoplovstva JNA.

U redovima hrvatskih branitelja zabilježeni su znatni gubici. Devet boraca je poginulo, a 46 je lakše i teže ranjeno.

Pomicanje bojišnice agresor je skupo platio. Naši borci uništili su sedam tenkova i jedan oklopni transporter. Kod Novog Varoša pogođen je i jedan srpski zrakoplov koji se srušio u Bosni. Neprijatelj je objavio da su u njegovim redovima poginula dva oficira i 20 vojnika, a da je sto ranjeno.

 

Neprijatelj razara Novu Gradišku, a Novogradiščani sve češće u skloništima

 

Sedamnaestog i osamnaestog rujna neprijateljsko dalekometno topništvo i zrakoplovi napadaju novu crtu bojišnice, Novu Gradišku i Odašiljač Hrvatske radio-televizije na Psunju. Nameti je i Hotel „Slaven“ na autocesti. Novogradiščani su u skloništima i djelomično su bez telefonske veze. Slično je bilo i 20. rujna kada su Novogradiščani morali ponovo u skloništa.

Za Novu Gradišku se može kazati da je postala sastavni dio bojišta.

Neprijateljsko zrakoplovstvo ozbiljno je oštetilo odašiljač HRTV. Novogradiščani, koji su sve češće u skloništima, ne mogu pratiti televizijski program. Radio program slušaju uz smetnje. U prekidu je i sav telefonski promet izvan općine. Lokalna radio postaja odigrat će ubuduće značajnu ulogu u Domovinskom ratu. Preko svojih valova prenosit će informativne emisije Hrvatskog radija Studio Zagreb i redovito izvještavati o svim značajnim događanjima na području općine, u gradu i na bojištu.

Zajedno s pojačanim djelovanjem agresora i sve češćim napadima na Novu Gradišku djelovanje pojačavaju i petokolonaši. Šire razne dezinformacije želeći izazvati paniku kod stanovništva. Tih dana šire priču o prelasku četnika preko Save. Priča da šest do 25 tisuća četnika ide prema Novoj Gradiški nije znatnije uznemirila Novogradiščane.

Miroslav Čupić, predsjednik izvršnog vijeća i Zdravko Sokić, predsjednik Skupštine općine Nova Gradiška

Related Post