„ODRŽIVO PRIRODU PODRŽIMO“: Projekt pravilnog sakupljanja i razvrstavanja kućnog otpada

1149 0

Autor Franjo Samardžić
Treba se truditi proizvest što manje otpada, a onaj koji proizvedemo treba na odgovarajući način zbrinut – kaže Ivan Golub, direktor komunalnog poduzeća Sloboština
OKUČANI, 8. kolovoza 2019. – U Okučanima i na području cijele općine u tijeku je provedba projekta „ODRŽIVO PRIRODU PODRŽIMO“ koja ima za cilj educirati građane o značaju pravilnog sakupljanja i razvrstavanja kućnog otpada i na koncu njegovog smanjivanja.
Ovaj projekt provodi se zajedno s općinama Cernik i Staro Petrovo Selo, koja je nositelj projekta i koja ga je prijavila je na javni poziv za sufinanciranje provedbe programa edukativno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Projekt je ocijenjen pozitivno te ispunjava sve kriterije prihvatljive za sufinanciranje sredstvima kohezijskog Fonda. Ugovor je u rujnu 2018. godine u Zagrebu potpisao načelnik općine Nikola Denis s ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošom.
Projekt „ODRŽIVO PRIRODU PODRŽIMO“ ima za cilj stvaranje zajedničkog osjećaja odgovornosti za pravilno postupanje otpadom, u cilju smanjenja stvaranja otpada i povećanja učinka odvojenog skupljanja otpada i ponovne uporabe. Ukupna vrijednost projekta je 586.958,49 kuna, odobrena bespovratna sredstva iznose maksimalnih 85%, a razliku do ukupne vrijednosti financirat će općine.
Na području općine Okučani projekt provode Općina Okučna i komunalno poduzeće „Sloboština“ koje djeluje na području cijele općine i koje je zaduženo za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpad, održavanje okoliša o zbrinjavanje otpada s zelenih otoka.

– Drago nam je da to radimo s našim prijateljima iz općina Cernik i Staro Petrovo Selo. Upoznajemo kućanstava i stanovništva sa potrebom zbrinjavanja otpada za njegovo daljnje korištenje u korisne svrhe. Ove tri općine su se udružile i zajedno će naredne dvije godine educirat stanovništvo, udruge i ostale, kako zbrinuti i reciklirati miješani komunalni otpad. Čini se to putem letaka, edukativnih predavanja, radionica i medija. Očekujemo da će to dati rezultata kod zbrinjavanja otpada kada ovaj projekt zaživi.
Koliko god se trudili još uvijek ima građana koji se neodgovorno odnose prema otpadu. Zato se trudimo dodatno ih educirati i osvijestiti. Najveće količine otpada nastaju u domaćinstvima i zato treba isticati i ljudima govoriti kako nastaje otpad, koji je to otpad koji se ne može reciklirat i koji bespotrebno kupujemo, a stvara nam problem. Treba stoga truditi proizvest što manje otpada, a onaj koji proizvedemo trebamo na odgovarajući način zbrinut – kaže Ivan Golub, direktor komunalnog poduzeća Sloboština.

Related Post