OPĆINA OKUČANI 2022: Otvoreno reciklažno dvorište vrijedno 4.4  milijuna kuna 

973 0

Prenosimo iz NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA 2022

 Kako je 15, rujna  2022. godine na završnoj konferenciji projekta „Uspostava reciklažnog dvorišta na području općine Okučani“   istaknuo  općinski načelnik Aca Vidaković to je  za Općinu  Okučani i njeno stanovništvo  veoma značajan  dan. U Društvenom domu je Kristina Janaček  u ime tvrtke  Sintagma Consdalting  govorila  općinskim čelnicima, predstavnicima ustanova, učenicima  osnovne škole i djelatnicima  komunalne tvrtke  „Sloboština“ o značaju  pravilnog razvrstavanja  i prikupljanja  otpada i štetnosti koji  ima na  životni okoliš i život čovjeka. Naglasila je pritom  značaj  koji otpad, pravilno razvrstan i prikupljen za recikliranje ima  kao materijalno dobro. 

Zadovoljstvo  završetkom projekta, uz  općinskog načelnika  Acu Vidakovića, izrazio je i direktor Komunalnog poduzeća „Sloboština“ Ivan Golub. Govorili su  o naporima koji su do sada uloženi u edukaciju stanovništva i  opremu nužnu za prikupljanje otpada, te potrebu   daljnjeg osvješćivanja stanovništva o otpadu kao velikom problemu ukoliko se pravilno ne  razvrstava i prikuplja. Posebno su  istaknuli napore koje treba ulagati u  edukaciju stanovništva, od djece u vrtiću i učenika osnovne škole do najstarijih. Smatraju da će  reciklažno dvorište  dati velik doprinos  svijesti o nužnosti pravilnog gospodarenja otpadom, te da će, kako se planira, doprinijeti da se količina  miješanog otpada u prvoj godini  sa sadašnjih 400 tona smanji za 50 tona. 

Prigodno je otvoreno reciklažno  dvorište i stanovništvu stavljeno na upotrebu. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.452.424,69 kuna, od kojih je 3.725.060,98 kuna bespovratno.  Sufinanciranje je osigurala   Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok će razliku pokriti Općina Okučani iz vlastitih proračunskih sredstava. 

Ograđen je to prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada gdje će   građani s  područja općine odvoziti  svoj izdvojeno sakupljeni otpad. Moći će odložiti: otpadne papire i kartone, predmete od tvrde plastike, plastične folije i vreće, sve vrste guma, sve vrste stakla, sve vrste metala, odbačenu obuću i odjeću, otpadni tekstil, drveni otpad, glomazni otpad, otpadnu keramiku i porculan, ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu, fluorescentne cijevi i ostala svjetleća tijela, otpadne baterije i akumulatore, elektronički i informatički otpad, stara motorna i jestiva ulja i dr.

Informativno-obrazovne aktivnosti i promidžbu Općina Okučani će  provoditi s ciljem informiranja mještana i  poticati ih  na odvojeno odlaganje otpada ukazivanjem na prednosti takvog odlaganja i pozitivnom utjecaju na zdravlje i okoliš, kao i na uređenost i privlačnost destinacije. Mještani će biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Okučani, letaka, lokalnih tiskanih medija, te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja reciklažnog dvorišta, pravilan načina postupanja s otpadom i vrstama otpada koji će se u reciklažnom dvorištu moći odložiti.

Općina Okučani želi povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koje će završiti na odlagalištima u skladu s načelima kružnog gospodarstva i održivog gospodarenja otpadom.

Related Post

KULTURNA MANIFESTACIJA

Autor - 20/08/2012 0
STUPNIČKI KUTI, 19. kolovoz 2012. – Kulturno-umjetničko društvo ”Graničar” Stupnički Kuti organiziralo je 18.kolovoza 2012. godine drugu po redu manifestaciju…