Općina Okučani nastavlja poticati poduzetništvo 

473 0

Foto Jakša Samardžić

OKUČANI – Na temelju Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 07/23) i članka 56. Statuta Općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/09, 4/13, 3/18, 7/18 i 14/21), Općinski načelnik Općine Okučani raspisuje JAVNI POZIV  za dodjelu potpore male vrijednosti temeljem Izmjena i dopuna Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani za 2022. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poduzetništvu za 2022. godinu na području Općine Okučani za provedbu mjere iz Izmjene i dopune Programa poticanja poduzetništva na području Općine Okučani za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Općina Okučani će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati sljedeću mjeru:

1.1 Troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika, potpora se dodjeljuje za ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta, registraciju trgovačkog društva, zatim za troškove nabavke opreme (nabavka novih strojeva, uređaja i opreme) čija je namjena isključivo za obavljanje pretežite/glavne djelatnosti.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31. svibnja 2023. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Okučani za 2022. godinu.(Općina Okučani) 

Related Post

AKTIVNI VOLONTERI CARITASA

Autor - 14/12/2013 0
DAVOR, 14. prosinca 2013. – Volonteri Caritasa župe Davor, veoma su aktivni tijekom cijele godine, a sve aktivnosti uvijek pojačavaju…