OPET NIJE USPJELO KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA

825 0

NOVA GRADIŠKA, 19. svibnja 2016. – Gradski vijećnici, danas nazočni na drugom pokušaju konstituiranja Gradskog vijeća prisegnuli su na odanost građanima koji su ih izabrali. Učinili su prvi, ali mali i nedovoljan korak da se

Gradsko vijeće konstituira, pa će Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave morati sazvati još jednu, posljednju sjednicu na kojoj će vijećnicima dati šansu da konstituiraju predstavničku vlast. U suprotnom Novogradiščani će morati na još jedne prijevremen izbore, ali samo za Gradsko vijeće.

 

Nakon što su izabrani mandatno Povjerenstvo, predsjednik Franjo Kikić i članovi Odbora za izbor i imenovanja sjednica je došla do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika i tu, kako se i očekivalo, bila prekinuta. Sjednicom je predsjedala dr. Ljepša Rakas-Vujčić.

SDP, Hrvatski Laburisti i HDSSB su za predsjednika predložili nezavisnog vijećnika Borislava Vidošića sa liste SDP-a i za zamjenika Dubravka Gubića (HDSSB). Oporba nije imala svoj prijedlog pa se prišlo glasovanju. Potporu prijedlogu dalo je 8 vijećnika SDP-a, Hrvatskih laburista i HDSSB-a. Protiv su bila dva vijećnika HDZ-a, a 4 vijećnika Liste Grupe građana Željka Bigovića su se suzdržala. Bilo je jasno prijedlog nema dovoljnu podršku što je značilo da će se morati sazvati i treća konstituirajuća sjednica.

 

Željko Bigović, nositelj Liste grupe građana je zatražio i dobio riječ. Kada je za govornicom počeo politički govor prekinuo ga je Mario Vučinić i kazao da na konstituirajućoj sjednici ne dopušta političke govore.

 

Na sjednici nisu bili nazočni Dario Marenić (HSP AS), Davorin Slišurić (HDZ) i Zoran Jukić (HSS).

Related Post