POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

887 0

SLAVONSKI BROD, 21. listopad 2014. – Na području Policijske uprave brodsko-posavske, od 2012. godine provodi se projekt pod nazivom „Jednaka prava za sve – djecu i osobe sa invaliditetom“.

Projekt je usklađen sa Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom od 2007. do 2015. godine, a 2014. godine, prihvaćen je kao preventivni projekt od strane Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Temelj za izradu projekta su različita istraživanja čiji pokazatelji ukazuju, da su osobe sa invaliditetom ranjiva skupina, izložene većem riziku postanka žrtvom nasilja.

 

Projekt se odnosi na edukaciju osoba i djece sa invaliditetom i njihovih roditelja ili skrbnika o nasilju, sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom kao žrtve obiteljskog nasilja, djecu sa invaliditetom kao žrtve vršnjačkog nasilja i osobe sa intelektualnim teškoćama kao žrtve spolnog nasilja, te senzibiliziranje javnosti na položaj osoba sa invaliditetom u društvu u cilju boljeg razumijevanja potreba i problema osoba sa invaliditetom. Poticanje drugih institucija na kreiranje edukacijsko-preventivnih projekata koji mogu utjecati na osnaživanje osoba sa invaliditetom prilikom progovaranja o nasilju koje su doživjeli i osviještenosti javnosti o temi nasilja.

 

Projekt „Jednaka prava za sve – djecu i osobe sa invaliditetom“, kojim se planira educirati oko 300 osoba iz različitih udruga, a koje kroz svoj rad okupljaju osobe spomenute kategorije, trajati će od listopada do prosinca ove godine, te će se provesti kroz tri komponente:

 

I. komponenta: Edukacija osoba sa invaliditetom o nasilju u obitelji,

 

II. komponenta: Edukacija osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovih roditelja/skrbnika o spolnom zlostavljanju,

 

III. komponenta: Edukacija djece sa invaliditetom i njihovih roditalja/skrbnika o vršnjačkom nasilju.

 

Autor Kata Nujić, glasnogovornica PUBP

Related Post