Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka: Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ u 2019. godini

1563 0

Još jedan korak naprijed u stvaranju boljih uvjeta za zdravstveno osoblje i pacijente

Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška uspješno obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i to: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, medicine rada, zdravstvenu zaštitu žena , zdravstvenu zaštitu predškolske djece, patronažnu zdravstvenu zaštitu i medicinu rada. Ustanova ima ordinacije primarne zdravstvene zaštite u Novoj Gradiški i osam općina (Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Rešetari, Okučani, Stara Gradiška, Davor, Vrbje i Cernik). Dom zdravlja obavlja i specijalističku-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća i ordinaciju.
Tijekom 2018. godine dogodile su se organizacijske promjene. S radom je od 1. srpnja počeo novi stomatološki tim, a od 6. kolovoza spojeni su timovi obiteljske medicine Cernik i Vrbje u jedan tim.

Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška nastavio je i u 2019. godini unapređivati uvjete za obavljanje zdravstvenih djelatnosti. Unapređivali su se prostorni i drugi uvjeti u zdravstvenim objektima od Nove Kapele do Okučana, kako bi se, naglašava ravnatelj Marijan Šapina, stvorili bolji uvjeti za zdravstveno osoblje i pacijente. Ističe pritom napore i sredstva koja za „Dr. Andrija Štampar“ ulaže Brodsko-posavska županija i zahvaljuje se županu i njegovim suradnicima. Veoma značajna je bila nabava dva patronažna vozila marke Volkswagen i dva sanitetska vozila marke Citroen, za koja je Županija također izdvojila novac iz decentraliziranih sredstava. Ona će, kako naglašava, znatno poboljšati uvjete i primarnu zdravstvenu zaštitu, posebno patronažne službe koja svakodnevno obilazi sve bolesnike u palijativi.
Nakon što se posljednjih godina ulagalo u zgradu Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ u Relkovićevoj ulici, te u uređenje i opremanje ambulanti koje u njoj rade, prošle i ove godine, uz radove na izolaciji temelja zgrade koji su građeni od cigle i propuštaju vlagu, su izvedeni radovi u dvorištu. Kako bi ono bilo funkcionalnije, izgrađena su parkiralište za sva vozila, ulaz u dvorište i kolnik. Na zgradama u dvorištu zamijenjen je krov od azbesta.
Veći građevinski zahvati u 2019. godini obavljeni su na objektu u Okučanima, gdje je u sklopu unutarnjeg uređenja i sanitarnih čvorova, uređen i sanitarni čvor za invalide. Radovi su izvedeni u skladu s pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Kako kaže ravnatelj Marijan Šapina, na zdravstvenom objektu u Okučanima će 2020. godine biti obavljena energetska obnova.
Na zdravstvenom objektu u Starom Petrovom Selu izgrađena je rampa kako bi se poboljšala pristupačnost, posebno za invalide.
Obavljena je prenamjena i preuređenje dijela prostora zdravstvenog objekta u Davoru. Uređeni su sanitarni čvorovi, od kojih jedan za invalide, a izgrađena je i platforma radi lakše pristupačnosti. I ovi radovi izvedeni su po pravilnicima i propisanim minimalnim uvjetima.

Related Post