PRIOPĆENJE BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE: Brodsko-posavskoj županiji trenutno ne prijete poplave

1100 0

Slavonski Brod 9. ožujka 2018. Svjedoci smo naglog porasta temperatura na cijelom području Republike Hrvatske što je uzrokovalo naglo otapanje snijega, a time i podizanje vodostaja pojedinih rijeka i pritoka.

Vodostaj rijeke Save kod Slavonskog Broda porastao je u zadnjih 24 sata za 200 cm te je proglašeno pripremno stanje obrane od poplava.

Tim povodom načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Stjepan Bošnjaković sazvao je sjednicu Stožera CZ kako bi žurne službe u njegovom sastavu bile pripremne, ali i sa svrhom da građani naše županije dobiju adekvatne i pravovremene informacije o stanju na terenu.

Iako je zabilježeno naglo povećanje vodostaja rijeke Save na nekim područjima Brodsko-posavske županije, stanje nije alarmantno, a sve službe su u pripravnosti.

Kako su pojasnili predstavnici VGI Šumetlica –Crnac i Brodska posavina, rastom vodostaja širi se riječno korito između nasipa,što usporava porast rijeke Save. Na zapadnom području Brodsko-posavske županije na snazi su pripremne mjere obrane od poplava koje uključuju obilazak terena savskog nasipa i zaobalnih voda, a kojim je utvrđeno da trenutno ne postoje potencijalno opasne situacije.

U pogonu su 4 crpne stanice koje mogu podnijeti trenutni kapacitet dotoka vode. Prosjek rasta vodostaja rijeke Save na zapadnom području je 180 cm po danu i uskoro će biti na snazi redovne mjere obrane od poplava. Zabilježena je tek jedna intervencija žurnih službi na području naselja Pivare. Po izvješću predstavnika VGI-a na zapadnom dijelu županije stanje je redovno i nema opasnosti za naselja na tom području. Sukladno sa razvojem situacije koju Brodsko-posavska županija redovno prati, putem Stožera civilne zaštite, na zapadnom dijelu županije, u naredna 24 sata očekuje se prelazak u redovne mjere obrane od poplava.

Kako se moglo čuti na današnjem sastanku, unatoč većoj količini vode, rijeka Sava ima tendenciju usporavanja rasta vodostaja s obzirom na činjenicu kako se i s porastom vodostaja proširuje i riječno korito čija infrastruktura može podnijeti veće količine vode bez opasnosti za žitelje Brodsko-posavske županije.

Vatrogasne postrojbe su pripremne za eventualne neplanirane situacije kako u ljudstvu tako i opremi, a VGI raspolažu sa 420 000 vreća i s box barijerama potrebnim za izgradnju privremenih nasipa u slučaju potrebe.

Zaključeno je kako stožeri pojedinih JLS trebaju preuzeti ulogu koordinatora za određeno područje kako bi u suradnji sa županijskim Stožerom mogli što promptnije i efikasnije djelovati u slučaju eventualne ugroze.

S poštovanjem,

(VODITELJ UREDA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU Zvonimir Penić, dipl.nov.)

Related Post