REAGIRANJE – Za čist zrak u Slavonskom Brodu

475 0

Šaljemo Vam ponovno reagiranje članova Građanske

inicijative za čisti zrak u Sl. Brodu u svezi nekih članaka objavljenih na SBportalu u svezi Čermakove termoelektrane i tvornice bioetanola i izjave brodskog gradonačelnika o istome, kao i izostanka reakcije odgovornih za zaštitu okoliša u Gradu i u Županiji. U nadi da ćete to reagiranje objaviti, želimo Vas i sve Brođane upozoriti da pored svega što je poduzeto u prekosavskoj rafineriji, i dalje je zrak u Sl. Brodu onečišćen! Ovih dana prizemni ozon nam prijeti!

S druge strane, makar je kraj ožujka,  još uvijek nemamo obrađene podatke o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu za 2011. godinu. Prema Preliminarnim ocjenama kakvoće zraka u Slavonskom Brodu za prvi osam mjeseci u 2011. godini, zrak je kategoriziran kao III kategorije: za PM 2.5 (lebdeće čestice) i H2S (sumporovodik), odnosno kao prekomjerno onečišćen zrak (vidi link: http://klima.hr/razno/publikacije/preliminarna_ocjena_sb_rujan.pdf.).

No, budući da za prvi osam mjeseci najviše dnevne osmosatne srednje vrijednosti koncentracija ozona na postaji na Jelasu 21 put su prekoračile vrijednost od 120 mikrograma po kubnom metru, što je samo 4 puta niže od dozvoljenih 25 prekoračenja u godinu dana, velika je vjerojatnoća da je na kraju godine brodski zrak i za O3 (ozon) bio treće kategorije. A o tome smo tijekom prošle godine više puta govorili na SBplus portalu, kao i o štetnosti ozona… Ipak, najbolje pričekati službeni izvještaj iz DHMZ-a. 

Neovisno da je više puta i službeno utvrđeno da je zrak u Sl. Brodu onečišćen, i pored svih tih navedenih (negativnih) pokazatelja iz 2011. godine, sve su političke strukture i u Gradu i u Županiji, a kako čitamo i sam g. Duspara, gradonačelnik Sl. Broda, uvjerenja da su Luka Brod i (naftni) terminal kapaciteta za pretakanje 2 milijuna tona naftnih derivata u Luci, kao i Čermakova termoelektrana s tvornicom bioetanola „korak u budućnost“. No, sve to je ipak jedno veliko pitanje! Ti objekti sigurno ne bi smjeli graditi, dok se ne sanira brodski zrak!!! Usput, evo ovih dana čitam u PH-u i zaključujem, da se cijela priča oko Čermaka i njegove tvornice etanola pored kukuruza, bazira godišnje na količinu od milijun tona benzina i to iz Rafinerije Brod!!!

 

Posebno bih još jednom naveo, da nam ovih dana (prizemni) ozon prijeti! U petak (23.03.) u 15 00 sati je evidentirana visoka (ove godine najveća) satna koncentracija od 154,5 mikrograma po kubnom metru (vidi prilog)! Još više je upozoravajući podatak, da nakon 17. i 18. ožujka, taj dan je treći put ove godine najviša dnevna osmosatna srednje vrijednosti koncentracije ozona prekoračila vrijednost od 120 mikrograma po m3 (od 11 00 – 18 00 sati s prosjekom iznad 132 mikrograma). A takvo nešto nije se događalo ni prošle, ni pretprošle godine. Prošle godine prvo prekoračenje se dogodilo u srpnju, zadnje je bilo početkom listopada (vidi prilog)…

Na žalost, sve ovo na postaji na Jelasu ponovilo se s koncentracijom ozona i u subotu (24.03.)! Od 12 00 sati 4 sata u kontinuitetu evidentirane visoke, više od 140 mikrograma po kubnom metru satne koncentracije ozona. S tim da je ona u 14 00 sati je iznosila opet za ovu godinu rekordnih 161,7 mikrograma po kubnom metru… Također i u subotu je najviša dnevna osmosatna srednje vrijednosti koncentracije ozona prekoračila vrijednost od 120 mikrograma po m3, i to četvrti put ove godine (vidi prilog)!

Poštovanje

Peter Tot-Đerđ iz Građanske inicijative za čisti zrak u Sl. BroduRelated Post

OBAVIJEST

Autor - 27/09/2012 0
26. rujna 2012. – U vremenu od 27. rujna do 22. listopada