ŠTETE U POVRTLARSTVU – Simbolična nadokada nije vrijedna ni truda uloženog u njeno utvrđivanje

1082 0

NOVA GRADIŠKA, 19. lipnja 2010. – Osim ratara obilne kiše i poplave nanijele su nedavno velike štete i proizvođačima povrća u novogradiškoj Posavini. Josipa Strinavića iz Bodovljaca, poznatog proizvođača povrća, upitali smo za ovogodišnje štete i očekuje li da će ih država barem djelomice namiriti, budući da su nadoknade do sada bile toliko simbolične i da nisu bile vrijedne truda uloženog u postupak namirenja koji su provodile jedinice lokalne samouprave i Brodsko-posavska županija.

 – Od obilnih kiša i same poplave nisam imao velike štete. Štete su nastale kada su se naglo povećala temperatura. Procjenjujem da šteta nije manja od 5 tisuća eura. Poučen ranijim iskustvima ne vejerujem da će država povrtlarima nadoknaditi učinjenu štetu. Prošle godine sam imao također veliku štetu koju je izazvala tuča, a na kupusnjačama je bila stopostotna. Za štetu koja je nastala na površini od oko dva hektara dobio sam tek 100 kuna. Žali Bože truda učinjenog u evidentiranje šteta i postupka koji se provodi radi njihove nadoknade – kaže Strinavić i dodaje da država nema novca za nadoknadu šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda pa zato nadoknadu i ne očekuje. (F.S.)

Related Post