U POVODU DANA OPĆINE VRBJE

1540 0

Polučeni rezultati više su nego dobri, zadovoljni smo usprkos ovim teškim gospodarskim vremenima, zahvaljujući prije svega pojedinim institucijama koje prepoznaju naše projekte i financijski ih podržavaju- kaže načelnik Igor Jurišić

 

VRBJE, 21. kolovoza 2013. – Svečana sjednica općinskog vijeća je prigoda da se općinski načelnik Igor Jurišić govori o radu općine Vrbje u proteklih godinu dana.

 

Dobri međuljudski odnosi i atmosfera optimizma

 

-Aktivni smo bili na svim područjima, od komunalne infrastrukture do društvenih djelatnosti koje su u nadležnosti naše jedinice lokalne samouprave.

Zasigurno mogu reći da su polučeni rezultati više nego dobri, da smo vrlo zadovoljni usprkos ovim teškim gospodarskim vremenima, zahvaljujući prije svega pojedinim institucijama koje prepoznaju naše projekte i financijski ih podržavaju. Posebno se zahvaljujem svim onim mještanima naše općine koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli razvoju, a još više uspostavi dobrih međuljudskih odnosa i atmosfere optimizma

Moram reći da su ove godine održani i lokalni izbori te da imamo novi saziv općinskog vijeća. Ovom prilikom se bivšim vijećnicima zahvaljujem na suradnji i svim mještanima općine Vrbje koji su pokazali na prošlim izborima da smo dostigli visoki demokratski standard jer su protekli bez ijednog problema. Novim članovima općinskog vijeća želim uspješan rad i dobru suradnju na zadovoljstvo svih naših mještana.

 

VODOOPSKRBA -Na području infrastrukture najznačajnija nam je vodoopskrba i nakon izgradnje cjevovoda od Orubice prema Dolini došli smo u mogućnost izgradnje vodoopskrbe za naselja Visoka Greda i Mačkovac.

 

Da bi smo riješili pitanje vodoopskrbe na cijelom području općine započeli smo sa PROJEKTIRANJEM VODOVODA ZA NASELJA MAČKOVAC-SAVSKI BOK-VISDOKA GREDA koji je nastavak na izvedeni dio vodovoda do Doline, a Hrvatske vode su raspisale natječaj za izradu projekta. S tvrtkom Arka 96 je ugovorena izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Lokacijska dozvola je dobivena i očekujemo potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu. Troškove projektiranja na naše veliko zadovoljstvo sufinanciraju Hrvatske vode sa 90 posto, a Općina Vrbje sa 10 posto.

Potvrda glavnog projekta nam je hitno potrebna jer smo aktivno započeli sa pregovorima oko izgradnje jer se radi o projektu koji je za općinu Vrbje od iznimne važnosti. Bez vode života nema, posebno u našim selima gdje je svakim danom sve manje stanovnika. Iz tog razloga moramo stvorili osnovni preduvjet za život i izgraditi vodovodnu mrežu. Vodovodom od Mačkovca do Visoke Grede riješit ćemo pitanje vodoopskrbe na području općine. Zato nam je to najvažniji zadatak u slijedećem razdoblju.

CESTOGRADNJA – Danas smo bili na otvorenju dionice ceste koja je asfaltirana ove godine. Cesta između Mačkovca i Doline je za općinu bila od velikog značenja jer spaja dva mjesta i nije bilo kakva sporedna cesta, nego cesta kojom svakodnevno prometuju, kako mještani, tako i autobusi, pogranična policija i drugi. Ovom cestom Općina Vrbje dobiva novi prometni prsten Nova Gradiška, Sičice, Mačkovac, Visoka Greda, Nova Gradiška koji poboljšava prometnu povezanost ovoga kraja i isto tako doprinosi njegovom razvoju.

Sa pregovorima za asfaltiranje započeli smo još 18. siječnja 2010.godine u Županiji sa bivšim ravnateljem ŽUC-a gosp. Ninčevićem i utvrdili da nema projektne dokumentacije i da nije u planu njezina izrada. Nakon određenog vremena ravnatelj ŽUC-a postaje Antun Dukić koji stavlja u plan izradu projektne dokumentacije i raspisuje natječaj. Nakon izbora projektantske kuće dobivamo lokacijsku dozvolu i općina Vrbje sa županijskom upravom potpisuje sporazum o rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Vlasnicima parcela koje su se nalazile na trasi posebno se zahvaljujem na razumijevanju jer bez njihovog pristanka za parcelaciju ne bismo dobili cestu. U kompletnom postupku rješavanja imovinsko pravnih odnos veliku pomoć dao nam je i gosp. Gavran. Krajem 2012. godine dobivamo potvrdu glavnom projektu, cesta ulazi u plan proračuna županije za 2013.godinu za što se zahvaljujem kompletnom vodstvu brodsko posavske županije na čelu sa vama gospodine župane jer iznos koji je bio potreban za realizaciju projekta je veći od izvornog proračuna Općine Vrbje. Bez pomoći Županije nikada ne bismo mogli napraviti tu cestu i zato vam se zahvaljujem.

DRUŠTVENI DOMOVI – Suradnja s Fondom za zaštitu okoliša se pokazala kao vrlo dobra i od velike koristi za razvoj općine Vrbje . Završena je prva faza obnove društvenog doma u Bodovaljcima. Njegova obnova je jedan od ozbiljnijih zahvata jer u usporedbi sa ostalim domovima s područja općine dom u Bodovaljcima je najveći po površini i očekuje drugu fazu obnove. Uz ovaj dom obnovljeni su domovi u Dolini, Sičicama i Mačkovcu.

ZDRAVSTVENA AMBULANTA – O projektu zdravstvene ambulante u Vrbju i o potrebi njezinog postojanja u Vrbju puno se govorilo na sjednicama općinskog vijeća u prošlom sazivu. Bilo je i nevjernika koji nisu vjerovali u kompletnu realizaciju projekta. Sada moram zahvaliti županu Danijelu Martušiću i njegovom zamjeniku Davoru Vlaoviću, te pročelnici gospođi Klari Šćuka, jer su prepoznali našu potrebu tako da sada imamo pripremljen prostor za ambulantu medicine opće prakse. Odradili smo dio posla još nas očekuje dobivanje svih potrebnih suglasnosti, opremanje te teška borba za liječnika. Kako je jedan od starijih mještana rekao koji ima potrebu i želju da imamo liječnika u Vrbju ” Kako ste sve do sada riješili i nije vam bilo lako, tako ćete riješiti i ostatak posla”.

 

UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA – U našoj općini pretežiti broj stanovništva bavi se poljoprivredom tako da smo još 2011. godine započeli sa radovima na uređenju poljskih putova. Njihovo ređenje je bilo nužno kako bi poljoprivrednici mogli neometano obavljati poslove na svojim njivama. Do sada su radovi izvedeni prema planu na području cijele općine, a ove godine su obavljani na području Visoke Grede, Mačkovca i nešto na području Bodovaljaca. Za izvođenje radova na obnovi poljskih putova na javnoj nabavi izabrana je tvrtka Vodoprivreda Nova Gradiška sa kojom imamo vrlo dobru suradnju, a kvaliteta izvedenih radova je na visokom nivou. Plan nam je da u sljedećem razdoblju dovedemo u funkciju sve putove na našoj općini kako bismo dali poticaj razvoju poljoprivrede. Ove godine Hrvatske vode unutar svojih programa provode opsežne radove na području detaljne melioracijske odvodnje što uvelike poboljšava uvjete za poljoprivrednu djelatnost.

 

JAVNI RADOVI – Općina Vrbje se uspješno priključila projektu javnih radova pa tako i ove godine provodimo dva programa: održavanje javnih površina i socijalni program pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. Ove godine imamo značajno povećanje zaposlenih na javnim radovima. Kroz ovu vrstu pomoći HZZ-a biti iz državnog proračuna izdvojeno na područje općine kroz plaće radnicima oko pola milijuna kuna.

U sklopu programa održavanja javnih površina obnovljeno je i malonogometno igralište u Visokoj Gredi na kojemu ima još potreba za ulaganjem ali veći dio posla je obavljen. Obnovljeni su križevi na području općine što smo na sjednicama općinskog vijeća planirali već prethodne dvije godine, uređena je fasada zgrade škole i općine, a napravljeni su još mnogobrojni zahvati na javnim površinama.

 

Socijalni program pomoć u kući starijim i nemoćnima sada provodimo na cijelom području općine a skrbimo za oko 80- ak korisnika odnosno starijih osoba.


SOCIJALNI PROGRAM -Osim poteškoća i zaostatka s izgradnjom infrastrukture, nedostatka projektne dokumentacije i skromnih proračunskih sredstava pronašli smo snage i podržali još neke socijalne programe kao što su : financiranja male škole, sufinanciranje cijene registracije traktora , isplata porodiljnjih naknada za svako novorođeno dijete, financiranje troškova prijevoza za djecu s poteškoćama u razvoju itd.


LEGALIZACIJA ZGRADA – Dodatno opterećenje proračuna imamo zbog potrebe za legalizacijom zgrada koje su sada u općinskom vlasništvu, a građene su u proteklom razdoblju dobrom voljom mještana, ali bez projektne dokumentacije i potrebnih dozvola te sada imamo obavezu postupiti prema zakonu o nelegalno izgrađenim objektima.

RAD UDRUGA I MANIFESTACIJE – Podržali smo i mnogobrojne manifestacije kao što su : Pokladno jahanje, Vatrogasni memorijal Ž. Brkanac, , Kup vatrogasne mladeži u Vrbju, Rokovo, Uskrs u Sičicama, Sportske igre udruge mladih u Sičicama i Mačkovcu. Regata SISAK-DOLINA, koja se održava povodom Dana pobjede domovinske zahvalnosti, i ove je godine bila vrlo uspješna manifestacija zahvaljujući nesebičnom radu vatrogasaca. Podržali smo i božićni nastup JUDA Vrbje, a ove godine održane su po prvi puta utrke konjskih zaprega u Bodovaljcima što je bilo izuzetno dobro posjećeno, zahvaljujući angažiranju organizatora.

Posebno ističem rad udruga mladih koje su iznimno aktivne i provode bezbroj radnih akcija, organiziraju manifestacije, humanitarne akcije i ekološke kao čišćenje vodotoka. To je u svakom pogledu pozitivno i dobro je da djeluju u tome smjeru jer naša ruralna sredina ne nudi puno mogućnosti mladima za njihovo slobodno vrijeme. Upravo iz toga razloga moramo podržati svaku njihovu inicijativu.

Moram napomenuti da danas na području općine djeluju tri nogometna kluba , četiri vatrogasna društva , dvije udruge mladih, KUD , udruga branitelja i Udruga „Pokladno jahanje“ Bodovaljci. Podržali smo i njihov rad i tako velikim djelom opravdali svoje postojanje koje ćemo i dalje usmjeravati prema poboljšanju uvjeta življenja u našim mjestima i zadovoljavanja osnovnih potreba naših mještana.

 

ZAHVALA – Ovom prilikom zahvaljujem se i svim članovima općinskog vijeća na njihovu radu i zalaganju, zahvaljujem se predsjedniku Općinskog vijeća i svom zamjeniku gospodinu Mladenu Konjeviću. Nadam se da ćemo našom daljnjom suradnjom i zalaganjem opravdati očekivanja koja su pred nas postavili naši glasači i mještani naših naselja.

 

Zahvaljujem se i vodstvu Brodsko posavske županije, županu i njegovim zamjenicima na izuzetnoj suradnji i zato što su prepoznali naše dobre namjere.Zahvaljujem se Ministarstvu regionalnog razvoja , Ministarstvu turizma, Hrvatskim vodama i Fondu za zaštitu okoliša. Posebno se zahvaljujem svim onim mještanima naše općine koji su svojim radom i zalaganjem doprinijeli razvoju , a još više uspostavi dobrih međuljudskih odnosa i atmosfere optimizma – kazao je uz ostalo načelnik Igor Jurišić.

Related Post