U regulaciju korita Rešetarice ulaže se 360.000 kuna

527 0

Foto Općina Rešetari

REŠETARI, 25. veljače 2021. – U naselju Rešetari u tijeku je na sanacija korita Rešatrice, potoka bujičara, koji na lokaciji „Bokovi“ gdje dolazilo do izlijevanja , odnošenja pokosa i plavljenja poljoprivrednih površina. U tom se dijelu korito Rešetarice proširilo za dvije širine.

Radovima se uređuje prijelaz gazom preko potoka Rešetarica i betonira obloge u dužini 45 metara. Izgradnjom armirano-betonskih stepenica s nivelacijom od 1.20 m sa tri stepenice da usporit će se protok vode i spriječiti erozije obale.

Troškovi sanacije u iznosu od 360.000 kuna bez PDV-a snose Hrvatske vode, a radove izvodi Vodoprivreda d.o.o. Nova Gradiška.

-Radovi se izvode na sjevernom dijelu iznad naselja Rešetari i na jednom od najproblematičnijih mjesta. Ovim zahvatom doći do usporavanja protoka vode i spriječiti urušavanje tla u korito. Zahvaljujući dobroj suradnji s Hrvatskim vodama konačno smo mještanima riješili dugogodišnji problem. Ovo nije zadnja investicija na potoku Rešetarica u naselju Rešetari. Slijede i radovi na sanaciji korita južno od naselja gdje će se izgraditi još nekoliko zaustavnih stepenica.

Treba naglasiti je da još treba znatno ulagati u regulaciju i održavanje Adžamovke jer su još vidljiva oštećenja od zadnje poplave- kaže načelnik Zlatko Aga i dodaje da plaćanje slivne vodne naknade koju plaćaju građani nije uzaludno i da su ulaganja Hrvatskih voda u održavanje vodotoka daleko veća.

Related Post