UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH: Socijalna integracija treće dobi u lokalnu zajednicu

243 0

NOVA GRADIŠKA, 8.  ožujka 2021. – Socijalna integracija treće dobi  u lokalnu zajednicu,  novi je projekt Udruge gluhih i nagluhih grada Nova Gradiška u trajanju od 24 mjeseca. Prihvatilo ga je i financira ga u 100% iznosu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a temeljem Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu.

Ukupan iznos odobren za provedbu cjelokupnoga projekta je 238.000,00 kuna.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, Športska udruga gluhih Nova Gradiška i Udruga Matice hrvatskih umirovljenika grada Nova Gradiška.

U sklopu projekta bit će na određeno vrijeme zaposleno 1 osoba, a skrbit će se za ukupno 65 krajnjih korisnika starije životne dobi i to za 35 žena i 30 muškaraca sa oštećenim sluhom.

Projekt se provodi na području tri županije: Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i istočnom dijelu Sisačko-moslavačke županije. Obuhvaća slijedeće gradove i općine: Grad Novu Gradišku i općine: Staro Petrovo Selo, Vrbje, Davor, Rešetari, Cernik, Okučani, Dragalić i Gornje Bogićevce; potom gradove Lipik, Pakrac i Novsku te općinu Lipovljane.

Cilj je projektom omogućiti zadovoljenje životnih potreba najosjetljivijim skupinama društva, kao što su osobe sa invaliditetom kroz pružanje i razvoj inovativnih socijalnih usluga na slabo razvijenim područjima RH. Time će se pridonijeti i socijalnoj pravedosti, ali i prevenirati institucionalizacija osoba u riziku te povećati integracija starijih osoba s oštećenim sluhom i prezbiakuzijom.

Prioritetno područje i aktivnosti su osiguravanje usluga prijevoza za starije u zajednici (liječniku, u prodavaonice, poštu…)

Projektne aktivnosti osmišljene su prema potrebama korisnika, a svakako treba istaknuti kako je, uz finacijsku potporu nužnu za ostvarenje ciljeva, od velikoga značenja i nesebičan rad volontera prijavitelja i partnerskih organizacija, tumača znakovnog jezika i mladih gluhih i nagluhih osoba koji će izravno pridonijeti ostvarivanju većega stupnja integracije starijih osoba u društvo, ojačati dobrosusjedsku solidarnost i stvoriti preduvjete za ugodno življenje kako starijim osobama tako i njihovim sumještanima.

Činjenica je kako je veliki broj starijih osoba još uvijek sposoban, uz nužnu pomoć, voditi brigu o osnovnim životnim potrebama, ali ih je potrebno i dodatno osnažiti, kako znanjem tako i samopouzdanjem da bi mogli kvalitetno proživjeti starost, a što se upravo ovim projektom i postiže.

Related Post