UPOZORENJE CARINSKOG UREDA MALIM PROIZVOĐAČIMA RAKIJE I VINA

2070 0

Za litru rakije proizvedene preko dozvoljene količine za vlastite potrebe (50 litara) od 40 posto alkohola (16 gradi) plaća se trošarina 21,20 kune po litri.

NOVA GRADIŠKA, 1. prosinac 2014. – Svi koji peku rakiju, čak i za vlastite potrebe, trebaju znati da postoje propisi koje se moraju poštovati. Ispostava Carinske uprave u Slavonskom Brodu podsjeća na propise koji kažu da i oni koji rakiju proizvode za vlastite potrebe ulaze u kategoriju malih proizvođača alkoholnih pića, te se moraju registrirati u najbližoj za to nadležnoj ispostavi Carinske uprave.

 

Proizvodnja i oporezivanje alkohola i alkoholnih pića (u ovom slučaju pečenje rakije) regulirano je Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama. Mali proizvođač jakih alkoholnih pića smatra se onaj koji proizvodi alkoholna pića za vlastite potrebe, potrebe članova kućanstva. Dozvoljena količina proizvedenog alkohola u ovom slučaju iznosi 20 litara čistog alkohola, što znači 50 litara rakije sa 40 posto alkohola ili 50 litara rakije od 16 gradi.

Za količine rakije proizvedene preko dozvoljene količine za vlastite potrebe (preko 20 litara čistog alkohola) plaća se trošarina od 53 kn/litri proizvedenog čistog alkohola što znači za litru rakije od 40 % alkohola (16 gradi) 21,20 kn/litri.

Trošarina se plaća i na kotlove za pečenje rakije.

Prenosimo obavijest Carinskog ureda Slavonski Brod budući da je, kako navodi Anita Radoš, voditeljica Službe za trošarine i posebne poreze, na području Slavonije pečenje rakije i proizvodnja vina tradicija, a još uvijek postoji dosta nepoznanica i nesnalaženja  „malih proizvođača jakih alkoholnih pića“ i „malih proizvođača vina“, a vezano za poštivanje zakonskih regulativa o oporezivanju proizvodnje jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe i proizvodnje vina za komercijalne svrhe.

OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIHALKOHOLNIH PIĆA I

MALIM PROIZVOĐAČIMA VINA:

NE ZABORAVITE PRAVOVREMENO PODNIJETI GODIŠNJE IZVJEŠĆE

I UPLATITI TROŠARINU ZA 2014.GODINU

Krajnji rok za dostavu Godišnjeg izvješća o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za proteklu 2014.godinu (na Obrascu GI-MP-JAP) je 20.siječnja 2015. godine, a za uplatu trošarine (paušala za kotao) 31.siječnja2015 godine.

Sezona pečenja rakije još traje pa ovim putem želimo podsjetiti sve„male proizvođače jakog alkoholnog pića“u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji koji su stupanjem na snagu Zakona o trošarinama registrirani kao trošarinski obveznici, na zakonske obveze. Iako jeveć pune četiri godine na snazi zakonska regulativa o oporezivanju proizvodnje jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe kućanstava kojima nije dozvoljena prodaja, u praksi ima još ima dosta nepoznanica i nesnalaženjatrošarinskih obveznika. U cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, podsjećamo male proizvođače jakog alkoholnog pića na najvažnije obveze i rokove.

· PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR TROŠARINSKIH OBVEZNIKA:SVI mali proizvođači jakog alkoholnog pića, neovisno jesu li vlasnici kotla ili kotao unajmljuju kako bi ga koristili za proizvodnju, obvezni su po Zakonu o trošarinama najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje registrirati se podnošenjem Prijave za upis u Registar trošarinskih obveznika (Obrazac PUR-prijava)Carinskom uredu Slavonski Brod. Jednom upisani kao mali proizvođači ne moraju se svake godine ponovo prijavljivati jer u Registru ostaju sve dok se ne odjave.

Odjaviti se mogu u svakom trenutku ( Obrazac PUR-naznačiti odjava) ukoliko su prethodno podmirili sve obveze (podnijeli Godišnje izvješće na Obrascu GI-MP-JAP i uplatili trošarinu), a trošarinska obveza ne nastaje im za tekuću godinu u kojoj se do 30.lipnja odjave podnošenjem obrasca PUR-odjava. Ukoliko je proizvođač i vlasnik kotla, odjaviti se može tek uz prethodno pečaćenje kotla na njegov pismeni zahtjev i trošak (100 kuna).

· OBRAČUN I PLAĆANJE TROŠARINE:Mali proizvođač sam obračunava i plaća trošarinu na alkohol ne čekajući nikakve uplatnice i formulare iz Carinskog ureda Slavonski Brod.Trošarina se obračunava ovisno o zapremini prijavljenog kotla za proizvodnju. Za prijavljeni kotao (bez obzira da li je kotao u vlasništvu ili iznajmljen) zapremine do 100 litara obračunava se i plaća trošarina u obliku godišnjeg paušala u iznosu od 100,00 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200,00 kuna. U iznos godišnjeg paušala uključena je neoporeziva količina jakog alkoholnog pića od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ovisno o jakosti alkoholnog pića, npr. 50 litara rakije jakosti 16 gradi ili 40 %vol. iznosi 20 litara čistog alkohola).

Ako se ispeče veća količina rakije tada se uz ranije obračunati godišnji paušal samo na razliku iznad 20 litara čistog alkohola, koji predstavlja oporezivi dio proizvedene rakije, dodatno obračunava i plaća puni iznos trošarine od 53,00 kune po litri čistog alkohola. Krajnji rok za uplatu trošarine je 31.siječnja za proteklu kalendarsku godinu.

Paušal i obračunata trošarina uplaćuju se nalogom za plaćanje na račun Državnog proračuna:

IBAN HR1210010051863000160, model 68, poziv na broj primatelja 1066-(OIB)osobni identifikacijski broj trošarinskog obveznika sa naznakom opisa plaćanja: trošarina na alkohol za 2014. godinu.

· GODIŠNJE IZVJEŠĆIVANJE:Najkasnije do 20.siječnja tekuće godine za proteklu mali proizvođač dužan je Carinskom uredu dostaviti Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini (obrazac GI-MP-JAP). Ukoliko nije proizveo više od 20 litara čistog alkohola po kućanstvu (ili 50 litara rakije jakosti 40 % alkohola) tada se u obrascu Godišnjeg izvješća NE popunjava tablica T-2 (kao što to iz neznanja mnogi pogrešno čine) već samo tablica T-1 u kojoj se obračunava Godišnji paušal ovisno o zapremini kotla.

· MALI PROIZVOĐAČI VINA: U nadležnom carinskom uredu u Registar trošarinskih obveznika dužni su se najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje prijaviti samo vinari koji proizvode za komercijalne svrhe. Prema zakonskoj definiciji „mali proizvođač vina“ je osoba koja u komercijalne svrhe proizvodi ne više od 1000 hektolitara vina godišnje. Mali proizvođači vina obvezni su do 31.siječnja Carinskom uredu Slavonski Brod dostaviti za proteklu godinu izvješće o godišnjoj proizvodnji, otpremama i zalihama vina (na obrascu GI-MPV) i inventurnu listu sa stanjem zaliha na dan 31.12. po sortama vina.

Svi potrebni obrasci, upute i primjeri za popunjavanje obrazaca dostupni su na web

stranici Carinske uprave RH, pod linkom harmonizirane trošarine:

http://www.carina.hr/Dokumenti/Dodatno.aspx, a mogu se dobiti i osobno u:

Carinski ured Slavonski Brod, Služba za trošarine i posebne poreze

dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod,

Carinski ured Slavonski Brod,Kontrolno mjesto Požega,Osječka 19, 34000 Požega.

Dodatne informacije:

Carinski ured Slavonski Brod,

Služba za trošarine i posebne poreze

Tel. 035 453 576,

035 453 529,

035 453 520

U privitku:

-obrazac PUR (prijava za upis u Registar trošarinskih obveznika),

-obrazac IZJAVA o posjedovanju-korištenju kotla,

-obrazac GI-MP-JAP

(Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića),

– obrazac GI-MPV

(Godišnje izvješće o proizvodnji, otpremama i zalihama vina)

-primjer naloga za plaćanje

 

Related Post