Zimski uvjeti na cestama

1417 0

NOVA GRADIŠKA, 3. veljače 2012. – Policijska uprava brodsko-posavska savjetuje vozače da u zimskim uvjetima voze oprezno te da poštuju prometne propise.

Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporuča dodatni oprez kod upravljanja vozilom jer se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Kako bi ostvarili povoljnije uvjete odvijanja prometa, sve vozače i sudionike u prometu podsjećamo na odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br.  67/08., 48/10. i 74/11.).


ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

Sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zimski uvjeti na cesti nastupaju kad je kolnik prekriven snijegom ili kad je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.  Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.
Iznimno od ovih odredbi, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti.
Novčanom kaznom u iznosu od 5 000 do 15 000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1 500 do 5 000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno spomenutim zakonskim odredbama.

ZIMSKA OPREMA
Pod zimskom opremom motornih vozila, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm plus s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima. Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, ovisno o najvećoj dopuštenoj brzini kretanja. Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).

BEZ ZIMSKE OPREME ISKLJUČENJE I NOVČANA KAZNA
Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.
Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno. Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta.
Novčanom kaznom u iznosu od 10 000 do 30 000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Novčanom kaznom u iznosu od 1 500 do 5 000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice. Novčanom kaznom u iznosu od 3 000 do 7 000 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere oduzimanja vozačke dozvole na šest mjeseci.

SAVJETI ZA SIGURNU VOŽNJU U ZIMSKIM UVJETIMA
Podsjećamo vozače na neke mjere koje je potrebno poduzeti prije nastupanja zimskih uvjeta, kao i na ostale radnje koje omogućuju sigurno vožnju za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta:
prije zime provjerite stanje kočionog sustava, stanje metlica brisača vjetrobrana te stanje uređaja za odmagljivanje stakala i zagrijavanje kabine vozila,
u posudi za pranje vjetrobrana uvijek imajte tekućinu koja se ne smrzava na niskim temperaturama,
na  put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte  polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena,
prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva,
za odlazak na posao i druge obaveze u gradu, za vrijeme većih snježnih padavina, koristite vozila javnog gradskog prijevoza,
bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu, a prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo,
prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju “mrtve kutove”), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača,
prilikom polaska na duži put, gorivom potpuno napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te izbjegavajte vožnje na rezervi,
prilikom opremanja vozila zimskim gumama (oznaka M + S), naglašavamo zakonsku obavezu korištenja takvih guma na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan,
brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti,
pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put,
izbjegavajte nagle pokrete upravljačem, nagla kočenja ili ubrzavanja,
vozite ”defenzivno”, odnosno unaprijed predviđajte gdje možete očekivati opasne situacije te na vrijeme poduzmite potrebne preventivne mjere,
ako se vozilo počne zanositi, pritisnite papučicu spojke – otpustite kočnicu, a vozilo upravljajte u smjeru zanošenja sve dok ne osjetite ponovnu uspostavu kontakta između kotača i podloge,
pri temperaturama oko nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci – pojačano strujanje zraka) može nastati poledica,  bez obzira što je na širem području nema te stoga na tim mjestima budite još oprezniji,
u priobalju tijekom zime vozačima prijeti opasnost i od jakih bočnih udara bure (posebice na mostovima i vijaduktima) te stoga u takvim uvjetima smanjite brzinu vožnje jer time smanjujete i rizik od zanošenja ili čak prevrtanja vozila,
ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti te žurno obavijestite policiju.

Related Post

PRVO ČITANJE PRORAČUNA

Autor - 04/12/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 4. prosinca 2013. – Prema prijedlogu gradskog proračuna, koji je jučer bio na prvom čitanju pred gradskim vijećnicima,…

NEMA KUPACA

Autor - 28/02/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 28. veljače 2013. – Nekretnine DI Stjepan Sekulić u stečaju nisu prodane ni na jedanaestoj javnoj dražbi, pa…