ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA: Unatoč protivljenju oporbe zajedničko poduzeće za vodoopskrbu osnivaju Brodsko posavska i Vukovarsko srijemska županija

1469 0

Autor bpz.hr

Slavonski Brod, 27. veljače 2018. Usvajanjem Dnevnog reda uz nadopunu 2. točke podtočkom c (imenovanje v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja) na prijedlog v.d. pročelnice za obrazovanje, šport i kulturu Anice Vukašinović, kao i usvajanjem Zapisnika o radu prošle sjednice, sa radom je danas u 9 sati započela 6. Sjednica županijske skupštine.Dnevni red usvojen je sa 22 glasa „ZA” i 17 „PROTV”. Sjednicom predsjedava predsjednik ŽS Pero Ćosić

Kako je prva točka današnje Sjednice Regionalni vodoopskrbni sustav istočna Slavonija – izgradnja sustava i upravljanje sustavom, Sjednici nazočni i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić. Nakon prezentacije Hrvatskih voda vijećnici su o ovom pitanju raspravljali u ime klubova vijećnika i pojedinačno.

Prenosimo što su o ovoj temi obrazlagali i raspravljali vijećnici Županijske skupštine:

Ivan Kolovrat,voditelj sektora korištenja i gospodara vodama Hrvatskih voda:

“Do sada je u regionalni vodovod istočne Slavonije uloženo 676 milijuna kuna.Nemamo dovoljne količine pitke vode, imamo i velike gubitke ali i nisku razinu priključenosti i pokrivenosti (…) – najveći su problemi ovog sustava. Jedino sikirevačko vodocrpilište može opskrbljivati pitkom vodom bez prerade i to je jedno od najkvalitetnijih izvorišta vode u Hrvatskoj.Što još treba napraviti na tom sustavu? Još je potrebno 460 milijuna kuna uložiti, novce koje hrvatska država nema, i očekuje se iz EU fondova preko EU projekta.Već lani smo upozoravali i brodski i vinkovački Vodovod da ove godine može doći do značajnih problema u vodoopskrbi, posebice u ljetnim mjesecima. I to zbog neodržavanja sustava, kapacitet Jelasa značajno pada, a povećani su i gubici. Trenutačno na području Slavonskog Broda gubici u vodovodnom sustavu su 52 posto, a na području Vinkovaca 45 posto i s trendom povećanja. Hrvatske vode su spremne pomoći da se odradi sve na vodocrpilištu Jelas, potreban je još jedan bunar, te spoj još 200 metara od Sikirevaca do Slavonskog Broda. To su značajna ulaganja. Na istočnome dijelu Brodsko posavske županije priključenost na sustav je vrlo mala”

Siniša Širac iz Hrvatskih voda:

U BPŽ ovim planiranim EU projektom 30 tisuća stanovnika će dobiti priključak na sustav javne vodoopskrbe.Smanjen je kapacitet uređaja za kondicioniranje pitke vode i problem je revitalizacije filtera na području Slavonskog Broda. Na tom distribucijom području 26 tisuća stanovnika nema osiguranu vodoopskrbu ili je sustav nedovoljno izgrađen, a tu su i ogromni gubici i sustavu. To znači da bi trebalo proširiti sustav u samom gradu Slavonskom Brodu. Što obuhvaća priprema EU projekta, vrijednog 585 milijuna kuna, odnosno 460 milijuna opravdanih troškova? Treba izraditi studiju izvodljivosti i procjenu svega što je bitno. Slijedi definiranje odnosa među korisnicima. Sredstva EU na razini su 72 posto, a ostalo bi osigurale Hrvatske vode i proračun RH i jedinice lokalne samouprave. Sporazum o načinu provedbe, odluka o načinu rješavanje spornih pitanja, i prijava samog projekta sa svim dokumentima – koraci su koji bi uslijedili. Jedan od četiri prijedloga u provedbi projekta bi bio i da dvije županije Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska) osnuju zajedničku tvrtku, s partnerima na projektu Vodovod Vinkovci i Vodovod Slavonski Brod.Ovaj projekt sadrži EU sredstva, pa bismo svi trebali uložiti zajednički napor da se isti i realizira u interesu svih građana. Donesite mudre i pametne odluke”.

 Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda:

“Koji je cilj našeg dolaska u Slavonski Brod? Uz razjašnjenje svih mogućih opcija koje su moji kolege objasnili, važno je reći da smo ovdje jer se susrećemo nevjerojatnim istupima u medijima. Hrvatske vode ne preferiraju ni jedno od ponuđena četiri rješenja niti nameću ni jedno od njih. Zašto su stavovi drugačiji, zaista mi nije jasno.Pozivam na dijalog i razum, mi ne želimo intervenirati u donošenju bilo kakve odluke. Isto tako ćemo tražiti i od Vukovarsko srijemske županije, kao i od predstavnika i jednog i drugog Vodovoda i gradonačelnika Grada Slavonskog Broda i gradonačelnika Grada Vinkovaca. Vrata Hrvatskih voda su svima otvorena, stručne službe su svima na dispoziciji, da zajedno – i Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod, i Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovaca i Vodovodi oba grada – sa svima iznađemo kao partneri najbolje rješenje za Slavoniju”.

Rasprava vijećnika:

Stribor Valenta (SDP):Pitam se zašto se stanovnici Brodsko posavske županije moraju odreći suvereniteta nad blagom koji imamo na području svoje županije – a to je voda i pokloniti ju nekome drugom? To je ono što predstavnici Hrvatskih voda danas ovdje traže od nas. Pravna regulativa je vrlo jasna. A i Zakon o financiranju vodnih građevina (čl 89.) koji regulira ovo pitanje. Nema potrebe pričati ni o kakvom zajedničkom poduzeću. Na vodocrpilištu Sikirevci zaposleno je 27 ljudi iz vinkovačkog Vodovoda. Pitam se na kojim poslovima i tko ih financira? Građani Brodsko-posavske županije. Dobro pitkih voda pokušavate pokloniti nekom drugom. Građani vam ovo neće dopustiti. Vodovod Slavonski Brod na to neće nikad pristati.Sva pravna regulativa govori u prilog tome da prijenos upravljačkih prava pripada Vodovodu Slavonski Brod. Ni na što drugo nećemo pristati. Ostvarit ćemo upravljačka prava na sikirevački Vodovod makar i građanskim neposluhom pa ako treba i braniteljskim šatorima!

Zoran Marijić (NL Duspara Mirko): Klub vijećnika NL Duspara Mirko izražava nezadovoljstvo ovakvim načinom rada Županijske skupštine i ponašanjem stručnih službi koje je neozbiljno. Nemamo ništa protiv da se voda iz sikrievačkog vodocrpilišta šalje u distribuciju u drugu županiju, ali imamo protiv da netko drugi upravlja vodocrpilištem koje pripada Vodovodu Slavonski Brod, odnosno na teritoriju je Brodsko posavske županije.O Istočnom regionalnom vodovodu priča se od 1995. godine, a 2005. godine započeli su prvi radovi. U tri godine izgrađen je cjevovod do Vinkovaca koji je sikirevačko vodocrpilište tada i spojeno, a Slavonski Brod još nije. Radi se o preostalih 150 metara do spoja za koje Vodovod Vinkovaca prijeti da spajanje nije moguće zbog havarije koja bi uslijedila. Nema potrebe osnivanja zajedničke tvrtke, zapošljavanja novih direktora, rasipanja novaca.Vodocrpilište Sikirevci je naše prirodno bogatstvo i njime možemo upravljati samo mi.

Predlažemo da Hrvatske vode prepišu vodne građevine na vodocrpilištu Sikirevci trgovačkom društvu Vodovod sukladno Zakonu te da isprave ponuđeni tekst Ugovora o suradnji na projektu Regionalni vodovodni sustav istočne Slavonije, gdje će u članku 3 stavak 1 umjesto vinkovački Vodovod i kanalizacija d.o.o. pisati TD Vodovod Slavonski Brod. Tako jednostavno, a rješava problem.

Berislav Balen (HDZ):Podržavamo nastojanja Hrvatskih voda na rješavanju projekta, te predlažemo, kao prvo – žurno spajanje 150 metara preostalog cjevovoda, drugo: da se filteri na vodocrpilištu Jelas žurno zamjene kako bi Brođani imali kvalitetnu vodu u dostupnoj količini, te treće – osnivanje novog trgovačkog društvo koje bi vodilo novo vodocrpilište u Sikirevcima. Pravo vlasništva na vodu ne postoji. Na vodu imaju pravo svi građani Republike Hrvatske na cijelom njezinom teritoriju. Što se tiče osnivanja novog trgovačkog društva, zakon je tu jasan. Županije imaju pravo osnovati trgovačko društvo. Naša je intencija da većinski udjel u njemu ima Brodsko-posavska županija, ali ne želimo da to samo tako netko preuzme tko ne zna upravljati vodovodnim sustavom, a koji je u sramotno lošem stanju.

Ante Orlović (MOST): Slažemo se s argumentima oporbe koji su na strani Zakona i interesa građana Brodsko posavske županije. U svakoj varijanti koje predlažu Hrvatske vode i HDZ mi vidimo samo skuplju vodu za građane. Prezentacija Hrvatskih voda bilo je bacanje prašine u oči. Tko je sada u ime Županije vodeća osoba koja zastupa naše interese? Tko će preuzeti odgovornost? Drugo: kada će se bušiti novi bunari u Sikirevcima kako bi se povećao kapacitet? Ili pak oni koji su izgrađeni, kada će se staviti u funkciju? Voda s crpilišta Jelas uvijek će građanima biti skuplja od one koja je proizvedena u Sikirevcima!

 

Pojedinačna rasprava vijećnika

O ovoj temi vijećnicima se obratio i župan Danijel Marušić:

“Projekt se zove Regionalni vodovod istočne Slavonije! To je projekt Hrvatskih voda, a ne Brodsko-posavske niti Vukovarsko srijemske županije. Obje županije kao regionalne institucije u odnosu na veličinu projekta u manjem dijelu priključile jer svojim stanovnicima žele što lakše dobivanje pitke vode a cijeneći fiskalne kapacitete općina koji su mali. Iz toga proizlaze i svi ugovori koji su do sada potpisani. Dva si problema: u svibnju ne samo stanovnici Slavonskog Broda nego i okolnih općina će vrlo vjerojatno ostati bez dovoljnih količina pitke vode. Molim Hrvatske vode da pomognu da se u svrhu dobivanja pitke vode da se vodocrpilište Jelas obnovi te da se hitno priključi Slavonski Brod na vodovod istočne Slavonije odnosno vodocrpilište Sikirevci. Mi moramo povući EU sredstva za projekt koji je započet 2005. godine, nude nam se ogromna sredstva i mi to moramo iskoristiti. Dijeljenjem projekta postoji vjerojatnost da se ti novci neće povući, a štetu će imati stanovnici obje županije. Bilo koji dionik ako odustane iz ovoga može prouzrokovati ne povlačenje novaca iz EU fondova. Odgovorni smo svi. Ovdje nema nikakvog osobnog interesa, niti moga niti g. Pere Ćosića. Najelegantnije rješenje da nitko ne odustane je da se osnuje ovakvo jedno zajedničko poduzeće. U tom poduzeću partneri moraju biti i Vodovod Slavonski Brod i Vodovod Vinkovci.To poduzeće ne dijeli projekt niti dovodi u pitanje povlačenje sredstava iz EU fondova. Nitko ovdje nije protiv Brodsko posavske županije niti protiv Vodovoda Slavonski Brod. Moramo jedinstveno projekt dovesti do kraja. Gledajmo to tako. Kako će se poslije zakoni i život mijenjati, kako će Hrvatske vode organizirati sve ovo, nisam stručnjak, ali ovoga trenutka u svrhu da svi dobiju pitku vodu, sve moramo učiniti da zajednički projekt realiziramo do kraja. Moramo uložiti sve napore i sve politike odmaknuti od većeg interesa, a to je povlačenje novaca iz EU fondova koji će biti usmjereni u razvoj vodoopskrbnog sustava obje županije. Spustimo tenzije i riješimo problem”

Saborski zastupnik Davor Vlaović:

“Ovaj projekt mora biti strateški projekt svim slavonskim županijama. Nakon izgradnje projektom je planirano osnivanje zajedničkog poduzeća za upravljanje vodoopskrbnim sustavom na ovom području. Ne znamo zašto su Hrvatske vode odustale od partnerstva. Tko je kriv zašto projekt nije još završen, i kako to da je Vukovarsko srijemska županija imala više koristi, a manje uložila? Zašto Slavonski Brod još nije spojen na vodocrpilište? Zašto i općine Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica (…) još nemaju izgrađen vodoopskrbni i sustav vodoodvodnje? To su odgovori na koje moraju odgovoriti Hrvatske vode. Moj prijedlog je da se sazove još jedna tematska sjednica na koje će doći i resorni ministar i svi dionici ovog projekta”.

Ivan Kolovrat iz Hrvatskih voda:

“Ja sam inženjer, nisam političar, niti sam ikada bio politički aktivni. Ovdje je izneseno puno netočnih informacija i podataka. Vodocrpilište Sikirevci nije nikome predano na upravljanje, nego je u rukama Hrvatskih voda. Činjenice nisu na vašoj strani. Brodsko posavska županija je druga po ulaganjima Hrvatskih voda po glavi stanovnika. Prva je Ličko senjska i to su činjenice. Kad je riječ o bunarima, Hrvatske vode osiguravaju sredstva, a sve ostalo radi Vodovod Slavonski Brod. Pojedine odluke donosile su se politički. Molimo bih konkretna pitanja pismenim putem i odgovorit ćemo isto tako argumentirano pismeno.

Zaključak nakon stanke o 1. točki Dnevnog reda je slijedeći;

Radi nastavka realizacije projekta Regionalni sustav vodovoda istočne Slavonije, Županijska  skupština Brodsko-posavske županije prihvaća jedan od predloženih modela Hrvatskih voda i primjenu članka 204. Zakona o vodama odnosno osnivanje poduzeća za zahvaćanje vode na vodocrpilištu u Sikirevcima. Osnivači tog poduzeća bili bi Brodsko posavska županija sa 60 posto udjela te Vukovarsko srijemska županija s 40 posto udjela. Novoosnovano poduzeće bit će nositelj projekta, a partneri TD Vodovod Slavonski Brod, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci i drugi prihvatljivi partneri koji bi samostalno razvijali vodnogospodarsku politiku na svom području. Za sve ostale modele predložene na sjednici Skupštine Brodsko posavska županija nije nadležna i ne može donositi meritorne odluke i zaključke.koji Županijska skupština traži od Hrvatskih voda žurno rješavanje pitanja vodoopskrbe grada Slavonskog Broda i susjednih općina, sanaciju Vodocrpilišta Jelas u  suradnji s Vodovodom Slavonski Brod te rješavanje problematike odnosa Vodovoda Slavonski Brod i Vodovoda Vinkovci vezano uz visinu cijene vodne usluge. Također, traži se i žurno spajanje cjevovoda Slavonski Brod – Sikirevci. 

Većinom glasova vijećnika (22 za, 15 protiv) prihvaćen je ovaj prijedlog zaključka.

Related Post

VELIKE ŠTETE

Autor - 13/06/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 12. lipanj 2012. – Župan Danijel Marušić proglasio je elementarnu nepogodu na području općina Gundinci, Staro Petrovo Selo…