BILJANA BORZAN, ZASTUPNICA U EU PARLAMENTU PITALA EUROPSLKU KOMISIJU

732 0

Što se poduzima kako bi se države članice efikasnije suočavale

od sve silovitijih poplava

 

Europska komisija: Za prevenciju poplava preporučujemo koncept “više prostora rijekama”

 

Nakon nedavnih teških poplava na područjima uz Savu, Dravu, Muru i Kupu, zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan pitala je Europsku komisiju što poduzima kako bi se države članice efikasnije suočavale od sve silovitijih poplava, te koji je stav EK o najučinkovitijem pristupu upravljanja rijekama u kontekstu sprečavanja katastrofalnih poplava.

 

Vodeni valovi gotovo nikad ne pogađaju samo jednu državu članicu i zato je potreban zajednički europski odgovor. Samo Hrvatska je u ovoj godini od prirodnih nedaća pretrpjela gotovo pola milijarde eura štete. Pomoć koju EU pruža nakon katastrofa je dobrodošla i potrebna, no ta sredstva bi bilo bolje utrošiti na prevenciju i unapređenje sustava upravljanja vodama” stoji u pitanju eurozastupnice iz Osijeka.

 

Nadalje, Borzan je ukazala kako sve više stručnjaka i ekologa ističe kako je upravljanje vodotocima koje se oslanja pretežito na građevinske radove, poput utvrđivanja obalnih zidova, gradnju hidrocentrala i potapanje tokova akumulacijama – zastarjelo. Umjesto toga, smatraju kako više pozornosti treba pridavati konceptu ‘više prostora rijekama’, koji uključuje zaštitnu ulogu prirodnih poplavnih područja, meandara i rukavaca.

 

Europski povjerenik za okoliš Janez Potočnik, odgovorio je sljedeće:

 

“Uzroci i posljedice poplava razlikuju se širom Europe; nužna su različita rješenja za različite uvjete. Direktiva o poplavama (FD) temelji se na upravljanju rizicima od poplava putem upravljanja cijelim riječnim slivovima, čime se smanjuju štetne posljedice i izbjegava povećanje rizika uzvodno ili nizvodno. Direktivom o poplavama predviđeno je i da planovi upravljanja rizicima od poplava u državama članicama – koje treba donijeti do 2015. – trebaju biti usmjereni na prevenciju, zaštitu i pripravnost. Iako države članice moraju odlučiti o ciljevima smanjenja rizika od poplava, mjerama za smanjivanje rizika i prioritetu provedbe tih mjera, Direktivom o poplavama potiče se prirodno zadržavanje vode i davanje prostora rijeci.

 

Prvi ciklus provedbe Direktive o poplavama dovršit će se 2016., a izvješće Europskom parlamentu i Vijeću predviđeno je u 2018.”

 

U odgovoru nadalje stoji kako se novim zakonodavstvom u pogledu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu države članice dodatno obvezuju na razvoj procjena rizika i procjena mogućnosti upravljanja rizikom. Time prevencija postaje prvi korak u okviru integrirane politike upravljanja katastrofama, što utječe na pripravnost i aktivnosti u okviru odgovora na katastrofe.

 

Pitanje i odgovor: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2014-006908+0+DOC+XML+V0//HR

 

 

Related Post