BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

415 0

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,

ŠPORT I KULTURU

Komisija za stipendiranje studenata

 

Na temelju čl. 10. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog proračuna Komisija za stipendiranje studenata Brodsko-posavske županije na prijedlog Župana, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovnim studentima, akademske godine 2012./2013. s područja Brodsko-posavske županije

 

I.

 

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 

– da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u Brodsko-posavskoj županiji,

– da su redovni studenti stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,

– da nisu stariji od 22 godina života, za studente prve godine studija,

– da se prijavljuju po osnovi:

 

– deficitarnosti (studenti prve godine s najmanjom prosječnom ocjenom za 3. i 4. razred srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija koji su ostvarili prosjek prethodne godine studija s najmanjom ocjenom 3,00). Deficitarna zanimanja su: profesor-ica engleskog jezika, profesor-ica njemačkog jezika,profesor-ica matematike, profesor-ica fizike, profesor informatike-informatičar, profesor-ica pedagogije, magistar-magistrica farmacije, inženjer-ka građevine, inženjer-ka arhitekture, inženjer-ka elektrotehnike, prvostupnik-ica sestrinstva, inženjer proizvodnog strojarstva, doktor medicine, doktor dentist.

 

1. da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 30% iznad neoporezivog dijela mjesečne plaće (2.860,00 kuna), prema propisima Republike Hrvatske, – da studenti ili član obitelji ne ostvaruju stipendiju ili drugu vrstu potpore, osim ako su iz obitelji s troje ili više djece koja se školuju ili uzdržavaju.

 

II.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

– opći uspjeh prethodnog školovanja,

– godina studija, – materijalni status,

– natjecanja, nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja,

– sudjelovanje u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, – deficitarnost zanimanja.

 

III.

 

Dodjeljuje se -stipendija za fiskalnu 2013.Stipendija se stavlja u korištenje nakon zaključenog Ugovora a isplaćuje se za fiskalnu godinu, u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, kao subvencija za troškove smještaja, prehrane, prijevoza i literature.

 

IV.

 

Prijave(zamolbe)podnose se popunjavanjem obrasca koji se može dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 302., treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urđbeni zapisnik osobno ili putem pošte na adresu: Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za obrazovanje , šport i kulturu Komisija za stipendiranje studenata Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.

 

Uz molbu treba priložiti sljedeće dokumente:

1. potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,

2. domovnicu (preslika),

3. potvrdu o upisu studija u akademsku godinu 2012/2013.

4. ovjerena preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole (za studente prve godine), a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena s prethodne godine studija,

5. dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima (županijsko, međužupanijsko i državno), te objavljenim radovima, nagradama na fakultetu,

6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva vlastoručno napisana i potpisana,

7. službene potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod obitelji u protekla tri mjeseca), za nezaposlene potvrda Zavoda za zapošljavanje,

8. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave.

 

VI.

 

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

 

VII.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županije izvršit će izbor kandidata. Prijedlog liste prioriteta objavit će na web stranicama Brodsko-posavske županije na koju može svaki kandidat podnijeti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija. Odluka Komisije na podnesene prigovore je konačna .Na temelju Konačne liste Komisija donosi pojedinačne Odluke o dodjeli stipendija.

Related Post