DANAS U ZAGREBU

931 0

Potpisivanju ugovora bio je nazočan i župan brodsko-posavski Danijel Marušić. Općinski načelnik u Okučanima Aca Vidaković očekuje zapošljavanje nezaposlenih Okučanaca.

 

Autor novagra/hž

ZAGREB, 3. srpanj 2012. – Danas su potpisana prva dva od ukupno triju ugovora u sklopu projekta »Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska«, i to Ugovor za radove na kolosijeku, građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima pruge na dionici Okučani – Novska (Okučani to Novska Railway Track, Civil and Electrification Works) s tvrtkom SALCEF COSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE S.p.A. (Italija), čija vrijednost iznosi 25.726.699,98 eura, te Ugovor za uslugu nadzora nad radovima obnove i rekonstrukcije pruge na dionici Okučani – Novska (Okučani to Novska Railway Rehabilitation and Upgrade Works Supervision) s DB INTERNATIONAL GmbH (Njemačka) u konzorciju s tvrtkom GRANOVA d.o.o. (Hrvatska), čija vrijednost iznosi 1.559.800,00 eura.

 

Potpisivanju ugovora prisustvovali su veleposlanik Paul Vandoren, šef delegacije Europske unije u RH, dr. sc. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU, izaslanici veleposlanstava Italije i Njemačke, predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, predstavnici Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije, koje je predvodio župan Danijel Marušić.

 

Nakon potpisivanja ugovora veleposlanik Vandoren je istaknuo:

– Zadovoljstvo mi je što prisustvujem svečanosti potpisivanja dva od tri ugovora koji se sklapaju za obnovu i rekonstrukciju dionice pruge Okučani – Novska. U trenutku potpisivanja približavamo se fazi izvršavanja i to je uvijek poseban i važan trenutak. Kao to sam rekao potpredsjedniku želio bih potpisati ovakve ugovore svakoga dana na korist svim hrvatskim korisnicima. Znam da vrlo naporno radite na tom izvršenju, znam koliko je duga i teška priprema ovakvih projekata i koliko je to komplicirano. Za sve one koji su doprinijeli ovom projektu početak radova na toj lokaciji bit će veliko ohrabrenje i nagrada. Pokazat će se da njihov trud nije bio uzaludan i da se rad na tom projektu isplatio. Ovo je treći veliki projekt na željeznici koji sufinancira EU i koji je spreman za provedbu. Nadam se da ćemo nastaviti ulagati putem kohezijskih i strukturnih fondova jer je cilj europske prometne politike promoviranje željeznice. Stoga želimo uravnotežiti željeznički i ostale konkurentske sektore, a razlozi za to su jasni – željeznica je ekološki prijevoznik, sigurnija je, treba manje prostora i proizvodi manje buke i CO2. Želio bih čestitati svima koji su danas potpisali ovaj ugovor.

 

Potpredsjednik Grčić naglasio je:

– U izgradnji autocesta dosegli smo, odnosno prešli standarde ostalih europskih zemalja, međutim u željezničkoj infrastrukturi zaostajemo i imamo jako puno problema. Svi ovi projekti, koji se i danas najavljuju i ulaze u fazu izvedbe, su izuzetno bitni za nas, posebice oni koji se nalaze na koridorima transeuropskih pravaca, a ovo je jedan od takvih pravaca i s tog aspekta je pogodan za financiranje iz EU fondova. Jedan od ključnih prioriteta u operativnom programu je promet pa će stoga u idućem razdoblju prioritet biti obnova željezničkih pravaca i u tom smislu ovo je jedan od manjih projekata. Ovo je uspješan uvod u ono što će se događati, a osobito se radujemo projektu obnove dionice pruge Dugo Selo – Križevci koje je vrijedan oko 200 milijuna eura, a čije potpisivanje očekujemo krajem 2013. godine.

 

Darko Peričić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture, tom je prigodom istaknuo:

– Ova dionica dio je X. koridora na kojemu nam je izuzetno loše stanje. Do kraja godine očekujemo potpisivanje trećeg iz ovog seta ugovora na ovoj dionici, a radovi bi trebali završiti u roku od dvije godine. Ukupna vrijednost ugovora je 40 milijuna eura. Dionica je važna jer se tu spaja dvokolosiječna pruga koja dolazi od strane Vinkovaca i grana se na dvije pruge koje povezuju Zagreb. Važna je zbog brzine koja nam je pala u zadnjih 20 godina sa 160 na gotovo 80 km/h. Iz pretpristupnog fonda IPA nepovratno se sufinancira 85-postotni iznos projekta, a 15 % su sredstva iz proračuna Republike Hrvatske.

 

Operativni program Promet

Na putu prema članstvu u Europskoj uniji Hrvatska se od 2000. koristila programima financijske pomoći Europske unije CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD, koje je 2007. zamijenio novi program nazvan Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA. Program IPA ima pet komponenata, odnosno sastavnih dijelova, a treću komponentu pod nazivom Regionalni razvoj čine promet, okoliš i regionalna konkurentnost.

 

Program je usmjeren u prvome redu na modernizaciju željezničke mreže i sustava unutarnjih vodnih putova. Financiranje u sklopu operativnog programa Promet strukturirano je u smjeru triju prioriteta koji obuhvaćaju nekoliko mjera usredotočenih na pojedina sektorska područja. Prioritet 1 – Unapređenje željezničkog sustava u Hrvatskoj promiče obnovu i razvoj željezničke mreže u Hrvatskoj koja će moći odgovoriti većim zahtjevima željezničkog prometa u budućnosti i koja će biti usklađena s EU-ovim tehničkim normama. Ulaganja su usredotočena na X. paneuropski koridor. U taj prioritet uključene su aktivnosti unapređenja i modernizacije pruga, poboljšanja sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice te pripreme projekata koji će biti financirani u kasnijem razdoblju. U sklopu programa IPA već se izvodi projekt »Sustav signalno-sigurnosnih uređaja na Zagreb Glavnom kolodvoru« vrijedan 10,6 milijuna eura, potom projekt »Obnova dionice pruge Okučani – Novska«, a izvodit će se i projekt »Priprema projektne i druge dokumentacije za niz projekata obnove i nadogradnje željezničke mreže u Republici Hrvatskoj«, čija procijenjena vrijednost iznosi 66,5 milijuna eura.

 

Provedbeno tijelo za sve projekte unutar Prioritetne osi 1 jest HŽ Infrastruktura d.o.o., a tijelo mjerodavno za prioritet/mjeru te za Operativni program jest Uprava za strateške infrastrukturne objekte pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. Korisnici su Uprava željezničkog prometa pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastruktura d.o.o. Budući da je riječ o projektima kojima će se poboljšati javni prijevoz putnika i roba u Hrvatskoj, projekti su od javnoga interesa, a korisnik u širem smislu je i hrvatska javnost.

 

Obnova i rekonstrukcija pruge na dionici Okučani – Novska

Dionica Okučani – Novska nalazi se na magistralnoj pruzi Novska – Tovarnik – državna granica. Spomenuta magistralna pruga dio je X. paneuropskoga koridora (Salzburg, Austrija – Thessaloniki, Grčka) koji prolazi kroz Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Makedoniju. Dionica Okučani (uključivo) – Novska (isključivo) duga je oko 20 km. Zadnji put rekonstruirana je od 1979. do 1981., nakon čega je na toj pruzi uspostavljena vozna brzina od 120 km/h. Danas je zbog dotrajalosti brzina znatno smanjena, čime su eksploatacijske karakteristike bitno ispod razine propisane za magistralni pravac. Postrojenja kontaktne mreže djelomično su obnovljena nakon ratnih djelovanja 1995. godine. Cijela je dionica po karakteristikama ravničarska pruga.

 

Rekonstrukcija dionice obuhvaća dvije cjeline, a to su modernizacija međukolodvorskog razmaka Okučani – Novska (oko 16,8 km) te rekonstrukcija kolodvora Okučani (oko 3 km). Radovi se počinju izvoditi u kolovozu 2012. i prema planu bit će završeni do kraja 2014. godine. Nakon modernizacije bit će uspostavljena projektirana brzina od 160 km/h, a projektirana nosivost iznosit će 22,5 tona po osovini, odnosno 8 tona po metru. Rekonstrukcijom kolodvora Okučani povećat će se korisna duljina kolosijeka i kompletna dionica bit će usklađena sa zahtjevima interoperabilnosti. Modernizacijom signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja uspostavit će se veća razina sigurnosti željezničkog i cestovnog prometa na područjima križanja. Povećanjem vozne brzine skratit će se vozna vremena u putničkom i teretnom prijevozu, a ugradnjom nove nosive i kolosiječne konstrukcije povećat će se razina udobnosti i sigurnosti putnika.

Related Post

ČETVRTA SARMIJADA I PROVIJADA

Autor - 06/04/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 6. travnja 2014. – Ines Andrašić, Monika Gubić i Martina Olić, učenice Industrijsko obrtničke škole, koje se školuju…

„TJEDAN NENASILJA“

Autor - 17/05/2012 0
Od 14. do 19. svibnja u Novoj Gradiški je u punom jeku „Tjedan nenasilja“ u organizaciji Novogradiškog kluba mladih –…

Aktualni sat Gradskog vijeća

Autor - 28/12/2011 0
NOVA GRADIŠKA, 28. prosinac 2011. – Jučerašnja sjednica Gradskog vijeća počela je blagdanskim čestitkama, a nastavljena brojnim primjedbama Mate Bilonjića…