Davorčani i Orubičani 10. ožujka biraju nove članove Općinskog vijeća Općine Davor

869 0

Autor Franjo Samardžić

Kako će se presložiti politička scena u Davoru, a koga će općinski načelnik Đuro Anđelković imati za partnera, a koga za oporbu znati će se nakon izbora. Tko će sve tražiti glasove Davorčana i Orubičana na izborima 10. ožujka znati će se 21. veljače kada ističe rok za prijavu lista

DAVOR, 13. veljače 2019. – Davorčani i Orubičani će 10. ožujka izaći na birališta i na prijevremenim izborima birati nove članove Općinskog vijeća Općine Davor. Rješenje o raspuštanju Općinskoga vijeća Općine Davor Vlada RH donijela je na prijedlog Ministarstva uprave koje je prijedlog za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Davor zatražilo na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Prije toga Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji izvijestio je Ministarstvo uprave da Općina Davor nije donijela proračun za 2109. godinu, kao ni odluku o privremenom financiranju.
Podsjetimo. Općinsko vijeće nije usvojilo proračun, a nije usvojilo ni odluku u prijevremenom financiranju jer vijećnici nisu podržali prijedlog proračuna načelnika Đure Anđelkovića (HDZ). Zanimljivo je da proračun nisu podržali ni svi vijećnici HDZ-a. Za proračun su glasovala samo 3 vijećnika (HDZ), a 3 vijećnika (HDZ) su se suzdržala što je i bio razlog da se proračun ne usvoji jer su vijećnici SDP-a i HSS-a bili protiv. Nisu uspjela stranačka uvjeravanja „neposlušnih“ HDZ-ovaca. Na sjednici koja je bila sazvana za 31. prosinca 2018. godine, na kojoj je trebalo spasiti što se spasiti može i donijeti odluku o prijevremenom financiranju, nije bilo kvoruma.
Vlada je stoga raspustila Općinsko vijeće i za njegovog povjerenika imenovala Branka Sabu.
Kako će se presložiti politička scena u Davoru, a koga će općinski načelnik Đuro Anđelković imati za partnera, a koga za oporbu znati će se nakon izbora. Tko će sve tražiti glasove Davorčana i Orubičana na izborima 10. ožujka znati će se 21. veljače kada ističe rok za prijavu lista.

Related Post