DI SEKULIĆ U STEČAJU – Prodaje se imovina vrijedna 126 milijuna kuna

764 0

Nakon likvidacije Xyla i Dendrona ostala je šteta od dva milijuna kuna

NOVA GRADIŠKA, 23. veljače 2011. – Prije nekog vremena dobili smo pismo potpisano „bivši radnici tvrtku „Sekulić“ d.o.o., „Dendron“ d.o.o. i „Xylo“ d.o.o.”. U IZJAVI ZA MEDIJE, kako je pismo naslovljeno, prigovara se stečajnim upraviteljima u tim tvrtkama da odugovlače stečajne

postupke, da ne žele pokrenuti bilo kakvu proizvodnju i da se protive „nastojanjima gradskog poglavarstva za pokretanje proizvodnje namještaja i tapetariju“. Budući da nismo mogli ući u trag niti jednom od radnika Sekulića koji zna za ovo pismo, nismo ga objavili. Išli smo provjeriti i neke navode iz pisma, o mogućnosti pokretanja proizvodnje, naprimjer, kao i izvršavanje obveza prema radnicima u stečaju. Tvrdnje u pismu nisu se podudarala sa dobivenim saznanjima, a stečajevi nad „Dendronom“ i Xylom“ bili su već okončani.

 

O tome što se sa DI Sekulić u stečaju događa očitovao se stečajni upravitelj Zdenko Bešlić.

– Stečaj nad DI Sekulić otvoren je u studenom 2009. godine. Zatekao sam da je Sekulić prije otvaranja stečaja proglasio svoj likvidacijski postupak, a istovremeno otvorio dvije firme, „Xylo“ za proizvodnju i „Dendron“ za trgovinu. Prije stečajnog postupka na te je firme Sekulić prenio dijelove svoje imovine, na proizvodnu firmu rezanu građu i elemente radi proizvodnje namještaja, a trgovačkoj firmi je prenio zalihe gotovih proizvoda, dakle namještaja.

 

XYLO – šteta 560.000 kuna

 

Proizvodna firma Xylo prije otvaranja stečaja u Sekuliću je bila prestala s radom. Razlog je bio neisplata plaće i puna skladišta gotovog namještaja. Firma je bila blokirana za obaveze prema radnicima za neisplaćene plaće, neplaćenu struju i repromaterijal.

Kad je pokrenut stečaj Sekulića u kratkom roku sam donio odluku da ono što je nastalo na umjetan način valja vratiti nazad u stečajnu masu. Dakle i jednu i drugu firmu s obzirom da su bili dužnici prema Sekuliću. Predložio sam otvaranje stečajnog postupka. U Xylu je bilo 85 ljudi, a dio je bio zaposlen na određeno vrijeme. Kada im je isteklo ostalo je 45 radnika. Nakon provedene inventure uprava je podnije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka koji je otvoren i zaključen 31. svibnja 2010. godine. U tom stečajnom postupku na Xylu je Sekulić je izgubio 560.000 kuna.

 

DENDRON – šteta 1,5 milijuna kuna

 

Druga tvrtka Dendron za trgovinu na koju su prenesene zalihe gotove robe nije bila blokirana, ali je bila prezadužena. Jedan dio dugova bio je prema Sekuliću. Nad tom tvrtkom je u listopadu 2010. godine pokrenut stečajni postupak i on je s 24. siječnjem ove godine otvoren i zaključen. I u toj je tvrtki Sekulić izgubio preko 1,5 milijuna kuna.

Dakle, u te dvije tvrtke organizacijska transakcija promjena je maticu Sekulić stajala preko dva milijuna kuna. Sekulić u stečaju je tijekom postupka je koristio usluge Dendrona za zajedničke poslove, financijsko-računovodstvene, pravne, opće i komercijalne poslove jer Sekulić nije imao zaposlenih. Odlaskom Dendrona u stečaj Sekulić je, od bivših 27 preuzeo 14 radnika Dendrona koji su od 25. siječnja zaposlenici Sekulića.

 

NEMA UVJETA ZA POKRETANJE PROIZVODNJE

 

Sa otvaranje stečaja nad Sekulićem iz konca 2009. godine stečajni upravitelj nije imamo uvjeta da obnovi proizvodnju. Iz Grada Nova Gradiška došao je projekt za osnivanje gradske tvrtke za obnovu proizvodnje u drvoprerađivačke branše zajedno s inozemnim partnerom. To nije proizvodnja namještaja nego proizvodnja ploča, elemenata, dakle poluproizvoda za finalnu proizvodnju.

 

DI NOVA GRADIŠKA

 

Razgovarali smo da ta tvrtka uđe u zakup pilane i bivše Slavonija radinosti, ali su događaji pomaknuli zaključenje tog ugovora tako da je on sa DI Nova Gradiška zaključen polovicom kolovoza prošle godine, a tvrtka je s radom startala 1. listopada. U međuvremenu je Sekulić obavio remont na pogonima pilane i predao pilanu u zakup. Interesi Sekulića su da se Sekulić u stečaju riješi značajnih fiksnih troškova: osiguranja imovine od požara koji su teretili stečaj sa oko 400.000 kuna, osiguranja imovine kroz zaštitarsku tvrtku, komunalnu i vodnu naknadu, i dio koji DI Nova Gradiška treba platiti Sekuliću u amortizaciji. U Ugovoru oko zakupa opreme i prostora koji smo realizirali stavili smo obvezu da zakupodavac DI Nova Gradiška ima prioritetnu obvezu zapošljavanja bivših radnika Sekulića što se i dogodilo. Zaposleno je 65 radnika, pokrenuta je druga smjena u pilani i od ukupno zaposlenih četrdesetak su bivši radnici Sekulića.

Zdenko Bešlić

 

ISPLATA RADNIKA

 

Važno je napomenuti da je nakon otvaranja stečaja Sekulić od Državne agencije za osiguranje radničkih potraživanja na ime neisplaćenih plaća i otpremnina dobio nešto više od 900.000 kuna, u slučaju Ksila 800.000 kuna i očekuje se novac za 24 radnika nakon zaključenja stečajnog postupka nad Dendronom. Ukupno, sa oko 2 milijuna kuna će novcem od države biti podmirene obveze prema radnicima.

 

PRODAJA IMOVINE SEKULIĆA

 

Slijedi prodaja imovine Sekulića. Procjena vrijednosti imovine bila je značajan posao. Procjenu nekretnina, zemljišta i građevina obavio je građevinski sudski vještak, a procjenu strojeva i opreme, te procjena zatečenih zaliha, pilanske građe i robe od strane vještaka iz Šumarskog fakulteta. Imovina Sekulića je vrijedna više od 126 milijuna kuna, a stečaj je atipičan jer tražbine vjerovnika dosežu oko 30 milijuna kuna što je jamstvo da će vjerovnici biti izmireni u stopostotnom iznosu.   

Related Post