EUROPARLAMENTARKA MARIJANA PETIR

593 0

Na danas održanoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, zastupnica Marijana Petir izabrana je za članicu u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj i u Odboru za prava žena i jednakost spolova, te za zamjenicu člana u Odboru za okoliš,

javno zdravlje i sigurnost hrane.

 

Nastavljajući aktivnosti na dosadašnjim poljima koja su od posebnog političkog interesa, kako zastupnice Marijane Petir, tako i politike HSS-a, a s ciljem prosperiteta hrvatskog sela i poljoprivrede, očuvanja okoliša i prirode te zaštite općeljudskih vrijednosti, izbor u navedena tri odbora možemo smatrati značajnim uspjehom u ovom sazivu Europskog parlamenta.

 

Marijana Petir je rekla da su uloženi veliki napori kako bi se izborilo članstvo u Odboru za poljoprivredu ali da se je isplatilo jer je taj Odbor prevažan za Hrvatsku. “Gotovo pola proračuna EU se izdvaja za poljoprivredu a Hrvatska do sada od toga nažalost nije imala nikakvu korist i zato nam je važno da imamo svog predstavnika koji će biti na izvoru informacija i argumentirano štiti stavove Hrvatske”, rekla je Petir nakon što je Europski parlament potvrdio njeno članstvo u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj. Do sada nažalost hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina nije uspješno zastupao interese hrvatskih poljoprivrednika pa mu je Program ruralnog razvoja vraćen na doradu a hrvatsko selo je zbog toga ove godine izgubilo 330 milijuna EUR-a dok na model izravnih plaćanja koji predlaže seljačke udruge imaju mnogobrojne primjedbe, jer kako kažu, komunikacija s ministrom je otežana. Marijana Petir je najavila da će se sastati s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore i seljačkih udruga kako bi u suradnji tražili najbolja rješenja za hrvatskog seljaka i hrvatsko selo koja će ona zastupati u Europskom parlamentu.

Related Post