Grad Nova Gradiška poziva udruge da prijave programe i projekte za sufinanciranje u 2022. godini

454 0

Grad Nova Gradiška  udrugama sa područja grada za financira programa i projekata u 2022. godini osigurao je u  gradskom proračunu 568.000  kuna

Autor Franjo Samardžić, Foto Jakša Samardžić

NOVA GRADIŠKA,  25.  siječnja 2022. – Grad Nova Gradiška uputio je javni poziv  udrugama sa područja grada za financira programa i projekata u 2022. godini za koje je u  gradskom proračunu namijenjeno ukupno  568.000  kuna. 

    Grad će sufinancirati prioritetno  programe i projekte  udruga  u područjima kulture  sa     250.000 kuna, zdravstvene skrbi i skrbi za obitelj i djecu  sa 140.000 kuna i Socijalnu samoposlugu sa 28.000 kuna, te  Domovinskog rata sa 150.000 kuna. Da bi dobile potporu udruge, uz druge,  moraju potvrditi da su  ispunile obveze iz  svih prethodno  sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna grada i dostavile izvješća  o utrošku sredstava koje im je Grad doznačio u  2021. godini.  

    Prijave se podnose u  pisanom obliku  sukladno uputama  koje su objavljene na mrežnoj stranici  Grada Nova Gradiška: www.novagradiska.hr. na kojoj se nalaze  uvjeti, opširnije upute i  potrebni obrasci.

Related Post