Gradonačelnik Vinko Grgić potpisao ugovor kojim se omogućuje realizacija projekta širokopojasnog interneta na području Grada Nova Gradiška

3809 0

NOVA GRADIŠKA -Dana 05. svibnja 2017. gradonačelnik Vinko Grgić potpisao je  s tvrtkom Hrvatski telekom d.d. ugovor o osnivanju prava služnosti kojim se omogućuje realizacija projekta širokopojasnog Interneta na području Grada Nova Gradiška. Njime će se građanima omogućiti širokopojasni interent brzine do 50 megabita. Predmetnim projektom planirana je izgradnja 14 kabineta za pružanje usluga  u fiksnoj mreži i to: fiksnih telefonskih priključaka, IPTV i širokopojasnog interenta. Investitor je Hrvatski telekom d.d., a  vrijednost investicije je 3.000,000,00kn

Radovi će započeti u roku od 15 dana, a prvih 5 kabineta biti će pušteni u rad do 01.08.2017., a ostali do 01.10.2017.

Related Post