GRADSKO VIJEĆE ODLUČILO

507 0

Većina korisnika gradskih prostora su državne institucije. Vlada RH je uvela PDV-e pa neka ga onda i plati – kazao je gradonačelnik Bigović i dodao da bio Grad, u slučaju da smanji najamnine za iznos PDV-a,

godišnje izgubio preko 300.000 kuna


NOVA GRADIŠKA, 3. ožujak 2014. – Sa 9 glasova za i 4 suzdržana (SDP) Gradsko vijeće je usvojilo izmjene odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvo Grada Nove Gradiške. Kako je uvodno obrazložio Tomislav Sigurnjak, izmjene je trebalo uvesti zbog odluke Vlade RH po kojoj su jedince lokalne samouprave od 1. siječnja ove godine obveznice PDV-a. Konkretno, odlukom Gradskog vijeća iz obveze plaćanja PDV-a za poslovne prostore izuzete su jedino udruge građana jer, kako je obrazloženo, nisu profitabilne organizacije.

 

PDV-e na gradske poslovne prostore moraju plaćati svi ostali pa i političke stranke za koje je gradonačelnik Željko Bigović kazao da se radi o minimalnim iznosima koje mogu platiti, a za one koje ne mogu da im prostorije ni ne trebaju.

Obrazlažući zašto Grad Nova Gradiška nije, kao neki drugi gradovi, smanjio najamninu zakupcima za iznos PDV-a, gradonačelnik Željko Bigović je kao kazao da su u Novoj Gradiški najamne najniže u odnosu na okruženje, te činjenicu da je većina korisnika gradskih prostora u sustavu PDV-a i da im u financijskom smislu to nije novi namet.

 

-Većina korisnika gradskih prostora su državne institucije. Vlada RH je uvela PDV-e pa neka ga onda i plati – kazao je gradonačelnik Bigović i dodao da bio Grad, u slučaju da smanji najamnine za iznos PDV-a, godišnje izgubio preko 300.000 kuna, a što se tiče praznih lokala u Ulici slavonskih graničara da su samo dva u vlasništvu grada, a ostali u privatnom.

Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Vinka Grgića (SDP) da cijene zakupa poslovnih prostora za korisnike ostanu iste kao i do sada ali s uključenim PDV-om.

Related Post

OBNOVA ŠKOLA

Autor - 04/05/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 4. svibanj 2012. – I ove se godine nastavlja sustavno unapređivanje uvjeta školovanja u osnovnim i srednjim školama…