IAKO MALA, OPĆINA VRBJE  OPRAVDAVA SVOJE POSTOJANJE

1973 0

Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka 2018.

Kao i prethodnih godina, tijekom  2018. godine Općina Vrbje, njena izvršna i predstavnička vlast,   organizirali su brojne aktivnosti čiji je cilj bio, u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti,  nastaviti unapređivati ukupan život stanovništva.

  Ulagani su napori u održavanje i izgradnju  komunalne i društvene infrastrukture u svim naseljima, surađivalo se  s civilnim društvom i davala potpora udrugama i društvima koje djeluju na području općine i doprinose  društvenom životu.

  Kako je istaknuto na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, upriličenoj u povodu Dana općine, u  nedostatku vlastitih sredstava prepoznate su dobre namjere i projekti pa nije izostala ni potpora u njihovoj realizaciji   kako bi se stanovništvu, u aktivnostima za koje je nadležna lokalna samouprava, stvorili što bolji uvjeti za djelatnosti koje obavljaju, ali i  sredina ugodna za život.

 Nije stoga izostala ni zahvala  Ministarstvu regionalnog razvoja i Ministarstvu graditeljstva,  Hrvatskim vodama i drugima koji financijski podržavaju općinske  projekte. Načelnik Igor Jurišić posebno se zahvalio na potpori i dobroj suradnji  vodstvu Brodsko-posavske županije, na čelu sa županom i njegovim zamjenicima.

Govor načelnika Igora Jurišića na svečanoj sjednici Općinskog  vijeća održanoj u povodu Dana općine

Svečana sjednica Općinskog vijeća je prigoda da se osvrnemo  na rad Općine Vrbje u proteklih godinu dana, od prošlogodišnje svečane sjednice do danas,  ali i progovorimo o našim planovima za budućnost.

Aktivni smo bili na svim područjima, kako na obnavljanju i izgradnji  komunalne infrastrukture, tako i na području društvenih djelatnosti koje su u  našoj nadležnosti. Zasigurno mogu reći da su polučeni rezultati više nego dobri i da smo vrlo zadovoljni.  Unatoč teškim gospodarskim vremenima napredovali smo zahvaljujući prije svega pojedinim institucijama koje naše projekte prepoznaju kao kvalitetne  i financijski ih podržavaju.

U kratkim crtama ću  predstaviti rad Općine Vrbje u razdoblju od prošlogodišnje proslave Dana općine. Spomenut ću samo vitalne projekte za poboljšanje uvjeta  življenja u našim mjestima, a naravno govoriti i o planovima za budućnost koji su već sada planirani našim proračunom ili su u fazi projektiranja.

 

                  Područje cijele općine pokriveno vodovodnom mrežom

    Naravno, prvo moram krenuti od infrastrukture.  Sa zadovoljstvom mogu reći da smo na projektu vodoopskrbe do kraja 2017. godine ostvarili naše planove i izgradili sve magistralne i sekundarne vodoopskrbne vodove. Sada sve kuće unutar građevinske zone na području općine imaju mogućnost priključenja na  vodovod. Imamo stopostotnu pokrivenost vodovodnom mrežom cijele općine. Da budem našim mještanima što jasniji, od Kalića u Bodovaljcima, pa do Mije na Visokoj Gredi svi se mogu priključiti na vodovod, što znači svaka kuća u svakom sokaku. Moram reći da je ovaj projekt bio u posebnom fokusu  Općine u zadnji nekoliko godina, da je to bio višemilijunski projekt koji je realiziran u više etapa i financiran sredstvima Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja po ugovorima iz tzv. EIB-a 2, uz sufinanciranjem Općine Vrbje, ovisno o ugovoru i etapi izgradnje. Naravno, kao i u većini stvari kod nas, tako i ovaj projekt ne prolazi bez problema.  Zapeli smo na zadnjoj najmanjoj stepenici, a to su kućni priključci na vodovod koje bi trebalo izvoditi Vodovod zapadne Slavonije, odnosno poduzeće za distribuciju vode. Sada ovdje ne imenujem, niti tražim krivce, već se ovim putem ispričavam našim mještanima na višemjesečnom čekanju. Ovi problemi će se otkloniti u razumnom roku, a nastali su zbog spajanja dvije tvrtke za vodoopskrbu u jednu.  Time ćemo mi završiti priču o vodoopskrbi i okrenuti se novim problemima i njihovom rješavanju.

             Izgrađen most preko Rešetarice na cesti Bodovaljci-Vrbje

   Ovo izlaganje nisam slagao kronološki nego sam se  držao važnosti i veličine projekta. Tako na red dolazi  most preko Rešetarice na cesti između Vrbja i Bodovaljaca.  To je isto tako milijunska investicija Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije. Moram se zahvaliti  županu Danijelu Marušiću i ravnatelju ŽUC-a Antunu Dukiću, koji su omogućili gradnju ovoga mosta. Iako je izgradnja krenula nakon naših višegodišnjih  traženja moram reći da je investicija bila unazad dvije godine planirana županijskim proračunom. Izuzetno sam zadovoljan da je njegova izgradnja završena upravo pred ovu svečanu sjednicu. Dobili smo most  u skladu sa potrebama naših mještana i sigurnosti prometa koji se odvija između dva naselja. Općina na ovome projektu nije imala značajnijih financijskih izdataka, osim oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.  Moram pohvaliti suradnju Općine i Županijske uprave za ceste, koja je i do sada uvijek bila izvrsna i nije započela izgradnjom ovog mosta. Trebamo se vratiti u ne tako daleku prošlost i sjetiti asfaltiranja ceste Mačkovac- Dolina i rješavanja bezbroj  imovinsko pravnih odnosa s nepoznatim vlasnicima zemljišta koje je trebalo pronaći i dobit njihovu suglasnost.

  Dodao bih i  presvlačenje novim slojem asfalta ceste između Ljupine i Sičica,  izgradnju autobusnih ugibališta u Vrbju zbog uređenja središta mjesta i  presvlačenje novim asfaltnim slojem ceste između Mačkovca i Savskog Boka.  Kao i do sada nastojat ćemo ovu suradnju održati dobrom u korist naših mještana.

    Uspješno korištenje  sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU                    

         Budući da Općina Vrbje ima dobru suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Evropske unije,  na čije natječaje se javljamo gotovo svake godine, imamo i velikog uspjeha kod povlačenja financijskih sredstava. Tako smo u proteklim godinama obnovili naše društvene domove, a na prošlogodišnji natječaj Ministarstva regionalnog razvoja kandidirali smo dva  projekta i oba su odobrena za sufinanciranje. Prvi je bio modernizacija kolnika na nerazvrstanoj cesti u Sičicama tzv. Bešlijanski sokak, koji je bio najlošiji na području općine. Svake godine su vršeni popravci na asfaltu što je dijelom plaćala Općina, a mještani su i sami  betonom krpali udarne rupe pred svojim kućama koje bi se otvarale posebno u proljetnim mjesecima. Sredstvima dobivenim na natječaju Općina je i ovaj problem uspješno riješila.

Drugi odobreni projekt na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja bio  je postavljanje dječjeg igrališta u Dolini. Dobili smo financijska sredstva pa smo mogli postaviti jedno pristojno dječje igralište na radost djece koja   u Dolini, ne samo da do sada nisu imala dječje igralište, već niti jedan rekvizit za igru. To govorim iz razloga kako biste shvatili koliko su naša sela specifična, da ne kažem ružniju riječ. I ja sam tomu  svjedok, jer kao dijete nisam u Dolini imao priliku vidjeti tobogan sve dok me otac nije odveo u Novu Gradišku. I upravo zbog toga sam u svom prvom mandatu nastojao da postavimo bilo kakva dječja igrališta u Mačkovcu i u Visokoj Gredi iz vlastitih proračunskih sredstava jer u tom trenutku nije bilo raspisanih natječaja za financiranje dječjih  igrališta. Do sljedeće svečane sjednice nabavit ćemo nove rekvizite za dječje igralište u Vrbju jer su postojeći stari i nesigurni za djecu, a u najlošijem su stanju u cijeloj općini.

                Izgradnja  društvenog doma  u Visokoj Gredi

       Početkom godine uspjeli smo riješiti imovinsko pravne odnose na parceli doslovno preko puta crkve i škole u Visokoj Gredi.  U vlasništvo Općine dobili smo prostor idealan za gradnju objekta za društvene sadržaje. Time su stvoreni uvjeti za kandidiranje na natječaje svih mogućih sadržaja, što nam ide na ruku, jer svi znamo da Općina Vrbje ne raspolaže velikim proračunskim sredstvima i da sve što budemo gradili i radili,  mora biti financirano iz drugih izvora. Iako na Visokoj Gredi postoje društvene prostorije, koje su u zakupu i za sada ih neometano koristimo, smatram opravdanom želju Mjesnog odbora da se izgrade društvene prostorije koje će biti u općinskom vlasništvu i u kojima će se moći obilježiti najvažniji datumi za mjesto, koje će služiti mještanima za njihove potrebe, provoditi  razne edukacije, pa čak i organizirano gledanje utakmica, provesti izbori, itd. Još uvijek smo u fazi ishođenja građevinske dozvole. Nismo na tome stali, već smo u međuvremenu projekt kandidirali na natječaj i za potrebe prve faze radova dobili 150 tisuća kuna.

 

                                Obnova poljskih putova

     U našoj općini  pretežiti broj stanovništva bavi se poljoprivredom tako da smo i ove godine  nastavili sa radovima na uređenju poljskih putova koje je bilo nužno da stanovništvo može neometano obavljati poslove na svojim njivama.

Prema  Zakonu o javnoj nabavi izabran je izvođač radova tako da su radovi  izvođeni prema planu na području cijele općine. Iako je vrijeme bilo izuzetno promjenjivo, što je uvelike ometalo radove,  zadovoljan sam s kvalitetom i količinom obavljenog posla pa ću nabrojati što je sve u planu za 2018. godinu.

       Do sada su  završeni radovi  na poljskom putu ispod autoceste u dužini od 3 km, uređen je  put kod Kalića, put kod kućnog broja 44, te put prema nogometnom igralištu  svi u k.o. Bodovaljci, sokak kod Tihe u k.o. Sičice, put prema Crnčiću u k.o, Dolina, djelomično je popravljen  put preko Jaruge i potpuno nasut put kod Kate u k.o. Mačkovac. Ostaje nam za ovu godinu u k.o. Vrbje popraviti put prema drvenom mostu,  u Savskom Boku popraviti postojeći put ispod nasipa i u Visokoj Gredi put pokraj Mije i put uz Šumetlicu.

        S ovim ćemo   radovima u cijelosti završili plan za 2018 godinu.

       Na području obnove poljskih putova  plan nam je da u sljedećem razdoblju dovedemo u funkciju sve putove na našoj općini, ali ne s ovako velikim ulaganjima kao sada.  Naravno, tu ima još jako puno posla vezanih za imovinsko-pravne i geodetske poslove kako bi svi putovi bili točno evidentirani u katastru, a   imovinski u vlasništvu i pod upravom Općine. Završetkom ovoga dugogodišnjeg projekta Općina će smanjiti svoje troškove jer će biti potrebno samo održavanje poljskih putova.  Sigurno će to biti poticaj razvoju poljoprivrede na području općine.

  

                        Zapošljavanje žena kroz program „Zaželi“

          Moram naglasiti da Općina provodi  Program “Zaželi” kroz čiju se provedbu sa  područja naše općine zaposlilo 11 žena koje svakodnevno skrbe za veliki broj starih i nemoćnih u našoj općini.  Plaće im se 100 posto financiraju evropskim novcem. I do sada smo provodili takve programe preko Zavoda za zapošljavanje. Ovo je sada puno konkretnije jer su ugovori o radu  potpisani na dvije godine i ima i drugih velikih prednosti jer su žene dobile bicikle i sitne potrepštine. Projekt provodimo u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Nova Gradiška, koji je nositelj projekta, a Općina Vrbje partner. Suradnja na ovom projektu je odlična.

Provodimo i program javnih radova preko Zavoda za zapošljavanje i imamo 6 zaposlenih osoba  kojima se plaće financiraju sredstvima Zavoda. I za potrebe ovoga projekta izrađen je program radova koji je odobren za financiranje  i skladu kojeg se radovi izvršavaju.

 

                 Izrada programa  raspolaganja poljoprivrednim zemljištem              

     Općina je pristupila  izradi programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Nakon izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu  općine su dobile ponovno pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, ali i velike obaveze i odgovornost koja ide uz to.

 

                                Nadogradnje doma u Vrbju

    Iako ne volim  davati velika obećanja,  moram spomenuti da smo na natječaju dobili 130.000  kuna za projektiranje nadogradnje doma u Vrbju koja je zamišljena tako da to bude  multifunkcionalna zgrada u kojoj bi bilo nekoliko prostora. To je prije svega prostor za potrebe ljekarne koja nam nedostaje uz zdravstvenu ambulantu, prostor za dentalnu medicinu -zubara, prostor za dječju igraonicu u kojoj bi se u početku odvijala nastava predškolskog odgoja,  a bio bi uređen po standardima dječje igraonice – vrtića. Proširila bi se postojeća sala društvenog doma tako da bi na katu bili prostori za udruge i fitnes dvorana. Ovaj projekt pripremamo za kandidiranje na fondove EU, konkretnije bit će spreman za kandidiranje na mjeru 7.4.1. Ako nam to pođe za rukom, Vrbje će  dobilo novu lijepu zgradu koja je potrebna jednom općinskom središtu.

Započeli smo sa uređenjem tribina za Nogometni klub „Slavonija“ Bodovaljci  koji ćemo završiti u sljedećih mjesec dana kako bi i gledatelji i igrači imali ljepše i bolje uvjete.  S druge strane Općina na taj način želi dati dodatni poticaj razvoju sporta koji će financijski i dalje  podržavati.

                                         Revizija razvojne strategije

        Osim navedenih  infrastrukturnih projekata Općina je započela sa revizijom  razvojne strategije koja je potreba za kandidiranje projekata na EU natječaje  i mjere ruralnog razvoja. Troškove izrade revizije razvojne strategije kandidirali smo na podmjeru 7.1.1.  Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

 

                                            Socijalni programi

        Osim poteškoća  u izgradnji infrastrukture i skromnih proračunskih sredstava pronašli smo snage i podržali neke  socijalne programe kao što su financiranja tzv. male škole, isplata porodiljnjih naknada za svako novorođeno dijete,  sufinanciranje troškova registracije traktora i financiranje troškova prijevoza za djecu s poteškoćama u razvoju. Nadam se do ćemo do početka školske  godine financirati troškove nabave udžbenika za osnovnu školu.

                                    Potpora udrugama i manifestacijama

      Podržali  smo i mnogobrojne manifestacije kao što su   božićni nastup KUD-a , Pokladno jahanje, Vatrogasni memorijal „Željko  Brkanac“, Rokovo u Vrbju, Regata DOLINA, fišijade u Bodovaljcima i Vrbju i  proslava Velike Gospe u Visokoj Gredi.

     Posebno cijenim dobru  suradnju sa braniteljskim udrugama.  Ovim putem pohvaljujem gospodina Vonića koji se zalaže za dobru suradnju sa svim braniteljskim udrugama.  Tako je dobivena oprema za dječje igralište u Sičicama od prijatelja iz Zagreba. Moram pohvaliti i gospodina  Vernera Veselića koji isto tako nesebično pomaže.

   Općina  Vrbje podržava  rad svih udruga na području općine i tako velikim djelom opravdava  svoje postojanje. I dalje ćemo usmjeravati napore i sredstva prema poboljšanju uvjeta življenja u našim mjestima i zadovoljavanju osnovnih potreba naših mještana.

                              Zajedništvom  odgovorno opravdati povjerenje birača

     Ovom prilikom zahvaljujem se  svim članovima Općinskog vijeća na njihovu radu i zalaganju, zahvaljujem se predsjedniku Općinskog vijeća gospodinu Mladenu Konjeviću  i mojoj zamjenici gospođi Barbari Jurčević. Nadam se da ćemo našom daljnjom suradnjom i zalaganjem opravdati očekivanja koja su pred nas postavili naši glasači i mještani naših naselja.

Moram na kraju reći da je ovo što sam naveo  daleko od cjelokupnog rada Općine. Svakodnevno imamo  desetak zahtjeva mještana za rješavanje njihovih tekućih problema.  Uspijevamo im pomoći i ogovoriti na upite, te kod dopisa prema javnim ustanovama,  ministarstvima, državnoj upravi i javnim poduzećima. Naglasio bih da Općina ima jednu zaposlenu djelatnicu gospođu  Vesnu Abrić, kojoj se putem zahvaljujem na požrtvovnosti i odgovornosti.

      Zahvaljujem se Ministarstvu regionalnog razvoja i Ministarstvu graditeljstva,  Hrvatskim vodama i drugima koji financijski podržavaju naše projekte. Posebno se zahvaljujem vodstvu Brodsko-posavske županije, na čelu sa  županom i njegovim zamjenicima, na izuzetnoj suradnji i prepoznavanju naših dobrih namjera.

     Još jednom sve vas srdačno pozdravljam i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu na ovu svečanu sjednicu – kazao je načelnik Igor Jurišić.

Related Post

SLAVONSKI BROD

Autor - 28/08/2013 0
28-godišnja Kristina potpuno je nepokretna, jedino što može je malo micati prste na rukama, ali Ministarstvo zdravlja misli da su…

Novi prilazi zgradi Gimnazije

Autor - 01/11/2018 0
Autor Franjo Samardžić NOVA GRADIŠKA, 31. listopada 2018. – Nakon postavljanja spomenika sv. Ivanu Pavlu drugom i uređenja južnog dijela…