IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „ŠAGULJE“

727 0

Regionalni centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Šagulje, na području Nove Gradiške, veličine 26 hektara bit će baziran na tehnologiji mehaničko-biološke obrade

 

SLAVONSKI BROD, 15. srpnja 2015. – Potpisivanjem Sporazuma i Društvenog ugovora za osnivanje buduće komunalne tvrtke Šagulje d. o.o. kojim su definirani načini izvršenja zajedničke uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, stvoreni su preduvjeti za nastavak aktivnosti na uspostavi regionalnog sustava gospodarenja otpadom za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Sisačko-moslavačku županiju.

 

Sporazum su u petak 10. srpnja, a nakon kraće prezentacije o mogućnostima i ciljevima budućeg odlagališta koju je održao direktor Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije Josip Grgić, u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije potpisali župani zainteresiranih triju županija: brodsko- posavski Danijel Marušić, požeško-slavonski Alojz Tomašević, i sisačko-moslavački Ivo Žinić.

 

Regionalni centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Šagulje, na području Nove Gradiške, veličine 26 hektara, bit će baziran na tehnologiji mehaničko-biološke obrade što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada na odlagalištu, a povećanjem reciklaže.

Related Post