Kada lovac ide u krivolov i odstrijeli srndaća može u zatvor do godinu dana

3032 0

SLAVONSKI BROD – Dana 09. srpnja 2018.godine u popodnevnim satima u blizini mjesta Lužani, 64godišnji lovac s područja općine Oriovac je u krivolovu odstrijelio srndaća.

Policijski službenici su pronašli nesavjesnog lovca te protiv njega podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protuzakonitog lova.

Naime, prema važećim zako­nima Republike Hrvatske, nedopušteni lov nije sam po sebi kazneno djelo, već pre­kršaj koji je sankcioniran odredbom članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona o lovstvu, za koje je predviđena novča­na kazna od 7.000 do 10.000 kuna. 

O kaznenom djelu protuza­koniti lov radi se samo onda ako je netko lovio divljač u vrijeme lovostaje ili na po­dručju na kojem lov nije do­pušten ili je pak lovio divljač bez položenog lovačkog ispi­ta (čl. 204. st. 1. KZ-a), za koje je djelo predviđena zat­vorska kazna do godine da­na.

Related Post

PLJAČKA INTERPETROLA

Autor - 22/10/2012 0
Jedan je visine oko 190 centimetara, jače tjelesne građe, a drugi visine oko 180 centimetara, mršavije tjelesne građe.