KOMUNALNI REDAR U AKCIJI

989 0

Po nalogu komunalnog redara građani će s kolnika morati ukloniti beton koji je služio da automobilom lakše savladaju betonski ivičnjak i uđu u dvorište

NOVA GRADIŠKA, 28. travanj 2015. – Modernizaciju ulica, sa asfaltnim kolnikom i izgrađenim nogostupima, jedva su dočekali njihovi stanovnici.

Zadovoljstvo, međutim, nije bilo potpuno, pogotovo za one koji su imali automobil i s ulice morali ući u dvorište preko ivičnjaka koji dijeli prometnicu od nogostupa.

Na kolniku je ostao prostor namijenjen za habajući sloj asfalta, koji nije postavljen i ne zna se kada će biti. Uz to na kolne ulaze nisu postavljeni za to prilagođeni ivičnjaci tako da bi automobilom došli u dvorište morali preći betonsku prepreku. Da bi lakše savladali ivičnjak i sačuvali svoj automobil mnogi su ispred kolnog ulaza betonom, koji je na kolniku, ublažili prepreku.

Budući da se to ne smije raditi narednih će dana svi dobiti opomenu od gradskog komunalnog redara s uputom da moraju ukloniti beton koji su postavili. Dobiti će i uputu da ukoliko žele urediti kolni ulaz to moraju učiniti po propisu, a to znači da će morati izmijeniti postojeće ivičnjake s ivičnjacima za tu namjenu ili s postojećih ivičnjaka ukloniti dio koji je prepreka njihovim automobilima.

Rekli bi, naša posla. Kada se naprimjer, Zagrebačka ulica modernizirala niko nije vodio računa o kolnim ulazima, a trebao, jer se sigurno ne radi o dodatnom trošku. Pa čak i da su ivičnjaci za kolne ulaze iziskivali dodatni trošak, trebalo ih je postaviti. Sada je to problem, kako za vlasnike automobila, tako i za komunalnog redara jer se radi o betonskim preprekama na kolniku koji ugrožavaju sigurnost prometa.

Građani neće snositi nikakve sankcije, osim što će imati dodatni trošak ukoliko ne žele svakodnevno svoj automobil razbijati o ivičnjak.

Related Post

Hrvatski Božićni običaji

Autor - 25/12/2011 0
Čestit ti Božić i sveto Isusovo Porođenje Od svih običaja božićni su najviše ukorijenjeni u narodu. Istina, neki su od…

GRAD PRIJATELJ DJECE

Autor - 28/10/2014 0
Da li Nova Gradiška udovoljava strogim kriterijima danas su se došle uvjeriti članice Prosudbene komisije iz Zagreba NOVA GRADIŠKA, 28.…