NASTAVLJA SE PROJEKT „POMOĆNIK U NASTAVI“

840 0

SLAVONSKI BROD, 8. rujna 2015. – Rezultati projekta „Pomoćnik u nastavi” koji je Brodsko-posavska županija uspješno provodila od rujna prošle do rujna ove godine predstavljeni su danas na završnoj konferenciji

održanoj u Velikoj vijećnici županijske uprave. Osim što je ovaj projekt rezultirao većom integracijom učenika s teškoćama u redovne razredne odjele također je doprinio ostvarenju temeljnih prava djece, a to su jednaka prava na obrazovanje, bez obzira na bilo kakvu posebnost odnosno prava utvrđena međunarodnim dokumentima kao što su Konvencija o pravima djeteta, Opća deklaracija o ljudskim pravima i Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom namijenjena djeci.

 

Projekt Neposredna potpora integraciji učenika s teškoćama u redovne razredne odjele realiziran je kroz operativni program „Razvoj ljudskih potencijala”, odnosno prioritet 2 „Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Zahvaljujući njegovoj realizaciji, 11 osnovnih škola s područja Brodsko-posavske županije dobilo je 17 pomoćnika u nastavi. Time se znatno unaprijedila kvaliteta života i rada u školi i izvan nje. Stvoreni su bolji preduvjeti za uključenost djece s teškoćama u razvoju u svakodnevne školske aktivnosti, te stvoreni približno jednaki uvjeti za učenje za sve učenike u okviru redovnog školskog sustava. Kroz rad pomoćnika u nastavi povećala se socijalna integracija učenika s teškoćama tijekom obrazovanja što je doprinijelo poboljšanju njihova samopouzdanja i ostvarenja boljih ishoda učenja.

 

Projekt je imao dvostruki značaj. Osim što su djeca s teškoćama dobila svoje pomoćnike, 17 nezaposlenih osoba uspjelo je pronaći zaposlenje, te je za njih proveden program osposobljavanja za pomoćnike učenicima s teškoćama sukladno minimalnim elementima plana i programa osposobljavanja. Tako su, kroz njihovo osposobljavanje, osnaženi i njihovi kapaciteti. Podizanjem razine znanja, podignuta je i njihova razina konkurentnosti na tržištu rada što im pruža mogućnosti zaposlenja ne samo u Brodsko-posavskoj županiji već i šire s obzirom na postojeću potrebu za ovu vrstu djelatnosti.

 

Uz provođenje ovog preko 887.000 kuna vrijednog projekta financiranog od stran Europskog socijalnog fonda sa 85% i Državnog proračuna RH sa 15%, provodila s i intenzivna medijska kapanja s ciljem senzibiliziranja javnosti o važnosti društvene brige o djeci s teškoćama. Medijska kampanja uključivala j okrugle stolove, savjetovanja s ravnateljima, nastavnicima i drugim donositeljima odluka u široj zajednici, kao i izdavanjem edukativnih brošura s ovom tematikom.

 

Dobra vijest j da su učinci ovog projekta prepoznati te da se on u ovoj školskoj godini nastavlja s duplo većim izvorima financiranja što će omogućiti angažman čak 50 pomoćnika u nastavi za 56 učenika u 20 osnovnih i jednoj srednjoj školi s područja županije.

 

Župan Danijel Marušić kao i njegovi zamjenici Dunja Magaš i Davor Vlaović, na današnjoj konferenciji istaknuli su kako su iznimno zadovoljni dosadašnjim rezultatima projekta, a napose njegovim proširenjem u ovoj godini iako na području naše županije postoji potreba za čak 115 pomagača u nastavi. Za ovaj i slične projekte treba i dalje koristiti mogućnosti koje pružaju europski izvori financiranja.

Related Post