NEMA KUPACA

835 0

NOVA GRADIŠKA, 28. veljače 2013. – Nekretnine DI Stjepan Sekulić u stečaju nisu prodane ni na jedanaestoj javnoj dražbi, pa je stečajna sutkinja Daniela Martina Maoduš ročište za dvanaestu javnu dražbu zakazala 7. svibnja.

Nekretnine će se prodavati po cijenama koje su za 5 posto manje od cijena s prethodne dražbe. Postupnim smanjivanjem cijene u prethodnim dražbama nekretnine DI Stjepan Sekulić sada se nude po cijenama koje su za 69 posto manje od procijenjenih.

 

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 13.517.986,99 kuna,

 

Ukupna početna cijena imovine – nekretnina i pokretnina pogona Radinost je 8.373.834,18 kuna,

 

Početna cijena nekretnina pogona Tvornica je 14.948.904,33 kuna.

Related Post