Novogradiška bolnica bila domaćin tečaja treće kategorije za medicinske sestre i tehničare psihijatrijskih ustanova Slavonije i Baranje

1043 0

NOVA GRADIŠKA, 7. listopada 2018. – Tema tečaja treće kategorije za medicinske sestre i tehničare psihijatrijskih ustanova Slavonije i Baranje bila je “Stigma psihijatrijskog bolesnika”. Održan je 5. listopada, a domaćin je bila Opća bolnica Nova Gradiška.

Pozdravljajući skup u ime domaćina, Opće bolnice Nova Gradiška, dr. Tajana Milanović Robina, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite, istaknula je važnost ovog stručnog skupa.

– Odaziv je velik, predavaonicaa je puna što je odlično, a rezultat je to rada i truda Organizacijskog odbora na čelu s dr. Krunoslavom Ravlićem, voditeljem Odjela psihijatrije, kao i prof. Ljiljane Lukačević, kliničkog psihologa, specijalistice psihijatrije dr. Kristine Terzić, potom pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo, glavne sestra bolnice Pavice Jakovljević, medicinskog tehničara Mihaela Vlaovića i Jelene Bilić, glavne sestre Odjela psihijatrije- rekla nam je u razgovoru dr. Milanović Robina i dodala kako je Opća bolnica Nova Gradiška napravila važan iskorak u edukativnom smislu.

– Prije mjesec dana prva generacija studenata sestrinstva obranila je završne radove i postali su diplomanti u ovim prostorijama, a dio prakse studenti preddiplomskog Studija sestrinstva u Nova Gradiška obavljaju ovdje. S obzirom na veličinu naše bolnice, jednim dijelom jesmo edukacijski centar i drago nam je u svemu tomu sudjelovati, naglasila nam je dr. Tjana Milanović Robina.

-Ovo je prvi stručni skup za medicinske sestre i tehničare u našemu gradu i na tragu je lijepe tradicije koja traje 14 godina. Naime, mi liječnici regije Slavonije i Baranje imamo jedan skup godišnje, a ideja je bila napraviti stručno druženje i za sestre i tehničare i drago mi je da smo u tomu uspjeli-rekao nam je dr. Krunoslav Ravlić te dodao kako vjeruje da će se ovakvi skupovi upravo za medicinske sestre i tehničare događati i u drugim gradovima i postati također tradicijom.

Što se teme tiče rekao je kako je stigma prisutna od kako postoji duševna bolest, a ona postoji od kako je ljudskoga roda samo se tijekom povijesti ovoj bolesti različito pristupalo.

-Psihijatrija je najmlađa grana medicine, stara je svega 200 godina. Od tada se ona promatra kroz medicinsku paradigmu. Nažalost do tada su se njome bavile neke druge struke, a ne liječnici – naglasio je, među ostalim dr. Krunoslav Ravlić.

Neizostavna je i suradnja kliničkog psihologa u liječenju psihijatrijskog bolesnika. Magistra kliničke psihologije Ljiljana Lukačević istaknula nam je u razgovoru slijedeće:” Mi se cijeli život uistinu trudimo da stigma prema psihijatrijskim bolesnicima bude manja i ovaj simpozij je naš doprinos skidanju stigme sa psihijatrijskih bolesnika. Cilj nam je bio okupiti medicinske sestre i tehničare koji se bave psihijatrijom, ne samo da skinemo stigmu sa bolesnika već i sa djelatnika koji rade s njima. Često puta i mi sami smo stigmatizirani pa nas ni najbliži poznanici i prijatelji ne shvaćaju i pitaju se kako mi to možemo raditi. U stvari radi se o bolesti kao i svakoj drugoj. Cilj nam je skinuti stigmu i sa obitelji psihijatrijskih bolesnika jer često puta vidimo kako je članovima obitelji zapravo neugodno prilikom posjete psihijatrijskom bolesniku i nastoje doći kada su manje viđeni u krugu bolnice. Zbog svih tih razloga doista se nadamo da će psihijatrija u Slavoniji, okupljena danas ovdje u Novoj Gradiški, imati odjeka i u javnosti – istaknula nam je u razgovoru prof. Lukačević.

Iz vlastitoga iskustva rada s psihijatrijskim bolesnicima Jelena Bilić, glavna sestra odjela psihijatrije Opće bolnice NG istaknula nam je u razgovoru slijedeće:”Od kako sam na ovom poslu unatrag godinu dana moje se iskustvo s psihijatrijskim bolesnicima uvelike razlikuje. Nitko od nas ne stigmatizira bolesnike s nekim drugim bolestima. Na žalost psihijatrijski bolesnik je uvijek “onaj”. I upravo zato cilj je uputiti i zdravstvene radnike i laike da je takav bolesnik ravnopravan član zajednice i da se s njim postupa kao i sa svakim drugim.”

Stručni skup pozdravile su i Pavica Jakovljević, glavna sestra Opće bolnice Nova Gradiška te docentica Fakulteta za dentalnu medicinu Osijek Štefica Mikšić.

TEME I PREDAVAČI

“Stigma duševnog poremećaja u kontekstu povijesnog razvoja psihijatrije”-Krunoslav Ravlić, dr. med.

“Uloga medicinske sestre/tehničara u prevenciji stigmatizacije psihijatrijskog bolesnika”-Lara Đanić, bacc.med.techn.

“Stigmatizacija psihijatrijskog bolesnika i patronažna zdravstvena skrb”-doc.dr.sc. Štefica Mikšić; Brankica Juranić, mag. med. techn.

“Stigmatizacija psihijatrijskog bolesnika među učenicima medicinske škole”-Mirjana Kralj, mag.med.techn.; doc.dr.sc.Štefica Mikšić,mag.med.techn.

“Stigmatizacija bolesnika koji boluje od SCH”-Dubravko Pavičić,med.techn.;Jelena Bilić,dipl. med.techn.

“Komunikacija u stigmatizaciji psihijatrijskog bolesnika”-Dalibor Ivanešić,mag.med.techn.;doc.dr.sc. Štefica Mikšić i

“Komunikacija s psihijatrijskim bolesnikom”, mr.spec.Ljiljana Lukačević,prof.

Related Post