NOVOGRADIŠKI GODIŠNJAK 2020: Uspjet ćemo prevladati gospodarske i socijalne teškoće uzrokovane pojavom COVID-19!

287 0

Piše Danijel Marušić, župan

 

Dragi stanovnici Brodsko-posavske županije i čitatelji Novogradiškog godišnjaka,

 

Već dugi niz godina ova vrijedna publikacija prati događanja iz naše, Brodsko-posavske županije i grada Nove Gradiške, te tako daje veliki doprinos u očuvanju  povijesti ovoga kraja. S godinama, NG godišnjak je postao kronika jednog vremena, mjesta i ljudi, stoga , prepoznajući njegov značaj, Brodsko-posavska županija pomaže u njegovom očuvanju.

Uz izlazak ovogodišnjeg broja, valja nešto reći i o samoj Brodsko-posavskoj županiji.

Unatoč situaciji koja je 2020.  godine nastala zbog pandemije koronavirusa pa tako i donekle promijenila naše životne svakodnevnice  moramo ostati vjerni očuvanju naše tradicije i kulturne baštine te optimistični da ćemo uspjeti prevladati gospodarske i socijalne teškoće uzrokovane pojavom zaraze COVD-19.

Iako se loša gospodarska situacija u zemlji odrazila i na našu županiju, koja je kao jedna od slavonskih županija, najviše zahvaćena takvim ekonomskim kretanjima, kroz razne potpore nastojimo pomoći svim sektorima koji su se našli u nepovoljnim položajima uzrokovanim protuepidemijskim mjerama.

Sa sličnim mjerama u vrijeme koronakrize, a  koje idu u smjeru očuvanja radnih mjesta i osiguranje likvidnosti naših gospodarstvenika, poljoprivrednika i obrtnika nastavit ćemo i u budućem periodu sve do normalizacije situacije.

No, unatoč problemima i neplanskim izdacima uzrokovanih koronakrizom, nastavili smo s projektima   s ciljem poboljšanja životnih uvjeta svih naših stanovnika. S ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova naše županije podjednako, realizirali smo ili započeli projekte s područja gospodarstva i poduzetništva, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, komunalne infrastrukture, kulture, športa i zaštite okoliša, a posebnu pažnju poklanjamo projektima financiranim iz strukturnih i kohezijskog fonda Europske unije, vjerujući kako u njima leži i bolja budućnost cjelokupne županije.

Europski fondovi, u našim gospodarskim promišljanjima, glavni su izvor za realizaciju naših strateških projekata od kojih su neki poput  sustava navodnjavanja Orubica i Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom u Šaguljama u visokoj fazi realizacije. Usvajanjem Županijske razvojne strategije određen je razvojni smjer Brodsko-posavske županije kao i kapitalni projekti, a tijekom njene izrade ukupno je prikupljeno 467 projekata od čega je, prema razini spremnosti  izabrano, 440 projekata.

Raznim aktivnostima i mjerama nastojali smo  povećati poljoprivrednu proizvodnju i njenu konkurentnost na tržištu, pa tako s Hrvatskim vodama kao partnerom i ponovno se oslanjajući na europske fondove,  provodimo projekte navodnjavanja  Orubica, Jasinje i Garčin. Vjerujemo da će daljnjoj revitalizaciji poljoprivrede doprinijeti i uspješno apliciranje na raspisane natječaje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Obrazovanje je jedan od ključnih čimbenika razvoja stoga su  u okviru nadležnosti Županije u organiziranju i financiranju djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja nastavljene aktivnosti na unapređenju djelovanja školskih ustanova, poboljšanju  materijalnih uvjeta, te financiranju programa i projekata iznad minimalnog standarda. Ulaganjem u osnovno i srednje školstvo kroz tekuće investicije, energetsku obnovu i rekonstrukciju.

Na kraju, reći ću još i to da smo unatoč teškoj situaciji zadržali optimizam, i velike nade polažemo u mjere i programe aktualne Vlade koje će ići u smjeru revitalizacije svih, a posebice slavonskih županija, te razvoja gospodarstva i poljoprivrede u poboljšanja socio-ekonomskih uvjeta.

U tom kontekstu, nadam se da u budućem razdoblju nećemo raditi samo na zaustavljanju negativnih trendova, već biti usmjereni daljnjem razvoju pri čemu ćemo osobitu pažnju poklanjati smanjenju nezaposlenosti, mladim i sposobnim ljudima, svim vidovima suradnje, kao i europskim projektima.

Related Post

SUŠA UBRALA UROD

Autor - 19/08/2015 0
SLAVONSKI BROD, 18. kolovoza 2015. – Župan brodsko-posavski Danijel Marušić proglasio je, kako se i očekivalo, elementarnu nepogodu.