Obavijest građankama i građanima Nove Gradiške o prikupljanju i odvozu glomaznog otpada Tvrtka

797 0

30. lipnja 2011. – „SLAVČA“ d.o.o. za komunalne djelatnosti

vršiti će prikupljanje i odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava sa područja grada Nova Gradiška prema slijedećem rasporedu:

 

 

M.O. Zrinski-Frankopan 11 i 12 srpanj 2011.g.

M.O. Ljudevit Gaj 13 i 14 srpanj 2011.g.

M.O. Kovačevac 15 srpanj 2011.g.

M.O. Prvča 18 srpanj 2011.g.

M.O. Ban Josip Jelačić 19 i 20 srpanj 2011.g.

M.O. Urije 21 i 22 srpanj 2011.g.

M.O. Jug 25 i 26 srpanj 2011.g.

M.O. Ljupina 28 srpanj 2011.g.

 

Molimo naše sugrađane da se pridržavaju rasporeda kako ne bi bilo potrebe za naknadnim intervencijama.

 

„SLAVČA“ d.o.o. Nova Gradiška

Voditelj odjela komunalne higijene:

Anđelko Pojatina,ing

Related Post