OBLJETNICA NOVOGRADIŠKIH LIBERALA

857 0

NOVA GRADIŠKA, 17. ožujak 2015. – Konferencija za novinare Županijskog vijeća HSLS-a održana u Novoj Gradiški bila je prigoda da predsjednica novogradiškog ogranka Marija Karlovčan-Subić podsjeti na obljetnicu

koju ove godine obilježavaju novogradiški liberali.

 

Ogranak HSLS-a Nova Gradiška osnovan je, naime, prije 25 godina.

-Podsjetila bi na jedan, za nas u novoj Gradiški povijesni datum, a to je 14. ožujka kada je prije 25 godina osnovan HSLS. Osnovan je u Cerniku u kući Vladimira Vuka. Okupila se jedna mala grupa naših sugrađana i krenula na neizvjestan put traženja demokracije.

Kao i kod svih političkih opcija u Hrvatskoj, pa i u našem gradu, bilo je u radu HSLS-a i uspona i padova. Vjerujem, da su uvijek oni koji su ostajali i djelovali u HSLS-u bili dobrih namjera da se učini nešto, prije svega za naš grad i lokalnu zajednicu, a dakako i sve do državne razine. Imali smo i saborskog zastupnika Vjekoslava Žugaja, dakle u vrhu hrvatske politike.

Moramo biti objektivni i sagledati proteklih 25 godina u cjelini. Vjerujem da je upravo to ovaj dan, dan kada se možemo osvrnuti i sagledati ono što je bilo dobro i ono što je bilo loše. Dakako, podržati sve ono što je dobro i tim putem nastaviti.

Koristim ovu prigodu zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u radu HSLS-a, od prvih osnivača do onih koji su bili članovi HSLS-a a put ih je odveo u neke druge političke opcije ili su se pasivizirali. Držim da ono što su dali stranci treba cijeniti. Zato im zahvaljujem, a osobito sadašnjim članovima HSLS-a u gradu Nova Gradiška na njihovom radu i suradnji. Držim da ćemo opstati u ogromnom stranačkom pluralizmu, koji je ponekad više sam sebi svrha nego što daje rezultate, i da ćemo i nadalje biti prepoznatljivi – kazala je predsjednica Ogranka Marija Karlovčan – Subić.

Ogranak HSLS Nova Gradiška osnovan je 14. veljače 1990. godine. Bio jedan od prvih ogranaka HSLS-a u Slavoniji i jedna od prvih stranaka osnovanih na području bivše Općine Nova Gradiška.

Osnivačka skupština održana je u Cerniku u kući Vladimira Vuka. Nazočni su bili Borislav Isaković, Vjekoslav Žugaj, Antonija Šagovac, Vladimir Vuk, Vesna Vuk, Marija Subić-Karlovčan, Željko Subić, Višnja Vončina, Davorin Slišurić, Krešimir Bošnjak, Vladimir Skakalo i Ivan Višić.

Za prvog predsjednika izabran je Borislav Isaković, a za tajnika Davorin Slišurić.

Na prvim izborima ogranak je polučio velik uspjeh jer je Vjekoslav Žugaj izabran za zastupnika u Saboru i bio jedan od tri zastupnika koje je imao HSLS.

Koncem 1991. godine zbog ostavke Borislava Isakovića kratko vrijeme v.d. predsjednika bio je Ivan Koričić, dok za predsjednika nije izabran Željko Subić. Polovicom 1992. godine izabrano je novo vodstvo stranke. Za predsjednika je izabran Ivan Višić, a za tajnika Krešimir Bošnjak. Rizničar je bio Vlatko Bezak.

Na izvanrednoj izbornoj skupštini ogranka HSLS-a Nova Gradiška održanoj 2010. godine za predsjednicu ogranka izabrana je Marija Subić, a za zamjenike Nathalie Kovačević i Ivan Stojić. Nazočan je bio i novi predsjednik HSLS-a Darinko Kosor.

Nakon što je bivša predsjednica HSLS-a, Đurđa Adlešić, raspustila ogranak HSLS-a Nova Gradiška zbog neuspjeha na lokalnim izborima, iz stranke su istupila 43 člana, među kojima tadašnji predsjednik Ivan Višić, njegov zamjenik i tajnik, te 10 članova Izvršnog odbora.

 

Related Post

LISTA ZA IZBORE

Autor - 31/03/2014 0
Partnerstvo hrvatskog političkog centra, kojeg čine Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Nacionalni forum, Primorsko goranski savez i Lista za Rijeku, predstavilo je…

OKRUGLI STOL HSLSA-a

Autor - 12/12/2013 0
„Nacrt Obiteljskoga zakona je konfuzan, nerazumljiv i izazvat će više štete nego koristi, ocijenjeno je na okruglom stolu održanom u…

Sabor HSLS-a

Autor - 20/02/2012 0
Na 17. SaborU HSLS-a održanom u subotu u Zagrebu izaslanici iz Brodsko-posavske županije imali su zapaženu ulogu. Imali su ukupno…