OBRAZOVANJE – DRŽAVNI TAJNIK ŽELIMIR JANJIĆ NAJAVIO REFORME U OBRAZOVANJU

788 0

U reformi su i promjene u nastavnim programima koje bi napokon trebale olakšati đačku torbu 

 NOVA GRADIŠKA, 24. lipnja 2010. – Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška bila je domaćin radnog sastanka ravnatelja srednjih škola iz Brodsko-posavske županije sa Želimirom Janjićem, državnim

tajnikom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Državni tajnik došao je na poziv Ružice Vidaković, zamjenice župana nadležne za društvene djelatnosti. Razgovaralo se o primjeni standarda u obrazovanju, mreži osnovnih i srednjih škola, te vezano za nove standarde o kadrovima i mreži škola. U sklopu reforme obrazovanja mogu se očekivati i promjene u nastavnim programima koje bi napokon trebale olakšati đačku torbu.  

  – Analizirali smo poslove koji su iza nas i koji su sjajno obavljeni. Ispiti državne mature su izvrsno organizirani u cijeloj Hrvatskoj, a s rezultatima možemo biti zadovoljni. Ispiti će se naredne godine organizirati po svršetku nastave, a ne u vrijeme održavanja nastave i tijeku nastavne godine.

 Razgovarli smo o izmjenama pedagoških standarda. Standardi koje sada imamo veoma su visoki i puno bogatije zemlje bi imale problema za postupanje po njima, tako da ćemo predložiti izmjene Saboru. Morati ćemo definirati i uvjete za funkcioniranje matične škole i definirati koliko je to odjela i učenika, jer sada imamo velik broj matičnih škola koje nemaju dovoljno ulčenika, a imaju ravnatelja, tajnika i računovođu. Te škole nećemo dovesti u pitanje, one će i dalje ostati ali ćemo ih vjerojatno prekategorizirati u područne škole neke najbliže veće matične škole. Time sredina neće izgubiti ništa, jer će škola ostati. Pošteno ćemo reći da nema potrebe da tolike zaposlene imamo na trošak državnog proračuna. Za ljude ćemo napraviti plan zbrinjavanja i nemamo namjeru nikoga otpuštati – kazao je o refermama u obrazovanju državni tajnik Želimir Janjić i naglasio da se o mjerama koje budu predložene, a među njima će biti i promjene u nastavnim programima, treba očitovati Vlada i Sabor.

Related Post

FORUM ZA SLOBODU ODGOJA

Autor - 07/09/2015 0
Hoće li i dalje obrazovanje naše djece, budućnosti ove zemlje, biti marginalna tema ili ćemo konačno shvatiti kako nema gospodarskog…

SILOM ZAKONA

Autor - 04/04/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 4. travnja 2014. – Županijska skupština će se na sjednici zakazanoj za 9. travanj očitovati o odluci Gradskog…