Održana godišnja edukacija udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i udomitelja za odrasle osobe

2315 0

Piše Vedrana Stanišić Ivanović, mag.soc.polit.
NOVA GRADIŠKA – Dana 30. rujna 2019. godine i dana 02. listopada 2019. godine održana je godišnja edukacija udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i edukacija udomitelja za odrasle osobe, u organizaciji Tima za udomiteljstvo pri Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška.
Edukaciju je otvorio ravnatelj Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, Branko Medunić, dipl.soc.radnik koji se pozdravnim govorom obratio udomiteljima. Zahvalio im je na njihovom predanom radu te dugogodišnjoj, uspješnoj suradnji s Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška. Ovim putem podsjetio je na provedbu projekta „Intenziviranje procesa deinstitucionalizacije“ kroz koji je Tim za udomiteljstvo dobio novi prostor za rad te vozilo za terenski obilazak udomiteljskih obitelji. Cilj i svrha projekta je da se kroz infrastrukturno poboljšanje i opremanje te nabavku vozila unaprijede usluge Centra, poboljšaju radni uvjeti i intenzivira proces deinstitucionalizacije.
Prilikom održavanja edukacije za udomitelje odraslih osoba, članica Tima za udomiteljstvo Vedrana Stanišić Ivanović, mag. soc. polit. upoznala je polaznike edukacije s novostima Zakona o udomiteljstvu („NN“ 115/18), novih Pravilnika i Odluka, a vezano uz udomiteljstvo.
Manuela Strinavić, mag.psih., također članica Tima za udomiteljstvo izlagala je na temu „Suočavanje sa smrću i tugovanje“.
Na godišnjoj edukaciji sudjelovale su i djelatnice iz sustava zdravstva i to: Senka Dautović, prvostupnica sestrinstva, koja je izlagala na temu „Zdravstvena njega osoba starije životne dobi“ te Kristina Kulaš, dr. med. specijalist psihijatrije, koja je izlagala na temu „Najčešće bolesti starije životne dobi“.
Drugi dan održana je edukacija udomitelja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi gdje je također bio predstavljen novi Zakon o udomiteljstvu, Pravilnici te Odluke, a vezano uz udomiteljstvo.
Polaznici edukacije bili su upoznati s tematskim cjelinama iz specifičnih područja i to: „Odgojni postupci i discipliniranje djece“, izlagačica Manuela Strinavić, mag.psih., „Psihosocijalna prilagodba djeteta na udomiteljsku obitelj“, Ljiljana Lukačević, specijalist kliničke psihologije te „Kontakt s biološkom obitelji“, Vesna Peterlik, socijalna radnica.

Udomitelji su imali prilike iznijeti svoje probleme, nedoumice, pitanja za gošće i stručne djelatnike Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška. Također, međusobno su razmijenili svoja iskustva te se na taj način dodatno ohrabrili i motivirali za daljnje zadovoljavanje potreba njihovih korisnika, a koja su u njihovom najboljem interesu.

Related Post