Općina St. Gradiška 2018.: Realno planiranje, gospodarski razvoj, uključujući i poljoprivredu, komunalna i društvena infrastruktura temelji su razvoja

582 0

Piše: Velimir Paušić, načelnik

Činjenica je da živimo u zanimljivim vremenima. Sa svih strana nas podsjećaju da je kriza, da nema financijskih sredstava, da treba štedjeti i smanjivati troškove poslovanja pod cijenu radnih mjesta. Nama i našim građanima to nije ništa strano, jer smo naviknuti živjeti skromno i u okviru svojih mogućnosti. S ponosom mogu reći da je naš općinski proračun stabilan, te da se puni prema predviđenoj dinamici. Iako je smanjen za sve one donacije koje smo naučili dobivati za različite namjene, sve preuzete obveze uredno i na vrijeme ispunjavamo. Često mogu čuti prigovore da preracionalno trošimo financijska sredstava. Smatram da je to jedini ispravni način, jer to je novac naših građana koji su nam dali da s njime gospodarimo.

Ova Općina oduvijek je bila osjetljiva prema svom stanovništvu. Dok su druge jedince lokalne samouprave prikupljale sredstva kroz naknade za priključenje na komunalne građevine mi smo davali potpore za priključenje kako bi ih što više ljudi koristilo. Komunalna naknada, uvedena prije desetak godina, koja se sada planira zamijeniti porezom na imovinu, nije povećavana od uvođenja. Zahvaljujem se svim mještanima koji su svoje obveze izvršavali na vrijeme.

Iako je ova godina bila puno skromnija, za razliku od prošlih, po ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, novac smo s dosta pažnje usmjerili na ostvarenje drugih ciljeva i projekata. Puna su nam svima usta Europske unije, a još veća su nam očekivanja. Pripremamo i planiramo različitu dokumentaciju za kandidiranje u fondove EU. Najznačajniji projekt koji planiramo kandidirati je obnova sjevernih kurtina tvrđave Stara Gradiška. Iako zaštićeni spomenik kulture od rata su preostali dijelovi tvrđave propadali, što napadnuti zubom vremena, a nešto uništavani i od ljudske ruke. Zajedno s Ministarstvom kulture, koje već 5 godina većim djelom sufinancira izradu dokumentacije, a uz pomoć Konzervatorskog odijela Slavonski Brod, uspjeli smo privesti projekt kraju. Upravo je u tijeku proces javne nabave za izradu glavnog projekta obnove, a prema planiranim rokovima građevinsku dozvolu trebali bi imati na proljeće 2019. godine. Obnova će iznositi oko 30 milijuna kuna i svjesni smo da bez fondova EU tvrđava nikad neće biti obnovljena. U obnovljenim kurtinama svoje mjesto bi trebali naći knjižnica i čitaonica, svečana vijećnica, galerijsko muzejski prostor, suvenirnica i restoran. Izuzetno mi je drago što smo u projekt revitalizacije prostora tvrđave uspjeli uključiti i Spomen područje Jasenovac, koji paralelno s nama radi projekt obnove kule. Iduće godine planiramo krenuti sa izradom dokumentacije obnove bivše kaznionice. Ukoliko bismo u dogledno vrijeme uspjeli završiti ove projekte, Stara Gradiška, ne samo da bi promijenila izgled, već bi mogla postati i značajno turističko odredište.

Financijska sredstva smo uložili u drugu izmjenu prostornog plana kako bi omogućili još jednu značajnu investiciju. Tvrtka Sava zapošljava preko 60 ljudi i planira iduće godine započeti sa izgradnjom kogeneracijskog postrojenja na biomasu, drugim riječima planira izgradnju elektrane snage 1,5 MW koja će kao nusproizvod imati toplinu. Samo postrojenje ne zapošljava mnogo radnika, međutim, pruža sigurnost sadašnjim zaposlenicima, razvoj tvrtke, proširenje i povećanje proizvodnje. Općina Stara Gradiška, se već koristi toplinom iz toplane tvrtke Sava i planira uložiti sredstva u izradu projektne dokumentacije toplovoda kako bismo školu, crkvu i Carinu, a možda i stambene zgrade, priključili na ovaj najjeftiniji izvor topline. Sredstva za ovaj projekt planiramo tražiti od Fonda za energetsku učinkovitost i fondova EU. Budući da se radi o praćenju najnovijih trendova, odnosno „zelenoj“ energiji i smanjenju emisije ugljičnog dioksida, smatram da ovaj projekt ima dobre šanse za dobivanje financijskih sredstava. Budući da je vlasnik Save završio jedan ovakav projekt ne sumnjamo da će i ovaj u Staroj Gradiški biti uspješno okončan. Općina se obvezuje da će, kao i do sada, maksimalno pomagati da se uklone moguće poteškoće koje bi mogle ugroziti ovu investiciju.

Što se tiče razvoja komunalne infrastrukture sa žaljenjem moram reći da projekt odvodnje otpadnih voda u prisavskom dijelu općine još nije završen. Zbog problema tijekom izgradnje prošle godine bili smo primorani mijenjati dokumentaciju i ishoditi novu građevinsku dozvolu. Kako je projekt sufinanciran kroz fondove Ministarstva regionalnog razvoja dobili smo garancije da će se završiti, jer se ne radi o velikim financijskim sredstvima. Nadali smo se da će do jeseni biti raspisana javna nabava. To još nije učinjeno iako postoje osigurana sredstva u državnom proračunu. Ministarstvo nam se nije očitovalo na naše upite i izjasnilo hoće li financirati projekt sukladno potpisanim ugovorima. Često se s razine države prozivaju jedinice lokalne samouprave da nemaju projektnu dokumentaciju i da su kočnica u razvoju privatnih investicija. Slobodno i bez straha mogu reći da je to laž. Ako se na desetine dopisa kojima tražite odgovore na različita pitanja i probleme nitko i ne udostoji odgovoriti, a kamo li vas primiti na sastanak, što drugo reći. Ukoliko Ministarstvo ne prihvati završetak ovog projekta, a u proteklih pet godina u njega su uložena značajna financijska sredstva ( preko 8.000.000 kn ) Općina će naći vlastita sredstva za njegov završetak. Smatram da bi radi funkcioniranja sustava odvodnje trebali odvojiti sredstva i financirati priključke na kanalizaciju svim domaćinstvima, a onda kroz uvođenje naknade na odvodnju kroz par godina vratili ta sredstva u proračun. Projekt odvodnje naselja Novi Varoš je u izradi. Ishodili smo lokacijsku dozvolu, izrađen je glavni projekt i u postupku je ishođenja građevinske dozvole. I ovaj projekt ćemo kandidirati na IPARD program.

Što se tiče vodoopskrbe imamo dugogodišnji problem opskrbe pitkom vodom. Unatoč tome što smo priključeni na sustav Nove Gradiške i što smo u jednom trenutku počeli dobivati vodu zbog nepovoljni hidroloških uvjeta morali smo se priključiti na naš izvor. Problem bi se trebao bi biti riješen kada profunkcionira izvorište Davor, a to je najkasnije iduće godine. Ovih dana trebala bi započeti izgradnja vodovoda kroz Gređane, a završetak radova i puštanje u pogon planirano jr do konca godine. Što znači vodovod vidjeli smo ove godine kada su općina u kojima nema sustava vodoopskrbe potrošile značajna sredstva dostavljajući cisternama vodu ugroženim građanima. Kod nas je DVD Donji Varoš pomagalo u opskrbi vodom stanovnika naselja Gređani i Pivare na čemu im se zahvaljujem.

Od ostalih projekata svakako moram napomenuti projekt javnih radova. Kroz dvije komponente, socijalnu i komunalnu, u dva ciklusa zaposlili smo 25 osoba. Iako ciklus traje samo četiri mjeseca i radi o minimalnim plaćama, moram primijetiti da se kod većine ljudi osjeća zadovoljstvo jer su radili nešto korisno i u tih nekoliko mjeseci se izvukli iz svoje ne lake svakodnevice. Projekt je u cijelosti financiran od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ovakav vid zapošljavanja ćemo nastaviti ako uvjeri ostanu isti.

Tijekom zime naši poljoprivrednici stočari su bili zahvaćeni, slobodno mogu reći „elementarnom nepogodom“. Naime, kod većine goveda u poljoprivrednim gospodarstavima bila je pronađena enzootska leukoza. Ministarstvo poljoprivrede, ni samo ne znajući razlog, krenulo je u čišćenje hrvatskog sela od ove bolesti, iako je ona prisutna u većini zemalja EU. I ovaj put smo željeli biti veći katolici od pape. Općina se zajedno sa dr. Mariom Bokulićem, veterinarom na našem području, maksimalno uključila u rješavanje ovoga problema. Održali smo niz razgovora s našim poljoprivrednicima i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede sa željom da što bezbolnije riješimo problem. Često na naša pitanja Ministarstvo nije imalo odgovora i priznalo da je odluka o suzbijanju ove bolesti bila ishitrena i loše planirana. Unatoč tome preko 120 grla je odvezeno sa naših gospodarstava. Općinsko vijeće je odlučilo da svim gospodarstvima koji nabavljaju nove krave isplati financijsku potporu od 1000 kuna po grlu kako bi se obnovio stočni fond.

Što se tiče raspolaganja poljoprivrednim zemljištem tijekom proljeća su potpisani ugovori o prodaji 180 ha, pretežno na području katastarske općine Gređani, a 90 ha je dano u zakup prema natječaju raspisanom još 2011 godine. Ovim smo uskočili u zadnji vlak, jer je od prvog siječnja stopirano raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i čeka se novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Većinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na našem području smo predali u ruke poljoprivrednicima. Smatram da će tek za par godina ljudi uvidjeti kakvo su bogatstvo dobili budući da je sve zemljište prodano po početnim cijenama, na štetu Općine koja je maksimalno snizila početnu cijenu, a u korist poljoprivrednika. Danas, kada cijene hrane i zemljišta lete u nebo, postaje opet isplativo baviti se poljoprivrednom proizvodnjom.

Tvrtka Lactecco, koja se bavi ulaganjem u poljoprivrednu proizvodnju i koja je u stranom vlasništvu, na našem području je prisutna već šest godina i zapošljava pet osoba. S projektom izgradnje farme mliječnih krava prošla je na IPARD natječaju i čeka odobrenje kreditnih sredstava od strane HBOR-a. Ukoliko sve bude po planu izgradnja farme od 150 muznih krava će započeti na proljeće iduće godine, a zaposlit će se još radnika. Međutim, vlasnik ove tvrtke ne planira stati na tome, već želi izgraditi još dvije takve farme na našem području.

Od ostalih investicija koje su u tijeku ili su završene spomenuo bih izgradnju dječjeg igrališta u Uskocima, postavljanje ograde na mjesnom groblju u Gređanima i rasvjete na sportskim terenima u Staroj Gradiški, te nabavku opreme za Dom kulture u Staroj Gradiški. Pokazalo se da je odluka o obnovi doma u Uskocima bila dobra jer smo uspjeli iznajmiti jedan poslovni prostor, a nadamo se da će nastavkom obnove i drugi poslovni prostor biti stavljen u funkciju. Zaposlit će se dvije osobe s našeg područja.

Ovim putem želim upozoriti na jedan veliki problem koji se ne rješava od povratka iz izbjeglištva, a to je pitanje stambenog zbrinjavanja na području naselja Stara Gradiška. Ministarstvo je ove godine krenulo u izradu projektne dokumentacije za obnovu tri zgrade na Cvjetnom trgu, a ishođena je i lokacijska dozvola. Iako je dio zgrada etažiran, stekli uvjeti za darovanje stanova i osigurana sredstva za priključenje zgrada na novi sustav odvodnje, već godinu dana nije dana niti jedna suglasnost na stambeno zbrinjavanje. Činjenica je da je veliki broj stanova prazan iako je nekome dodijeljen. Tijekom zime zbog smrzavanja i pucanja cijevi smo imali niz intervencija. Mada to nije obveza Općine nismo mogli dopustiti da imovina propada i da naši sugrađani trpe zbog nebrige vlasnika. Pitam se hoće li uvođenjem najavljivanog poreza na imovinu država plaćati porez i za svoju imovinu. Problem stanova, stanara i vlasništva se pod hitno mora početi rješavati. Općina i korisnici stanova za to imaju i volju i želju. Međutim, država i Ministarstvo regionalnog razvoja izgleda još ne znaju što bi učinili. Ukoliko se u kratkom roku nešto ne poduzme pozvati ću korisnike stanova da zajedno poduzmemo, ako treba i određene radikalne akcije.

Intenzivirala se priprema dokumentacije za izgradnju novog mosta preko rijeke Save i brze ceste Stara Gradiška – Okučani. Prema informacijama koje imamo početak ovog velikog projekta planiran je za drugu polovicu slijedeće godine. On će imati brojne pozitivne, ali i negativne efekte za naš kraj. Siguran sam da će ovdje biti dosta radnih mjesta za domaće stanovništvo i zato trebamo gledati kako da maksimalno izvučemo korist od ovog projekta.

Ovo su najvažnije aktivnosti koje smatram da treba naglasiti. Zahvaljujem se na suradnji ljudima koji vode udruge civilnog društva koje djeluju na području naše općine i njihovim članovima. Pozivam ih da i dalje uspješno djeluju i prezentiraju svoj rad u našoj općini i izvan nje. Veliko hvala općinskim vijećnicima, djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela i članovima Vijeća mjesnih odbora koji su mi davali podršku i poticali me da ustrajem na ostvarenju programa i projekata na dobrobit i razvitak naše općine.

Related Post