OPĆINA VRBJE: Započele edukacije žena u projektu „Zajedno za žene“ 

1501 0

Zadnji mjeseci provedbe projekta „Zajedno za žene“ ostali su rezervirani za edukacije žena koje su bile zaposlene na projektu. Šest njih odlučilo se na edukaciju za gerontodomaćice, a četiri na edukaciju za cvjećara/aranžera. Edukaciju za gerntodomaćice odabrale su Sanela, Ana, Janja, Marija, Božana i Nanica i do sad su već uspješno završile zaštitu na radu. 

Melita, Ivanka, Ivana i Romana odabrale su se educirati za zanimanje cvjećara/aranžera. Obje edukacije održavaju se tri puta tjedno i naše ih žene redovno i sa zadovoljstvom pohađaju. 

Edukacije se provode od strane Pučkog otvorenog učilišta AMC iz Nove Gradiške koje će našim ženama nakon završetka edukacija dodijeliti pripadajuće uvjerenja o osposobljenosti pomoću kojih će postati konkurentnije na tržištu rada. 

Želimo našim ženama puno sreće u nastavku njihova obrazovanja koje će im bez sumnje biti od velike koristi u budućem profesionalnom razvoju. 

U mjesecu kolovozu provedena je i završna evaluacija s krajnjim korisnicima o zadovoljstvu uslugom. Krajnjim korisnicima postavili smo sedam pitanja na koja su trebali odgovoriti ocjenom od 1-5.

Na pitanje „Koliko ste zadovoljni svojim gerontodomaćicama u smislu pristojnog i ugodnog ophođenja?“ ukupno je dobivena ocjena 4,9; isto kao i na pitanja „Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga?“, „Koliko ste zadovoljni vremenskom količinom pružene usluge , odnosno odgovara li trenutno vrijeme koje gerontodomaćica provede kod Vas Vašim potrebama?“. Čistom peticom ocijenjene su razina komunikacije s gerontodomaćicama, te opseg poslova koje su one obavljale.

Krajnjim je korisnicima_icama bila jako važna usluga pomoći u kući (4,9) te im je značajno podigla kvalitetu života (4,9).

Na pitanje „Kako se osjećate vezano uz pruženu uslugu?“,zabilježili smo sljedeće rezultate: Sretno se osjeća 44 korisnika; zahvalno se osjeća 49 korisnika; prihvaćeno se osjeća 14 korisnika; manje usamljeno se osjeća 21 korisnik, a dosadno, nezadovoljno i nepovjerljivo ne osjeća se nijedan korisnik.

Posebno smo ponosni na činjenicu kako se od 60 obuhvaćenih korisnika i korisnica njih 58 želi ponovo uključiti u projekt ukoliko dođe do njegova nastavka, i to s istim gerontodomaćicama, što nam je više nego dovoljan pokazatelj kako je aktivnost pružanja usluge pomoći u kući odrađena izvrsno i kako su naše zaposlenice obavljale svoj posao kvalitetno i besprijekorno!

Provedba projekta do sad je prošla i više nego uspješno što je nesumnjivo rezultat odličnog timskog rada, podrške i zadovoljstva u pomaganju onima kojima je to najpotrebnije, a to su definitivno i stariji mještani. 

Projekt „Zajedno za žene, UP.02.1.1.13.0116“ je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 928.650,00 kuna sa stopostotnim financiranjem iz EU sredstava.

Related Post