Općini Vrbje dodijeljena bespovratna sredstva za projekt „Zajedno za žene“ vrijedan 928.650 kuna

1766 0

Općina Vrbje raspisala je javne pozive za zapošljavanje 10 nezaposlenih žena koje će pružati uslugu pomoći za 60 starih i nemoćnih korisnika.

Autor Franjo Samardžić

VRBJE, 15.  srpnja 2020. – Općina Vrbje ima  raspisana dva javna poziva  za projekt „Zajedno za žene.  U jednom se pozivaju  starije osobe  sa područja općine koje su u nepovoljnom položaju da  iskažu  interes za usluge potpore.  U  drugom se pozivaju  ženske osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama  u njihovim kućanstvima.

Načelnik  Igor Jurišić  je  18. lipnja sudjelovao na svečanom potpisivanju i uručivanju Ugovora o dodjeli besprovatnih sredstava u sklopu programa „Zaželi – program zapošljavanja žena faza II“ Svečanost je održana u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Na svečanosti su sudjelovali Predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar rada i mirovinskoga ustava Josip Aladrović i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar koji su uručili preko 100 ugovora.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 928.650  kuna sa stopostotnim financiranjem iz EU sredstava.

Cilj projekta “Zajedno za žene” je osnažiti i povećati stupanj samostalnosti kod 10 nezaposlenih žena, pripadnica ciljne skupine, s područja općine Vrbje, kroz njihovo zapošljavanje na pružanju socijalne usluge pomoći u kući za 60 najpotrebitijih korisnika. Projekt će  pozitivno utjecati na povećanje zapošljivosti rizičnih skupina žena  na tržištu rada i osigurati pružanje  socijalne usluge na području  općine i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Zaposlene će žene pružati uslugu pomoći za 60 starih i nemoćnih korisnika. Sve zaposlene žene proći će edukaciju za gerontodomaćice, čime će se osigurati mogućnost njihova ostanka na tržištu rada po završetku projektnih aktivnosti. Projekt će se provoditi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod. Tijekom projekta Općina će redovito obavještavati o provedbi projektnih aktivnosti putem društvenih mreža, službene web stranice Općine i web stranice projekta.

.Ovo je prvi projekt koji je Općina Vrbje prijavila na natječaj iz Europskog socijalnog fonda kao nositelj i ponosni smo na činjenicu da su provedbena tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima ocijenili projektnu prijavu s ukupno 106 od maksimalnih 110 bodova. Nadamo se da ćemo u narednom razdoblju biti jednako uspješni s prijavom i provedbom projekata koji će izravno utjecati na povećanje kvalitete života ljudi na području cijele općine Vrbje.

Kroz provedbu projekta ostvarit će se bolja suradnja lokalne samouprave i institucija što će omogućiti daljnje razvijanje i zajedničko planiranje prijenosa primjera dobre prakse odnosno širenja različitih vrsta socijalnih usluga, broja pružatelja kao i različitih skupina korisnika. Ovim projektom razvija se krossektoralno partnerstvo različitih institucija koje će biti nastavljeno kroz suradnju na lokalnim, regionalnim ili nacionalnim programima.

Sigurni smo kako će se kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici osnažiti i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Općina Vrbje kontinuirano radi na unapređivanju kvalitete života svojih žitelja, a ovaj projekt je tek jedan u nizu uspješnih napora koje ulažemo kako bi kroz korištenje mogućnosti dostupnih kroz ESI fondove radili na kvalitetno planiranom ruralnom razvoju, te na taj način osigurali kvalitetnije životno okruženje za sve naše sugrađane – navodi općinski načelnik Igor Jurišić.

JAVNI POZIV

starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za usluge potpore i podrške u sklopu projekta „Zajedno za žene, UP.02.1.1.13.0116“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

Općina Vrbje, u suradnji s partnerima Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – PU Slavonski Brod provodi projekt „Zajedno za žene“. Projekt je sufinancirala Europska Unija kroz Europski Socijalni Fond.

Ovaj projekt ima za cilj osnažiti i povećati stupanj samostalnosti kod 10 nezaposlenih žena, pripadnica ciljne skupine, s područja općine Vrbje, kroz njihovo zapošljavanje na pružanju socijalne usluge pomoći u kući za 60 najpotrebitijih korisnika.

Usluge koje će pružati zaposlene žene pripadnice ciljane skupine:

  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Tko su krajnji korisnici i kome je namijenjen ovaj poziv?

Krajnji korisnici su:   Osoba stara 65 godina ili starija; Osoba mlađa od 65 godina, ali teško pokretna ili nepokretna, odnosno imam nužnu potrebu za pomoć u kućanstvu;  osoba s invaliditetom; osoba koja živi u samačkom kućanstvu; osoba koja živi u zajedničkom kućanstvu, ali mu ukućani nisu u mogućnosti osigurati potrebnu skrb; osobe s intelektualnim teškoćama i kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi  i osobe  koje ne ostvaruje pravo na predmetnu uslugu potpore i podrške osigurane iz sredstva Državnog proračuna ili drugog javnog izvora; u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Svakom korisniku 6 puta tijekom provedbe usluge pripada paket kućanskih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovisi o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Uloga Centra za socijalnu skrb kao partnera na projektu je:

– Centar za socijalnu skrb sudjeluje u identifikaciji korisnika usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Javni poziv će biti objavljen na internetskoj stranici Općine Vrbje, internetskoj stranici projekta i oglasnoj ploči Općine Vrbje.

Molimo sve zainteresirane potencijalne krajnje korisnike da se jave u općinsku upravu u uredovno radno vrijeme radi prijave i više informacija.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Vrbje, osobno, na brojeve telefona: 035 345 228 ili 0917288236, te putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com

Općina Vrbje u sklopu projekta prikuplja i obrađuje osobne podatke i prosljeđuje ih trećoj strani samo u svrhu za koju su prikupljeni, a sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018).

OPĆINSKI NAČELNIK  Igor Jurišić

 

JAVNI POZIV    ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU   „Zajedno za žene“    NA PODRUČJU OPĆINE VRBJE

Pozivaju se ženske osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zajedno za žene, UP.02.1.1.13.0116“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti žene koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

– pripadnice ciljne skupine (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice…)

– s prebivalištem u općini Vrbje.

Vrijeme trajanja projekta je 16 mjeseci, a uključuje edukaciju za zanimanje gerontodomaćice i Ugovor o radu u trajanju od jedne godine (12 mjeseci).

 Opis poslova:

  • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Sve zainteresirane žene molimo da se jave osobnim dolaskom u ured Općine Vrbje (Kralja Tomislava 4, 35423 Vrbje ili putem e-mail adrese: esf.vrbje@gmail.com do 9. srpnja 2020. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

  1. Zamolbu podnositelja prijave
  2. Životopis podnositelja prijave
  3. Presliku osobne iskaznice
  4. Presliku svjedodžbe o završenoj školi
  5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
  6. Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  7. Dokaz pripadnosti ciljnoj skupini

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu. Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obaviještene osobnim kontaktom.

Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Općine Vrbje i oglasnoj ploči Općine Vrbje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Općine Vrbje, osobno, na broj telefona: 0917288236 ili putem e-maila: esf.vrbje@gmail.com

OPĆINSKI NAČELNIK      Igor Jurišić

Related Post